Kappl pet om afrika
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 331 Views
 • Uploaded on

Kappløpet om Afrika. Kappløpet om Afrika. Imperialisme har eksistert til alle tider og i alle verdsdelar. Imperialisme inneber at statar eller samfunn skaffar seg kontroll over andre folk og landområde. Den europeiske imperialismen nådde eit høgdepunkt i åra mellom 1870 og 1914.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - neci


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kappl pet om afrika2 l.jpg
Kappløpet om Afrika

 • Imperialisme har eksistert til alle tider og i alle verdsdelar.

 • Imperialisme inneber at statar eller samfunn skaffar seg kontroll over andre folk og landområde.

Den europeiske imperialismen nådde eit høgdepunkt i åra mellom 1870 og 1914.


Kappl pet om afrika3 l.jpg
Kappløpet om Afrika

 • På midten av 1800-talet etablerte europearane få nye koloniar på framande kontinent.

 • Mange av dei gamle koloniane var blitt uavhengige.

Mykje tydde på at det europeiske herredømmet i andre verdsdelar var i ferd med å forsvinne.


Kappl pet om afrika4 l.jpg
Kappløpet om Afrika

 • Europa anno 1850 var ein verdsdel i rask vekst.

 • Folkeauken var stor.

 • Industrien sørgde for at produksjonen var god.

 • Militæret hadde moderne våpen.

I Europa var nasjonalismen aukande. Mange meinte at eins eigen nasjon skulle stå i fremste rekkje på alle område.


Kappl pet om afrika5 l.jpg
Kappløpet om Afrika

 • I Afrika var forholda ganske annleis enn i Europa.

 • Her fanst i liten grad nasjonalisme og statar.

 • Dei fleste afrikanarar levde i små samfunn der det ein produserte gjekk til eiget forbruk.

I Afrika var slavehandel meir utbreidd enn i andre verdsdelar.


Kappl pet om afrika6 l.jpg
Kappløpet om Afrika

 • Mange europearar meinte at kvite menneske stod over andre folk med tanke på utvikling.

 • Det var europearane si plikt å sivilisere andre folkeslag.

Europearar hadde noko å lære bort når det kom til teknologi, vitskap, kultur, religion og samfunnsstyring.


Kappl pet om afrika7 l.jpg
Kappløpet om Afrika

 • Storbritannia var den leiande industrinasjonen i verda på 1800-talet.

 • For britane var det viktig å få tilgang til marknader og råvarer.

 • I 1858 blei India ein britisk koloni.

Britane fekk dermed tilgang til ei rekkje billige råvarer og ein av dei største marknadene i verda.


Kappl pet om afrika8 l.jpg
Kappløpet om Afrika

 • I 1869 stod Suezkanalen ferdig.

 • No slapp ein å reise rundt Afrika dersom ein skulle til India.

 • Kanalen var ått av egyptarar og franskmenn.

 • I 1875 kjøpte britane seg inn i selskapet som åtte Suezkanalen.

Nokre år seinare tok Storbritannia kontroll over den viktige kanalen.

Ill: YolanC


Kappl pet om afrika9 l.jpg
Kappløpet om Afrika

 • No starta eit kappløp mellom fleire europeiske land.

 • I løpet av ein periode på førti år blei nesten heile Afrika underlagt europeisk kontroll.

 • Koloniseringa var ei erobringsbølgje som ein ikkje har sett maken til verken før eller seinare.

Kartet viser Afrika i 1870. Berre ein liten del av kontinentet var på denne tida kolonisert av europeiske land.


Kappl pet om afrika10 l.jpg
Kappløpet om Afrika

 • I nord og sør kom britane med dei militære styrkane sine.

 • Frankrike ønskte seg eit kolonirike som strakte seg frå aust til vest.

 • Også Belgia og Tyskland skaffa seg store landområde i Afrika.

Biletet viser ein trefning mellom britar og afrikanarar i 1879.


Kappl pet om afrika11 l.jpg
Kappløpet om Afrika

 • Mange frykta at kolonikappløpet skulle føre til krig mellom dei europeiske landa.

 • I 1884 innkalla ein til ein konferanse i Berlin.

 • No blei ein einige om korleis resten av Afrika skulle delast opp.

Ingen afrikanarar deltok på konferansen i Berlin. Berlinavtalen betydde slutten på sjølvstende for det meste av Afrika.


Kappl pet om afrika12 l.jpg
Kappløpet om Afrika

 • I åra som følgde blei det meste av Afrika underlagt europeisk styre.

 • Fleire land tok del i koloniseringa.

Frankrike

Belgia

Storbritannia

Tyskland

Spania

Italia

Portugal

Uavhengige land


Kappl pet om afrika13 l.jpg
Kappløpet om Afrika

 • Berre to afrikanske land klarde å halde seg sjølvstendige.

 • Liberia var verna av USA som eit land for heimvende slavar.

 • Etiopia klarde å stå imot dei italienske forsøka på å kolonisere landet.


Kappl pet om afrika14 l.jpg
Kappløpet om Afrika

 • Koloniseringa medverka til at det blei slutt på slavehandelen i Afrika.

 • Afrikanarane fekk tilgang til betre teknologi, medisinar og jordbruksmetodar.

 • Kvardagen blei tryggare for mange menneske.

Ikkje alle europearane som kom til Afrika hadde like edle føremål. Somme såg fyrst og fremst på kontinentet som eit høve til å skaffe seg rikdom.


Kappl pet om afrika15 l.jpg
Kappløpet om Afrika

 • Det verste eksempelet på europeisk undertrykking fann stad i Kongo.

 • Landet var den belgiske kong Leopold sin private koloni.

 • Her blei befolkninga utsett for slavearbeid, terror, tortur og massakrar.

Kong Leopold tente store pengesummar på å plyndre Kongo for gull, elfenbein, kopar og gummi.


Kappl pet om afrika16 l.jpg
Kappløpet om Afrika

 • Kva tente dei europeiske landa på å kolonisere Afrika?

 • Det gav prestisje å kontrollere andre land, men det økonomiske utbyttet var ganske lite.