Vervoeging van werkwoorden in de tegenwoordige tijd - PowerPoint PPT Presentation

vervoeging van werkwoorden in de tegenwoordige tijd n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vervoeging van werkwoorden in de tegenwoordige tijd PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vervoeging van werkwoorden in de tegenwoordige tijd

play fullscreen
1 / 11
Vervoeging van werkwoorden in de tegenwoordige tijd
230 Views
Download Presentation
nayef
Download Presentation

Vervoeging van werkwoorden in de tegenwoordige tijd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vervoeging van werkwoorden in de tegenwoordige tijd

  2. schaats schaatst schatsen schaatsen De kinderen …………… op het Balatonmeer.

  3. kom komt komen koom Jij ………….. uit Hongarije.

  4. heb heeft hebt hebben Mijn vader ……… een nieuwe auto.

  5. leez leest lees les Ik …….. een boek.

  6. eten eeten eet et Jullie ……. soep in de kantine.

  7. Kom Komt Komen Koom ……. je mee naar de bioscoop?

  8. Ga Gaat Gaan Gaa …….. we samen naar school?

  9. woont woonen wonen woon Joop en Jan ……. in Amsterdam.

  10. kijken kijk kijkent kijkt Jij ……. elke avond tv.