slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poročilo MDS 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poročilo MDS 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Poročilo MDS 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Poročilo Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2008 Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije junij 2009. Poročilo MDS 2008. Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi Ustanovljena s sklepom Vlade RS 18. dec. 2003 Mandat;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Poročilo MDS 2008' - nayef


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Poročilo Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2008Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije junij 2009

poro ilo mds 2008
Poročilo MDS 2008
 • Medresorska delovna skupina za boj proti

trgovini z ljudmi

  • Ustanovljena s sklepom Vlade RS 18. dec. 2003
  • Mandat;
   • priprava periodičnih letnih poročil,
   • priprava akcijskih načrtov,
   • koordinacija aktivnosti in politik v boju proti trgovini z ljudmi,
  • www.vlada.si/si/teme_in_projekti/boj_proti_trgovini_z_ljudmi/
poro ilo mds 20081
Poročilo MDS 2008
 • I. Zakonodaja:
  • Sprejet nov Kazenski zakonik KZ-1 (november 2008)
   • 112 čl. Spravljanje v suženjsko razmerje in
   • 113 čl. Trgovina z ljudmi
  • Ratifikacija Konvencije SE o ukrepanju proti trgovini z ljudmi
   • v letu 2008 še v vladni proceduri
poro ilo mds 20082
Poročilo MDS 2008
 • II. Preventiva:
  • osveščanje širše javnosti;
   • več kot 50 prispevkov (elektronski in tiskani mediji) na temo trgovine z ljudmi v povezavi z nasiljem nad ženskami, beračenjem, suženjstvom.
   • Posvet ob evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi – Center Evropa LJ, 18. okt. 2008
   • Spletna stran - 4200 obiskovalcev
   • Posamezni projekti v izvedbi NVO
  • strokovna izobraževanja;
   • vsakoletno izpopolnjevanje kriminalistov in policistov ter tožilcev v sodelovanju z NVO-ji,
poro ilo mds 20083
Poročilo MDS 2008
 • II. Preventiva:
  • osveščanje ciljne populacije;
   • Razdelitev publikacij po osnovnih in srednjih šolah,
   • Razprave za dijake srednjih šol,
   • Posamezni projekti NVO (Vijolica, Zaveza za nenasilje, Pametni firbec, Tudi ti si delček istega sveta,…)
   • V okviru PATS projekta – informativni razgovori s prosilci za azil,
   • Informativne zgibanke za tujke/tujce in slovenske mladostnike (50000 izvodov NVO Ključ in MNZ, 50000 izvodov Slovenska Karitas in MDDSZ),
poro ilo mds 20084
Poročilo MDS 2008
 • II. Preventiva:
  • Krepitev nadzorstvenih mehanizmov pri izdaji delovnih dovoljenj:
   • V povezavi s širšim razumevanjem trgovine z ljudmi,
   • Poudarek na delovnih dovoljenjih 2008 / 2007:

barske plesalke 937 / 988, gradbeni delavci 46568 / 32 527 in sezonski delavci 11017 / 9995,

   • Trend naraščanja delovnih dovoljenj za barske plesalke iz območja Dominikanske republike – sprejeti ukrepi.
poro ilo mds 20085
Poročilo MDS 2008
 • III. Pregon kaznivih dejanj v povezavi s trgovino z ljudmi:
  • Aktivnosti policije;
   • “Trgovina z ljudmi”; 9 kaznivih dejanj (5 k.o. in 1 por ODT)
   • “Spravljanje v suženjsko razmerje”; 3 kazniva dejanja (1 k.o. na ODT)
   • “Zloraba prostitucije”; 5 kaznivih dejanj (5 k.o. na ODT)
  • Aktivnosti državnega tožilstva;
   • “Trgovina z ljudmi”; 5 k.o.
   • “Spravljanje v suženjsko razmerje” 1 k.o. in 1 por.
   • “Zloraba prostitucije” 5 k.o. 1 por.
poro ilo mds 20086
Poročilo MDS 2008
 • IV. Pomoč in zaščita žrtev trgovine z ljudmi:
  • Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev;
   • javni razpis MDDSZ (45.000 Eur) – izvajalec Slovenska Karitas,
   • primeri pomoči in zagotovitev prvega in nujnega umika iz zatečenih okoliščin,
   • v letu 2008 obravnavanih 19 oseb za skupaj 36 namestitvenih dni.
  • Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – varna namestitev;
   • javni razpis MNZ (32.587 Eur) – izvajalec Društvo Ključ,
   • primeri pomoči pri urejanju statusa, zagotavljanje pravic zastopanosti v kazenskih postopkih proti storilcem, varna namestitev,
   • v letu 2008 obravnavanih 19 oseb od tega 6 vključenih v program varne namestitve za skupaj 638 namestitvenih dni.
poro ilo mds 20087
Poročilo MDS 2008
 • IV. Pomoč in zaščita žrtev trgovine z ljudmi:
  • Projekt PATS (mehanizem za prepoznavanje in pomoč žrtvam trgovine z ljudmi v azilnih postopkih);
   • Projekt že peto leto izvaja NVO Ključ v Azilnem domu MNZ in Centru za tujce,
   • Projekt vseskozi financira MZZ (za leto 2008: 20.800 Eur)
   • V 2008 opravljenih 55 informativnih razgovorov (mladoletniki brez spremstva, samske ženske)
   • Regionalizacija projekta (Hrvaška in BiH).
poro ilo mds 20088
Poročilo MDS 2008
 • V. Podporne dejavnosti:
  • Ko-ordinacja dela MDS
   • predavanja, odzivi na mednarodne vprašalnike, operativne koordinacije večjih primerov, vzdrževanje stikov s tujimi institucijami
  • TIP poročilo Ameriškega zunanjega ministrstva (Slovenija TIER 1)
  • Mednarodno sodelovanje
   • NATO, OVSE, UN, Komisija EU – expertna raven
poro ilo mds 20089
Poročilo MDS 2008
 • VI. Področja povezana s problematiko trgovine z ljudmi:
  • Otroška internetna pornografija 187/2 čl. KZ (176/2 čl. KZ-1)
   • Policija obravnavala 56 kaznivih dejanj
  • Nedovoljene migracije 311 čl. KZ (308 čl. KZ-1):
   • Policija obravnavala 171 kaznivih dejanj
poro ilo mds 200810
Poročilo MDS 2008
 • Načrtovane aktivnosti;
  • Priprava Akcijskega načrta za leti 2010 – 2011
  • Nadgradnja obstoječih oblik sodelovanja
  • Poudarek na preventivi (ozaveščanje, permanentno usposabljanje)
  • Povezovanje v okviru mednarodnih organizacij tako na regionalni kot evropski ravni
slide14
Mag. Sandi Čurin

Nacionalni ko-ordinator

za boj proti trgovini z ljudmi v Republiki Sloveniji

sandi.curin@gov.si