T.C.
Download
1 / 22

T.C. M?LL? E??T?M BAKANLI?I Projeler Koordinasyon Merkezi Ba?kanl??? - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

T.C. MİLL Î EĞİTİM BAKANLIĞI PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI. T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ve Matrisi. T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'T.C. M?LL? E??T?M BAKANLI?I Projeler Koordinasyon Merkezi Ba?kanl???' - nayda-landry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T c m ll e t m bakanli i projeler koordinasyon merkezi ba kanl

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞIPROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı


T c m ll e t m bakanli i projeler koordinasyon merkezi ba kanl

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

ve Matrisi

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı


Mant ksal er eve yakla m
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

Proje yönetiminin dört aşamasında kullanılabilir:

 • Proje ihtiyacının belirlenmesi

 • Projenin tasarlanması

 • Projenin uygulanması

 • Projenin değerlendirilmesi ve

  denetlenmesi

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı


Mant ksal er eve matrisi ne ge i
Mantıksal Çerçeve Matrisi’ne Geçiş

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı


T c m ll e t m bakanli i projeler koordinasyon merkezi ba kanl

Genel Hedef

Proje Amacı

Sonuçlar

Faaliyetler

Mantıksal Çerçeve Matrisi

Tarafsız Doğrulanabilir Göstergeler

Müdahale Mantığı-Projenin Kapsamı

Doğrulama Kaynakları

Varsayımlar

Araçlar

Maliyetler

Ön-koşullar

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı


Mant ksal er eve matrisi

GÖSTERGELER

DOĞRULAMA KAYNAKLARI

PROJE TANIMI

VARSAYIMLAR

Mantıksal Çerçeve Matrisi

Genel Hedef

Projenin ana amaca yönelik katkı yaptığını nasıl bilebilirim ve gösterebilirim?

Bilgi kaynakları (kim,nasıl, ne zaman?)

Eğer proje amacına ulaşılırsa projenin ana amacının gerçekleşmesi için hangi varsayımlar göz önünde bulundurulmalıdır?

Proje Amacı

Projenin doğrudan hedeflediği yararlar

Proje amacının yerine getirildiğini nasıl bilebilirim ve gösterebilirim?

Bilgi kaynakları (kim, nasıl, ne zaman?)

Sonuçlar

Proje ile birlikte elde edilecek hizmet ve ürünler

Planlanan sonuçların elde edildiği nasıl bilebilirim ve gösterebilirim?

Bilgi kaynakları (kim, nasıl, ne zaman?)

Eğer sonuçlara erişilirse projenin amacının gerçekleşmesi için hangi varsayımlar göz önünde bulundurulmalıdır?

Faaliyetler

İstenen sonuçlara ulaşmak için uygulanacak faaliyetler

Eğer faaliyetler uygulanırsa sonuçlara ulaşmak için hangi varsayımlar göz önünde bulundurulmalıdır?

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı


Mant ksal er eve matrisinde hiyerar i
Mantıksal Çerçeve Matrisinde Hiyerarşi

Aşağıdan yukarıya:

 • Eğer yeterli kaynaklar sağlanırsa,faaliyetler gerçekleştirilir.

 • Eğer faaliyetler gerçekleştirilirse, sonuçlar elde edilir.

 • Eğer sonuçlar elde edilirse, proje amacına ulaşılır.

 • Eğer proje amacına ulaşılırsa, genel hedefe katkı yapılır.

  Yukarıdan aşağıya:

 • Eğer genel hedefe katkı yapmak istiyorsak, proje amacına ulaşmalıyız.

 • Eğer proje amacına ulaşmak istiyorsak, planlanan sonuçları elde etmeliyiz.

 • Eğer sonuçları elde etmek istiyorsak, planlanan faaliyetleri gerçekleştirmeliyiz.

 • Eğer faaliyetleri gerçekleştirmek istiyorsak, yeterli kaynakları sağlamalıyız.

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı


Mant ksal er eve matrisinde varsay mlar
Mantıksal Çerçeve Matrisinde Varsayımlar

 • Varsayımlar aşağıdaki endişelerle ilgili olabilir :

  • Proje yönetimine doğrudan katılmayan diğer paydaşların faaliyetleri,

  • Hedef grupların proje çerçevesinde yerine getirilen hizmetlere yaklaşımı,

  • Etkin donör koordinasyonu ve mali kaynağın zamanında ödenmesi,

  • Proje girdi ve çıktıları için fiyat dalgalanmaları,

  • Devletin ilgili politikalarındaki değişiklikler,

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı


Mant ksal er eve matrisinde varsay mlar1
Mantıksal Çerçeve Matrisinde Varsayımlar

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı


Mant ksal er eve matrisinde hedef tan mlama

Genel Hedef

Proje Amacı

Sonuçlar

Faaliyetler

Daha yüksek seviyelerde gelire ve bölgedeki istihdama katkıda bulunmak

Konferans Merkezleri inşa ederek iş turizminin gelişmesini canlandırmak

XX metre karelik bir iş konferans merkezi inşa edildi

Xxx iş direkt olarak oluşturuldu

Pazar fizibilite çalışmasını üstlenmek

Teknik fizibilite çalışmasını üstlenmek

İnşaat kontratı ve aktiviteleri

Mantıksal Çerçeve Matrisinde Hedef Tanımlama

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı


T c m ll e t m bakanli i projeler koordinasyon merkezi ba kanl

Mantıksal Çerçeve Matrisinde Göstergeler (Tarafsız Doğrulanabilir Göstergeler)

 • Specific (Belirli): açık hedefleri kapsamak (uygun olduğu yerde);

 • Measurable (Ölçülebilir):nicelik ve nitelik açılarındanölçülebilir olması;

 • Available (Elde Edilebilir): kabul edilebilir bir maliyette olması;

 • Relevant (İlgili): neyi ölçmesi gerektiğiyle ilgili olması (yatay mantık);

 • Timely (Zamanında): Proje yönetiminde kullanılabilir olması açısından gereken zamanda üretilmesi.

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı


T c m ll e t m bakanli i projeler koordinasyon merkezi ba kanl

Mantıksal Çerçeve Matrisinde Göstergeler (Tarafsız Doğrulanabilir Göstergeler)

Göstergeler şu öğeleri içermelidir:

 • Miktar (sayılar, oranlar, yüzdeler)

 • Kalite (performans)

 • Zaman (tarihler)

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı


T c m ll e t m bakanli i projeler koordinasyon merkezi ba kanl

Mantıksal Çerçeve Matrisinde Göstergeler (Tarafsız Doğrulanabilir Göstergeler) Örnek - 1

Hedef: çocuk hakları konusunda farkındalığın arttırılması

Göstergeyi seç: Çocuklar kendi hakları biliyor

Miktarı belirle: Çocukların %80’i…..

Hedef grubu belirle: ..8-12 yaş arası okula giden...

Yeri belirle : ...Marmara bölgesinde…

Kaliteyi belirle: ..Birleşmiş Milletlerin Çocuk Haklarında belirtilen haklarını anlayan...

Zamanı belirle: ... Kasım 2009’a kadar..

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı


T c m ll e t m bakanli i projeler koordinasyon merkezi ba kanl

Mantıksal Çerçeve Matrisinde Göstergeler (Tarafsız Doğrulanabilir Göstergeler) Örnek - 2

TarafsızDoğrulanabilir Göstergeler

Proje Tanımı

Yerel halkın yaşam

koşullarının

iyileştirilmesi

Balıkçılıktan elde edilen

gelir 2006 yılına kadar

% 30 artar.

Turizm geliri 2006 yılına

kadar % 30 artar.

Genel Hedef

Nehir suyu kalitesinin

arttırılması

Balık tüketimine bağlı

hastalıklar 2006 yılına

kadar % 80 oranında

azalır.

Balık yakalama 2006

yılına kadar % 80

oranında artar. (sabit stokla)

Proje amacı

Hanelerin ve fabrikaların

doğrudan kirli su atıkların

azaltıldı.

2008’e kadar fabrika

atık sularının % 70i

ve evsel atık suların

%80i arıtılır.

Sonuçlar

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı


Mant ksal er eve matrisinde do rulama kaynaklar
Mantıksal Çerçeve Matrisinde Doğrulama Kaynakları

Göstergeleri hangi kaynaklardan doğrulayabilirim?

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı


Mant ksal er eve matrisinde do rulama kaynaklar1
Mantıksal Çerçeve Matrisinde Doğrulama Kaynakları

Mantıksal çerçeve göstergelerin nasıl toplanacağını

ayrıntılarıyla açıklamalı:

 • Hangi metotlar?

 • Kimden?

 • Ne zaman/hangi sıklıkta?

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı


T c m ll e t m bakanli i projeler koordinasyon merkezi ba kanl

Mantıksal Çerçeve Matrisinde

Doğrulama Kaynakları

Özel anketler

Maliyet

Faydalananlarla görüşmeler

Uyarlanmış mevcut istatistiki bilgiler

Mevcut istatistiki bilgiler

Yönetim raporları

İdari raporlar

Karmaşıklık

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı


T c m ll e t m bakanli i projeler koordinasyon merkezi ba kanl

Mantıksal Çerçeve Matrisinde Doğrulama Kaynakları Örnek - 1

Proje Tanımı

TarafsızDoğrulanabilir Göstergeler

Doğrulama Kaynakları

Yerel halkın yaşam

koşulları iyileştirilmesi

Balıkçılıktan elde edilen

gelir 2006 yılına kadar

% 30 artar.

Turizm geliri 2006 yılına

kadar % 30 artar.

Ekonomik İşler

Bakanlığının sosyo

ekonomik anket raporu

Genel Hedef

Nehir suyu kalitesi

arttırılması

Balık tüketimine bağlı

hastalıklar 2006 yılına

kadar % 80 oranında

azalır.

Balık yakalama 2006

yılına kadar % 80

oranında artar. (sabit stokla)

Bölgesel hastane ve tıbbi

istatistikler

Nehir Otoritesi ve

Kooperatiflerin

Raporları

Proje amacı

Hanelerin ve fabrikaların

doğrudan kirli su atıkların

azaltıldı.

2008’e kadar fabrika

atık sularının % 70i

ve evsel atık suların

%80i arıtılır.

Belediyelerin anket

raporu

Sonuçlar

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı


T c m ll e t m bakanli i projeler koordinasyon merkezi ba kanl

T.C. Örnek - 1

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı


T c m ll e t m bakanli i projeler koordinasyon merkezi ba kanl

T.C. Örnek - 1

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı


Grup ali masi
GRUP ÇALIŞMASI Örnek - 1

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı


T c m ll e t m bakanli i projeler koordinasyon merkezi ba kanl

Genel Hedef Örnek - 1

Proje Amacı

Sonuçlar

Faaliyetler

Mantıksal Çerçeve Matrisi

Tarafsız Doğrulanabilir Göstergeler

Müdahale Mantığı-Projenin Kapsamı

Doğrulama Kaynakları

Varsayımlar

Araçlar

Maliyetler

Ön-koşullar

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı