Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZSE – u nas firma jak się zwie PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZSE – u nas firma jak się zwie

ZSE – u nas firma jak się zwie

121 Views Download Presentation
Download Presentation

ZSE – u nas firma jak się zwie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZSE – u nas firma jak się zwie

 2. Wizyta w Urzędzie Pracy

 3. Prezentacja firmy „Optima”

 4. Goodmorning, ladies and gentelmen. I`m happy thatsomany of youcouldmakeittoday. It`s so good to seeyouallhere. We would like to present to you today our company.Now we will introduce ourselves.

 5. The car wash „OPTIMA”is open from Monday to Friday 24 hoursand on Saturdays and Sundays from 10 a.m. to4 p.m. The car wash „OPTIMA”isopen from Monday to Friday 24 hoursand on Saturdays and Sundays from 10 a.m. to4 p.m.

 6. Hereareservices, which we would like to offer: Car washing Waxing and polishing Washing upholstery Removing odors Removing scratches, stickers, chewing gum Carpetcleaning Soil removal

 7. The additional services, which we offer: Cleaning of public spaces Removal of graffiti Cleaning tombstones Cleaning of buildings Cleaning of machines Cleaning of windows Another option is also available: ifyou want, we comedirectly to your house and we will cleanwhatyou want withexception of yourwallet.

 8. Here are a few picturespresentingwhat we areable to do. Removal of graffiti Cleaning of buildings

 9. Washingupholstery Wheels as new Laundryseats

 10. Windows cleaning Cleaninggravestones Washingcarpets

 11. PRICES: • Basic washing -25 zł • Waxing- 12 zł • Cleaningtheinterior spaceof the car -30 zł • Upholsterycleaning - 20 zł • Upholsterywashdry-100 zł • Additionalservice- 20 zł • Cleaning/ washing the car on order, moreor less 100 zł •Washingwindows- 15 zł per one window • Washingcarpets- 40 zł

 12. LOCATION • Our company is located in the city center, so there is no problem to get here. Justgive us a call and we will show up as soon as possible. We offer services at anyaffordable price as well as friendly service.

 13. WHY STEAM CAR WASH? • The big advantage of this type of car wash isbeingable to work in very good locations such as car parks,at supermarkets and shopping malls.

 14. Zarząd firmy

 15. Biznes Plan

 16. Biznes Plan Przedsiębiorstwa Usługowego „Optima” • Podstawowe informacje o firmie. • Charakterystyka firmy. • Konkurencja. • Analiza SWOT. • Ustalanie cen. • Reklama. • Koszty inwestycji. • Miesięczne przychody i koszty

 17. I. Podstawowe informacje o firmie. 1. Imię i nazwiska osób reprezentujących firmę (Właścicieli): - Monika Kryszczak - Marcin Kowalski - Marcin Rafalski - Rafał Piec 2. Nazwa firmy. Przedsiębiorstwo Usługowe „Optima” 3. Adres. Przedsiębiorstwo Usługowe „Optima” 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Odolanowska 125 4. Ogólne informacje. W czynnościach prawnych firmę reprezentują właściciele, jako osoby prowadząca działalność gospodarczą. Wybór takiej właśnie formy prawnej uzasadniony jest małymi rozmiarami firmy. Właścicielem zakładu usługowego są: Monika Kryszczak, Marcin Kowalski, Marcin Rafalski, Rafał Piec. 5. Lokalizacja firmy. Przedsiębiorstwo Usługowe „Optima” położone jest na ulicy Odolanowskiej 125 w Ostrowie Wielkopolskim. Plusem lokalizacji firmy jest jego bliskie położenie względem centrum miasta (5 minut do centrum). Obok zakładu znajduję się parking, co powoduję komfort dla klientów podczas załatwiania wszelkich spraw w naszej firmie. Ulica Odolanowska jest jedną z najbardziej ruchliwych ulic w Ostrowie Wielkopolskim, co pełni ważną rolę w reklamowaniu firmy.

 18. II. Charakterystyka firmy. Firma zatrudnia 4 pracowników(poza właścicielami), którzy w profesjonalny sposób wykonują powierzone im czynności. Firma dysponuje obecnie dwoma myjniami parowymi stacjonarnymi oraz dwoma myjniami parowymi mobilnymi.. Firma zapewnia kompleksową obsługę wszystkich klientów. Zajmuje się kompletnym myciem, odkurzaniem, czyszczeniem wszelkiego rodzaju pojazdów. 1. Podstawowe usługi przedsiębiorstwa: - czyszczenie wnętrz samochodów - usuwanie rys, naklejek, gum do żucia z każdego typu powierzchni - mycie okien i przeszklonych elewacji - usuwanie zabrudzeń w trudno dostępnych miejscach - uzupełnianie płynów eksploatacyjnych 2. Dodatkowe usługi związane z wykorzystaniem myjni parowej: - możliwy dojazd pod wskazany adres klienta - dostosowanie się do wymogów czasowych - nasze urządzenia nie tylko czyszczą ale również odświeżają i dezynfekują - przygotowanie pojazdu do sprzedaży - czyszczenie nagrobków -usuwanie graffiti. 3. Zasoby techniczne firmy. Do głównych zasobów technicznych zakładu usługowego „Optima” możemy zaliczyć: dwie stacjonarne myjnie parowe , dwie mobilne myjnie parowe, dwa samochody firmowe. • Praca w zakładzie usługowym odbywa się od poniedziałku do piątku całodobowo a w weekendy od 8.00 do 16.00, przy czym zaznacza się, że możliwe jest skontaktowanie się z właścicielem zakładu po godzinach pracy w lokalu, w którym mieści się przedsiębiorstwo. W przyszłości konieczne będzie zwiększenie liczby zatrudnionych osób ze względu na potencjalny rozwój zakładu.

 19. III. Konkurencja. Jednymi z podstawowych form zagrożenia, na jakie może napotkać nasza działalność jest ciągłe rozwijanie się rynku i pojawianie się nowych konkurentów. Nowych firm oferujących podobny zestaw produktów jak nasze przedsiębiorstwo. Jednak dzięki korzystnym cenom naszych usług oraz profesjonalnym wykonywaniu powierzonym nam czynności, nasza firma będzie walczyć o dominację na lokalnym rynku. W celu zwalczenia konkurencji nasza firma proponuje dojazdy do klientów oraz zajmuje się odnawianiem pojazdów po powodziowych.

 20. IV. Analiza SWOT. ANALIZA PRZEDSIEBIORSTWA (WEWNĘTRZNA) Silne strony: - Nowoczesne wyposażenie zakładu - Relatywnie niska cena świadczonych usług - Specjalistyczna i kompleksowa usługa oferowana klientom - Zaangażowanie właściciela i zatrudnionych pracowników - Precyzja i dokładność świadczonych usług - Przyjmowanie zamówień telefonicznie - Lokalizacja ( położenie firmy pozwala lepiej opanować rynek) • Własny transport • Słabe strony: •  - Brak dokładnych badań rynkowych • - Trudność w oszacowaniu popytu na usługi

 21. ANALIZA OTOCZENIA (ZEWNĘTRZNA) Szanse: - Wzrastająca liczba potencjalnych klientów (stale wzrastają liczba posiadanych pojazdów) - Reklama w lokalnych środkach masowego przekazu. - Posiadanie własnej strony internetowej. - Atrakcyjne formy spłaty pieniężnej (możliwość zapłaty ratalnej). Zagrożenia: - Groźba wejścia na rynek nowych konkurentów - Trudność konkurowania z innymi firmami świadczącymi podobne usługi - Nowe formy usług dodatkowych świadczone przez konkurencję

 22. V. Ustalanie cen. Koszt jednej usługi czyszczenia pojazdu[zł](usługa w pakiecie podstawowym): • Czyszczenie karoserii samochodu • Odkurzenie i odświeżenie wnętrza pojazdu • Wyczyszczenie bloku silnika i jego podzespołów • Polerowanie felg aluminiowych • Nałożenie warstwy ochronnej na lakier samochodu. Razem – 150 zł Z przedstawionej wyżej kalkulacji można wywnioskować, że koszt całkowitego czyszczenia pojazdu to kwota ok. 150 zł. Jest to kwota minimalna, jaką właściciel samochodu musi zapłacić, ponieważ usługi oraz wszystkie akcesoria zostały dobrane tak, aby koszt był najniższy. Przy zamówieniach specjalnych koszty znacznie rosną i mogą wzrosnąć nawet o kilkaset złotych.

 23. VI. Reklama Reklamowanie firmy odbędzie się dzięki takim działaniom: - reklama w telewizji regionalnej - reklama radiowa - reklama w prasie regionalnej - tablice ogłoszeniowe w mieście - wizytówki w siedzibie zakładu - wizytówki i ulotki w zaprzyjaźnionych firmach - reklama poprzez założenie strony internetowej

 24. VII. Koszty inwestycji Koszty stałe i zmienne firmy: 1. Wynajem pomieszczenia. 2. Opłaty za energię elektryczną i wodę. 3. Obowiązkowe koszty ubezpieczenia dla pracowników. 4. Podatki. 5. Koszty związane z zatrudnieniem dodatkowych pracowników. 6. Zakup materiałów. 7. Zakup środków czyszczących. 8. Reklama.

 25. Koszty początkowe [zł]: • Dwie myjnie stacjonarne parowe „Optima”: 2*25000zł = 50000zł • Dwie myjnie mobilne parowe „Optima”: 2*25000zł = 50000zł • Zakup dwóch samochodów: 2*70000zł=140000zł • Dwa odkurzacze do prania tapicerki: 2*5000zł= 10000zł • Dwie Maty gumowe: 2*1000zł= 2000zł • Środki chemiczne: 800zł • Kosmetyki samochodowe: 1600zł • Mikrofibry: 1000zł • Drabinka: 200zł Koszt początkowy to 255 600 zł. Obliczony kapitał niezbędny do uruchomienia przedsięwzięcia wynosi. 222 600 zł. Jest to kwota, która na początek pozwoli dokonać rozruchu naszego punktu. Koszty zmienne i stałe mogą ulec zmianie, dlatego nie została przedstawiona ich wartość. Jest to jednak w porównaniu z kosztami początkowymi bardzo niska wartość która jednak w miarę upływu czasu może ulec zmianie. Asortyment będzie odpowiednio i systematycznie powiększany w razie ewentualnym powiększeniu się firmy.

 26. VIII. Spodziewane przychody stacjonarnej myjni parowej Mycie podstawowe: 25 zł x 17 sam. x 24 dni = 10 200 zł • Woskowanie: 12 zł x 5 sam. x 24 dni = 1 440 zł •Sprzątanie środka samochodu: 30 zł x 5 sam. x 24 dni = 6 600 zł • Odświeżanie tapicerki 20 zł x 5 sam. x 24 dni = 2 400 zł • • Pranie tapicerki na sucho: • 100 zł x 3 sam. x 24 dni = 7 200 zł • • Usługi dodatkowe: • 20 zł x 4 sam. x 24 dni = 1 920 zł • RAZEM: 29 760 zł • Dochód przed opodatkowaniem: 19120 zł • Spodziewane przychody mobilnej myjni parowej • Średnio mycie/pranie samochodu na zamówienie: • 100 zł x 6 sam. x 18 dni = 10 800 zł • • Mycie floty samochodów zakontraktowanym • firmom: • 400 zł./flotę x 2 dni/mieś x 4 firmy. = 3 200 zł • • Parkingi podczas imprez masowych i/lub • weekendów: • 25 zł x 20 sam. x 4 dni = 2 000 zł • RAZEM: 16 000 zł • Dochód przed opodatkowaniem:11440zł

 27. Koszty miesięczne: •Koszty energii/paliwa/wody/dojazdu do klienta: 10 zł x 8 sam. x 18 dni = 1 440 zł • Koszty detergentów: 5 zł x 8 sam. x 18 dni = 720 zł • Koszt umycia floty 10 samochodów: 40 zł/flotę x 2 dni w mieś. x 4 firmy = 320 zł • Koszt umycia samochodu na parkingu podczas: imprez/weekendów: 5 zł x 24 sam. x 4 dni = 480 zł • Ściereczki z mikrofibry + pranie: Koszt zużywających się ściereczek + pranie: 500 zł • Inne materiały eksploatacyjne: Zmiękczacz wody / filtr wody / filtr paliwa: 100 zł • Koszty inne Inne, niewliczone koszty: 1 000 zł RAZEM: 4 560 zł.

 28. Zysk jaki uzyskujemy to 26000 zł po odjęciu kosztów i podatku.

 29. Sonda

 30. Ankieta

 31. Jak często korzysta Pan/Pani z usług myjni samochodowej? A) Nigdy B) Raz w miesiącu C) Częściej niż raz w miesiącu D) Raz na kilka miesięcy

 32. Z jakiego typu myjni najczęściej Pan/Pani korzysta? A) Nie korzystam B) Myjnia automatyczna C) Myjnia samoobsługowa D) Myjnia ręczna

 33. Co jest dla Pana/Pani najważniejsze przy wyborze usług konkretnej myjni? • A) Lokalizacja • B) Cena • C) Jakość obsługi • D) Usługi dodatkowe (kawa, poczekalnia)

 34. Ile średnio jednorazowo przeznacza Pan/Pani pieniędzy na umycie swojego auta w myjni samochodowej? • A) Poniżej 20 złotych • B) 20 -40 złotych • C) 40 – 80 złotych • D) Powyżej 80 złotych

 35. Czy korzystałby Pan/Pani z usług myjni mobilnej (z dojazdem do klienta) gdyby cena takiej usługi nieznacznie odbiegała od cen myjni, z której Pan/Pani korzysta?

 36. Gdzie najchętniej korzystałby Pan/Pani z usług myjni samochodowej? A) Na stacji benzynowej B ) Na parkingach przy hipermarketach C ) Na myjni blisko domu/osiedla D ) W domu

 37. Czy słyszał Pan/Pani o parowym myciu samochodów?

 38. Czy zależy Panu/Pani na ekologicznym myciu samochodu?

 39. Przyjmujemy pracowników

 40. Rozmowa kwalifikacyjna

 41. Przyjmujemy pracowników

 42. Rozmowa kwalifikacyjna

 43. Przyjmujemy pracowników

 44. Rozmowa kwalifikacyjna