grafiskie inform cijas organizatori l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grafiskie informācijas organizatori PowerPoint Presentation
Download Presentation
Grafiskie informācijas organizatori

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 67

Grafiskie informācijas organizatori - PowerPoint PPT Presentation


 • 684 Views
 • Uploaded on

Grafiskie informācijas organizatori. Rita Birziņa. “ Tālākizglītības programmas “Bioloģijas skolotāja profesionālā pilnveide” izstrāde un aprobācija ” ( Nr. 2006/0226/ VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0021/0063) http://skolai.daba.lv. B. modulis. Bioloģijas pasniegšanas metodoloģija.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Grafiskie informācijas organizatori


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
grafiskie inform cijas organizatori

Grafiskie informācijas organizatori

Rita Birziņa

“Tālākizglītības programmas “Bioloģijas skolotāja profesionālā pilnveide” izstrāde un aprobācija” (Nr. 2006/0226/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0021/0063)http://skolai.daba.lv

b modulis

B. modulis

Bioloģijas pasniegšanas metodoloģija

izlasiet
Izlasiet!

Pamēģiniet atcerēties citā secībā!

3

5

7

9

10

1

2

4

6

8

slide4

Pamēģinietatcerēties!

Skaitīšanas ritmā

Veidojot asociācijas

dom anas veidi
Domāšanas veidi
 • lineārais (tradicionālais) - tiek attiecināta uz analizēšanu, informācijas strukturēšanu noteiktā veidā un precīzas terminoloģijas lietošanu.
 • laterālais (de Bono) - tiek ģenerētas alternatīvas pieejas tik daudz, cik vien iespējams.
 • radiantais (izstarojošais)
slide10

Mind mapping - domu kartēšana

Var izpildīt uz papīra vai sagatavot ar datoru

 • Noderīga:
 • prāta vētrām:
  • situācijas apzināšanai
  • ideju ģenerēšanai
  • vingrināšanās nodarbībām
 • mācību procesa kontrolei
 • ideju bankām
 • zināšanu sistematizācijai
 • web lapu struktūras ģenerēšanai
 • Nepieciešamie materiāli:
 • papīrs
 • krāsas
 • flomasteri
 • līmes, lipekļi
 • piespraudes
 • šķēres
 • lineāli, u.c.

Grupu

darbs

Informācijas kartes - strukturēta informācija ar grafiskiem simboliem ir nesalīdzināmi efektīvākas par piezīmēm un konspektiem standarta tekstā. Darbam ieteicams izmantot speciālu programmatūru – “Mind mapping software”.

F. Sarcēvičs. Informācijas strukturēšanas programmatūras iespējas skolā. LatSTE’04, 2004

inform cijas kar u priek roc bas
Informācijas karšu priekšrocības
 • Var ātrāk pierakstīt - izmanto tikai atslēgas vārdus.
 • Ir vieglāk izlasīt - nav jālasa gari teikumi.
 • Ērtāk iegūt pārskatu par materiālu - atļaujot un iekļaujot jaunas idejas un slēdzienus.
 • Vieglāk pārvaldīt un attīstīt - domu kartēs parasti paliek pietiekami daudz brīvas vietas.
 • Izteikti darbojas redzes uztvere - domu kartēm ir grafisks noformējums ar attēliem.
k veidot domu ideju kartes 1
Kā veidot domu (ideju) kartes? (1)
 • Lieto pareizos/īstos atslēgas vārdus vai, ja iespējams, raksturīgus attēlus!
 • Sāc no lapas centra un izstrādā tālāk!
 • Centrā ievieto tēmu raksturojošu attēlu, kas attēlo galvenās tēmas.
 • Izveido pakārtotos centrus apakštēmām!
 • Raksti tekstu uz savienojošām līnijām. Tādā veidā tiek veicināta piezīmju strukturēšana.
 • Raksti mazajiem burtiem, kas ir labāk izlasāmi un iegaumējami. Mazo burtu izvēle pierakstam ir vizuāli labāk saskatāma (vieglāk iegaumējama) nekā pieraksti ar lielajiem burtiem, bet izcēlumam var lietot arī lielos burtus.
 • Lieto dažādas krāsas, kas raksturo saturu, asociācijas un izcēlumus!

How to Mind Map. http://www.peterussell.com/MindMaps/HowTo.html

k veidot domu ideju kartes 2
Kā veidot domu (ideju) kartes? (2)
 • Nepaliec tikai vienā līmenī, veido pakārtotus apakšlīmeņus!
 • Visu to, kas attēlots uz lapas, vajadzēs atcerēties!
 • Domā telpiski - trīs dimensijās!
 • Lieto bultas, ikonas vai citus vizualizētus palīglīdzekļus, lai parādītu saikni starp atšķirīgiem elementiem!
 • Pieraksti idejas, kad ienāk prātā un kur tās ir piemērotas. Nevērtē un nemēģini apturēt!
 • Salauz ierobežojumus vai pārkāp robežas. Ja nav vairs vietas uz lapas, nesāc jaunu lapu, bet ielīmē citu papīru (piezīmju lapiņas) ideju kartē.
 • Esi izdomas bagāts. Kreativitāte palīdz atcerēties.
 • Iesaisties! Padari procesu interesantu!

How to Mind Map. http://www.peterussell.com/MindMaps/HowTo.html

domu kartes elementi bultas
Domu kartes elementi - bultas

Lieto, lai atklātu shēmā lietoto jēdzienu savstarpējo saistību.

Bultas var būt vienvirziena vai divvirzienu, vērstas uz priekšu vai atpakaļ

domu kartes elementi kodi
Domu kartes elementi - kodi

Lieto kopā ar tekstu, attēlojot jēdzienu mijattiecības

domu kartes elementi eometriskas fig ras
Domu kartes elementi – ģeometriskas figūras
 • Dažāda veida ģeometriskās figūras izmanto, lai apzīmētu
 • līdzīgās idejas (vārdus)
 • svarīguma secību
 • Bieži vien ar kvadrātu attēlo centrālo ideju, tēmu, ar taisnstūri – centrālai tēmai tuvas idejas, ar trīsstūri – pakārtotos jēdzienus utt.
domu kartes elementi visas varav ksnes kr sas
Domu kartes elementi – visas varavīksnes krāsas

Dažādu krāsu izmantošana veicina labāku iegaumēšanu un asociāciju veidošanos.

Krāsas var izmantot attēlojot savstarpējās attiecības starp līdzīgiem jēdzieniem,

kas atrodas shēmas dažādās vietās. Var izmantot kā robežas apzīmējumu starp

dažādiem shēmas posmiem

kas ir grafiskie organizatori
Kas ir grafiskie organizatori?

Grafiskie organizatori ir informācijas vizuāls attēlojums, kur tā tiek strukturēta, sakārtojot pēc nozīmīguma noteiktā sistēmā, izmantojot specifiskus apzīmējumus (Bromley, et al., 1998). Grafiskie organizatori ir efektīvs līdzeklis domāšanas un mācīšanās attīstībai, jo palīdz skolēniem:

 • attēlot abstraktas idejas konkrētākā veidā
 • parādīt atsevišķu faktu un koncepciju savstarpējās attiecības
 • organizēt idejas
 • vieglāk „uzkrāt” un atcerēties informāciju (Billmeyer & Barton, 1998)
grafisko organizatoru izmanto ana
Grafisko organizatoru izmantošana
 • Stundās:
  • sākumdaļā – ierosināšanai vai zināšanu sistematizēšanai;
  • skaidrojuma daļā – apjēgšanai – nozīmīgākās informācijas sakārtošanā un fiksēšanā;
  • noslēgumā – refleksijā, nostiprinot jauniegūtās zināšanas, strukturējot esošajā priekšstatu sistēmā;
 • Informācijas grupēšanā/strukturēšanā, gatavojoties semināriem un diskusijām
 • Rakstu darbu uzmetuma veidošanā
 • Dažādu tehnoloģisko procesu izprašanai
 • Pārbaudes darbos

Kukaine, 2006

klasific ana p c izmanto anas veida 1
Klasificēšana pēc izmantošanas veida (1)
 • Informācijas strukturēšanai (grupēšanai, sakārtošanai)
  • īpašību kartes
  • salīdzinājuma vai pārskata tabula
  • T-tabula
  • portfolio
  • zirneklis
  • brīvais zirneklis
  • trīsstūrveida diagramma
  • Venna diagramma
 • Rakstu darbu veidošanai
  • diskusiju tīkls
  • atslēgas vārdi
  • plāna uzmetums
  • galvenās tēzes
  • nepabeigtie teikumi
  • jēdzienu skaidrojošā vārdnīca

Kukaine, 2006

klasific ana p c izmanto anas veida 2
Klasificēšana pēc izmantošanas veida (2)
 • Atbalsts semināru un diskusiju plānošanā
  • prāta vētra
  • diagrammas
  • dubultā dienasgrāmata
  • argumentu “par” un “pret” vākšana
  • pārskati
 • Tehnoloģisko procesu struktūras attēlošanai
  • sižeta koks (“galvenie zari”)
  • zini – gribi zināt – mācies
  • kubs
  • V-diagramma

Kukaine, 2006

k konstru t savu grafisko organizatoru 1
Kā konstruēt savu grafisko organizatoru? (1)
 • Analizē informāciju, kas jāiemāca un izcel atslēgas vārdus un frāzes.
 • Nosaki attiecības starp koncepcijām (jēdzieniem) un faktiem. Savstarpējo attiecību noteikšana palīdzēs izvēlēties grafiskā organizatora struktūru. Iespējamās sakarības varētu būt:
 • Sakārto informāciju loģiskā secībā
k konstru t savu grafisko organizatoru 2
Kā konstruēt savu grafisko organizatoru? (2)
 • Izveido grafisko organizatoru (pilnu, daļēji aizpildītu un neaizpildītu formu). Padomā par grafiskā organizatora mērķi (vai tas paredzēts informācijas pasniegšanai bez instrukcijas/ mācīšanas, vai tas ir skolēna mācīšanās ceļvedis, vai tas ir ceļvedis, kurā var izdarīt piezīmes).
  • Ja tiek izmantota prezentācija, tad zīmējums nedrīkst būt pārāk pārblīvēts ar sīkām detaļām un tam jābūt pietiekoši lielam (teksts - 24-punkti). Neaizpildīto laukumu aizpildīšana prezentācijas laikā paaugstina skolēnu aktivitāti un līdzdalību.
  • Ja informācija tiek pasniegta (gatavs posters utt.), tad tai jābūt nepārprotamai, ar atslēgas vārdiem un identificētām saiknēm. Krāsas var lietot, lai piesaistītu skolēnu interesi un norādītu galvenos komponentus.
  • Ja informācija tiek tikai veidota, tad ieteicams nodrošināt neaizpildītus laukumus, lai būtu pietiekami daudz vietas informācijas ierakstīšanai.
k konstru t savu grafisko organizatoru 3
Kā konstruēt savu grafisko organizatoru? (3)
 • Pievieno attēlus, ikonas u.c., lai piesaistītu skolēnu interesi un uzmanību un padarītu neskaidrās koncepcijas vairāk ievērojamas.
 • Atceries, ka jādomā par skolēnu dotumiem/spējām, lai grafisko organizatoru forma un sarežģītība atvieglotu viņiem mācīšanos nevis radītu vilšanos.
apraksto ie inform cijas organizatori
Aprakstošie informācijas organizatori
 • Zvaigžņveida struktūras
 • Prāta vētra (Zirneklis)
 • Jēdzienu kartes
 • Tīkls
paraugu veidi zvaig veida
Paraugu veidi (zvaigžņveida)
 • Koncentrē un organizē datus, kas raksturo dažādas pazīmes, faktus vai konkrētas tēmas apzīmējumus. Piemērotas
  • prāta vētras aktivitātēmpar dažādām tēmām vai
  • galveno īpašību uzskaitīšanai
 • Zvaigžņveida diagrammu var izmantot arī stāstījuma veidošanai aprakstot notikumu secību ar 5 K: kas? kad? kur? kā? kāpēc?
slide33

Piemērs. Dinozauru raksturošana (kad viņi dzīvoja, kādi veidi, cik lieli bijuši, no kā pārtikuši, kur atrastas fosilijas utt.).

zirneklis spider map
Zirneklis=Spider Map
 • Izmanto galvenās idejas aprakstīšanai. Tās varbūt domu (pŗāta vētra) izteikšana, process, koncepcijas - jēdzieni un priekšstati, nodomus, plānus. Lieto ideju organizēšanai (prāta vētra, projekta rakstīšana).
 • Pamatjautājumi:
  • Kāda ir galvenā ideja?
  • Kādas ir tās raksturīgākās pazīmes?
  • Kādas ir tās funkcijas= kā tā darbojas?
 • Palīdz fokusēties uz tēmu, noskaidrot, ko viņi jau zina un strukturēt savas zināšanas
zirneklis klastera diagramma paraugi
Zirneklis (Klastera diagramma) - paraugi
 • nelineāras domāšanas paraugs - sistematizē zināšanas ap pamattēmu
 • parasti lieto 3-4 apakštēmu attēlošanai
sal dzini pretstati
Salīdzini/pretstati!
 • Izmanto, lai parādītu atšķirības un līdzības.
 • Pamatjautājumi:
  • Kas tiek salīdzināts?
  • Kādas pazīmes ir līdzīgas”
  • Kas ir atšķirīgs?
venna diagramma
Venna diagramma
 • Venna diagrammu 1880. gadā izgudroja angļu matemātiķis Džons Venns. Var veidot no 2 vai vairākiem savstarpēji pārklājošiem apļiem. Izmanto, lai strukturētu līdzīgu un atšķirīgu pazīmju vizualizāciju.
klasifik cijas diagrammas42
Klasifikācijas diagrammas

Lieto, lai

 • attēlotu dažādu tēmu savstarpējās attiecības
 • klasificētu
 • veidotu dzimtas koku
 • attēlotu varbūtību
notikumu sec ba
Notikumu secība

Izmanto, lai aprakstītu notikumu secību, raksturotu darbības vai norādītu procesu loģisko secību.

 • Pamatjautājumi:
  • Ar ko process sākas?
  • Kāda ir nākošā secība?
  • Kā viens posms/darbība noved pie nākošā? (kā tie ir saistīti?)
  • Kas ir gala iznākums?
nep rtraukt ba un laika skala
Nepārtrauktība un laika skala
 • Izmantot, lai attēlotu notikumu vēsturisko secību, vecumu, pakāpes, nozīmes nokrāsas, novērtējuma skalu.
 • Pamatjautājumi:
 • Ko izmantot par mērogu?
 • Ar ko sākas (sākuma punkts), ar ko beidzas (nobeigums)
cikls
Cikls

Cikla attēlojums mēģina parādīt, kā notikumu virknesavstarpēji mijdarbojas, lai sasniegtu vairākkārtīgus (atkārtojošus) rezultātus (dzīves cikls

 • Pamatjautājumi:
  • Kas ir galvenais cikla notikums?
  • Kā tas mijdarbojas un atkārtoti atgriežas sākotnējā stāvoklī
asakveida si es asakas pl no ana analiz ana
Asakveida (siļķes asakas) plānošana/analizēšana
 • Lieto, lai attēlotu komplicēta gadījuma cēloņsakarības vai raksturotu sarežģītu parādību
 • Pamatjautājumi:
  • Kādi faktori izsauc notikumu X?
  • Kā tie ir savstarpēji saistīti?
  • Vai faktors, kas rada notikumu X ir tāds pats kā tie, kādēl gadījums X pastāv?
probl mrisin jums
Problēmrisinājums
 • Nepieciešams
  • vispirms definēt problēmu,
  • tad aplūkot vairāku risinājumu iespējamību un
  • sasniegt pieņemamus rezultātus
k w l h metode
K-W-L-H metode
 • Laba metode priekšzināšanu aktualizēšanai. Noder darbam grupā. Donna Ogle[1] (1986) ir izveidojusi kā mācīšanās moduli teksta lasīšanas aktivizēšanai.
  • K – palīdz skolēnam atcerēties, ko viņš zina/KNOW par šo tēmu.
  • W – palīdz skolēnam noteikt, ko viņš vēlas/WANT iemācīties.
  • L - palīdz skolēnam noteikt, ko viņš iemācīsies/LEARN, ja izlasīs tekstu
  • H - palīdz skolēnam noteikt, kādā veidā/HOW viņš var iemācīties vēl vairāk (izmantot citus literatūras avotus utt.)
 • Skolēni izmanto informāciju, kas tiek dota, lai izpildītu darba uzdevumu.

[1] Ogle, D. S. (1986). K-W-L group instructional strategy. In A. S. Palincsar, D. S. Ogle, B. F. Jones, & E. G. Carr (Eds.), Teaching reading as thinking (Teleconference Resource Guide, pp. 11-17). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

pl no ana
Plānošana
 • Stāstījuma grafiska un secīga attēlošana. Skolēni atceras galvenos notikumus, ilustrē notikumus katrā paredzētajā kvadrantā
ideju att st bai lab kai t mas izpratnei
Ideju attīstībai – labākai tēmas izpratnei
 • Izvēlieties priekšmeta tēmu, ko var aplūkot no vairākiem aspektiem
 • Skolēnam nepieciešams
  • aprakstīt
  • salīdzināt
  • veidot asociācijas
  • analizēt
  • apspriest pielietojumu
  • pierādīt (par vai pret)
slide60

Tēmas nosaukums

Apraksti!

Salīdzini!

© Mc.Graw-Hill

CompanIes.Inc

Veido asociācijas!

Analizē!

Pierādi!

Pielieto!

slide63

http://www.usd305.com/staffdev/tech%20vision/Inspiration/visuallearning.htmhttp://www.usd305.com/staffdev/tech%20vision/Inspiration/visuallearning.htm

slide65

http://www.usd305.com/staffdev/tech%20vision/Inspiration/compbenefits.htmhttp://www.usd305.com/staffdev/tech%20vision/Inspiration/compbenefits.htm

slide66

Jēdzienu

karte

Domu kartēšana

Blokshēmas

Formāli

Semantiskais tīkls

Neformāli

Argumentēšana

Venna diagrama

Cēloņsakarību izmantošana

Tabulas

Zirneklis

Telpiski

Formās

V veida diagramma

Secības ķēdes

Laika skalas

Sešstūru

izmantošana

Jēdzienu kārtošana

paldies par uzman bu
Paldies par uzmanību!

Rita Birziņa

Latvijas Universitāte

Bioloģijas fakultāte

Kronvalda bulv. 4

Rīga, LV-1010

rita.birzina@lu.lv