ENGURES “PĻAVAS” VEĢETĀCIJAS ATTĪSTĪBA GANĪŠANAS IETEKMĒ - PowerPoint PPT Presentation

natala
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ENGURES “PĻAVAS” VEĢETĀCIJAS ATTĪSTĪBA GANĪŠANAS IETEKMĒ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ENGURES “PĻAVAS” VEĢETĀCIJAS ATTĪSTĪBA GANĪŠANAS IETEKMĒ

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Presentation Description
150 Views
Download Presentation

ENGURES “PĻAVAS” VEĢETĀCIJAS ATTĪSTĪBA GANĪŠANAS IETEKMĒ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ENGURES “PĻAVAS” VEĢETĀCIJAS ATTĪSTĪBA GANĪŠANAS IETEKMĒ Vija Znotiņa2004. gada 9. martā

 2. Uzdevums: Apsekot ganības 2002. un 2003. gadā, lai novērtētu veģetācijas pārmaiņas ganīšanas ietekmē.

 3. Biotopi:priežu mežs;krūmājs;zāļu purvs;niedrājs.

 4. Metode.1. katrā biotopā izraudzīta teritorija, kur viendabīga veģetācija apmēram 10*10 metru platībā;2. vietas koordinātes reģistrētas ar GPS;3. katrā aprakstu vietā 5 - 10 parauglaukumi pēc Brauna - Blankē metodes.17 aprakstu vietas, 94 parauglaukumi.

 5. Kas mainījies 1 gada laikā? Dažas vietas intensīvi noganītas, citas mazaiztiktas Visvairāk noganīts: vistuvāk nojumei.Vismazāk noganīts: vistālāk no nojumes.

 6. Zāļu purvā:1. samazinājies zilganās molīnijas un visu sugu sūnu projektīvais segums.Molīnija apēsta, sūnas izbradātas un izžāvētas.

 7. Zāļu purvā: 2. Palielinājušas projektīvo segumu: stāvais retējs, bruņucepuru ķiverene, ūdeņu mētra, parastā zeltene, vītolu vējmietiņš. Ātri izmantojušas apgaismojuma palielināšanos

 8. Zāļu purvā: 3. Nākusi klāt vairākās aprakstu vietās: purva skarene

 9. Niedrājā:1. Daļā laukumu samazinājusies parastā niedre.

 10. Niedrājā:2. Nākusi klāt vai palielinājusi segumu: bruņucepuru ķiverene, purva vārnkāja, pūkaugļu grīslis. Zāļu purvu sugas tagad izmanto saules gaismu pēc niedres novākšanas.

 11. Priežu mežāSamazinājies sīkkrūmu sugu (it īpaši mellenes) un sūnu sugu projektīvais segums. Sūnas cieš no nobradāšanas.

 12. Krūmājā:1. Ievērojami samazinājies sūnu projektīvais segums, domājams, izbradāšanas dēļ. 2. Nevienas sugas segums vai sastopamība nav palielinājusies.

 13. Visā teritorijā kopumā 1. Sugu skaits un sastāvs nav ievērojami mainījies, taču mainījusies to sastopamība un projektīvais segums. 2. Samazinājušies: parastā niedre, visu sugu sūnas, sīkkrūmi.

 14. Visā teritorijā kopumā 3. Zāļu purvā palielinās pļavu sugu sastopamība un projektīvais segums, samazinās tipisko zāļu purvu sugu sastopamība un segums. 4. Niedrājā palielinās zāļu purvu sugu sastopamība un projektīvais segums. 5. Augstās graudzāles un grīšļus nomaina zemāki augi ar platām lapām.

 15. Nepatīkams pārsteigums: Gandrīz apēsta reta suga rūsganā melncere Schoenus ferrugineus 

 16. Nē, jo tā ir īpaši aizsargājama suga, reta visā Latvijā. Jā, jo pie Engures ezera tai ir daudzas citas atradnes Jā, jo, ja pļava arī turpmāk netiktu ganīta, tā aizaugtu tik un tā. Jā, jo pārganītās vietas nepieciešamas putniem, kam citur pie Engures ezera šāda biotopa nav. Jā, jo arī agrākos laikos šī teritorija ir tikusi intensīvi ganīta, un tas nav traucējis šai sugai saglabāties. Vai drīkst apēst rūsgano melnceri tā, ka nekas pāri nepaliek?