kyjevsk rus
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kyjevská Rus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Kyjevská Rus - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

VY\_32\_INOVACE\_06-07. Kyjevská Rus. Nejstarší stát ve slovanském prostředí východní Evropy. Kyjevská Rus. Nejstarší stát , který se v 9.–11. století vytvořil ve slovanském prostředí východní Evropy .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kyjevská Rus' - nat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kyjevsk rus
VY_32_INOVACE_06-07

Kyjevská Rus

Nejstarší stát ve slovanském prostředí východní Evropy

kyjevsk rus1
Kyjevská Rus
 • Nejstarší stát, který se v 9.–11. století vytvořil ve slovanském prostředí východní Evropy.
 • Zanechal stopu v dějinách i kultuře tří budoucích východoslovanských národů :a) Rusů,b) Ukrajinců,c) Bělorusů.
 • Území mezi řekami Vislou a Dněprem, vedla tudy cesta varjagů do Řecka (z Baltu do Konstantinopole).
rozsah kyjevsk rusi v 11 stolet
Rozsah Kyjevské Rusi v 11. století

Autor: CaptainBlood, Název:Kievan Rus en.jpgZdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kievan_Rus_en.jpg

po tky kyjevsk rusi
Počátky Kyjevské Rusi
 • Varjagové měli zájem nad kontrolou trhových osad území.
 • Ozbrojení varjagové si brzy zabezpečili postavení vládců v důležitých slovanských střediscích.
 • V Novgorodu vládl varjag kníže Rurik, jeho potomek Oleg se roku 882 zmocnil Kyjeva, území spojil.
 • Stal se tak zakladatelem rurikovské dynastie a státu zvaného Kyjevská Rus.
rurikovci
Rurikovci
 • Rurik - byl původem norman-varjag (Švédsko), pohan, k pohanství se hlásili i jeho potomci (měli už většinou slovanská jména – důkaz, že slovanský živel stále převládal).
 • Další knížata – rozšíření území směrem na jih až k Byzantské říši. Úzké kontakty.
 • Vladimir – si vynutil sňatek s byzantskou princeznou, avšak musel souhlasit s přijetím křtu z rukou byzantských kněží = roku 988 přijetí křesťanství na Rusi a počátek rozsáhlé christianizace. Slovanské obyvatelstvo nerado opouštělo staré bohy.
rurikovci1
Rurikovci
 • Jaroslav Moudrý – první polovina 11. století, největší rozkvět státu, vydal nejstarší ruský zákoník a nástupnický řád – snažil se (marně) předejít sporům o trůn.
 • Kyjevská Rus nadále prosperovala, avšak systém nástupnictví a státní správy umožnil regionálním vládcům získat větší moc na úkor kyjevských knížat.
 • Kyjevská Rus se postupně rozpadla, na jejím místě se vytvořily menší státní celky. Ty poté nedokázaly obstát vůči náporu mongolských kmenů.
n jezdy mongolsk ch kmen
Nájezdy mongolských kmenů
 • Mongolské kmeny značnou část země obsadily, vyplenily a začaly vybírat od místních vládců poplatky.
 • Přesto dochází k rozvoji Moskevského knížectví, jež postupně získávalo stále větší území a poté i nezávislost na mongolské Zlaté hordě.
z nik kyjevsk rusi
Zánik Kyjevské Rusi
 • Kyjevská Rus neměla dlouhého trvání.
 • Ruský stát se v průběhu 12. století rozpadl na řadu menších knížectví (vzájemná řevnivost mezi knížaty), která nedokázala čelit nájezdům asijských kočovníků.
rozpad kyjevsk rusi na jednotliv kn ectv
Rozpad Kyjevské Rusi na jednotlivá knížectví

Autor: SeikoEn , Název:PrincipalitiesofKievan Rus' (1054-1132).jpgZdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Principalities_of_Kievan_Rus'_(1054-1132).jpg

p semnictv
Písemnictví
 • S přijetím křesťanství se začalo rozvíjet písemnictví. Bohoslužba byla sloužena ve staroslověnštině (mnozí kněží byli Bulhaři – srozumitelnost sdělení). Literární díla také ve staroslověnštině.
 • Použito však nový typ písma – cyrilice, z níž se pak později vyvinula azbuka.
 • Nejvýznamnější práce v 11. stol. Pověst dávných let – dějepisné dílo připisováno mnichu Nestorovi.
 • Během 11. stol. asi také vznikaly ústně tradované skladby s hrdinskou tématikou, tzv. byliny. Bohatýr Ilja Muromec.
hmotn pam tky
Hmotné památky
 • Z architektonických památek Kyjevské Rusi se v původní podobě dochovalo málo.
 • Dřevěné stavby zanikly, kamenné objekty byly často mnohokrát přestavovány, mnoho bylo zničeno v době mongolské expanze.
 • Počátkem 10.století stál v Kyjevě chrám sv. Sofie (dřevěný), kamennou verzi nechal postavit po roce 1037 kyjevský kníže Jaroslav I. Moudrý. Chrám měl protějškem ke chrámu Hagia Sofia v Konstantinopoli.
p vodn podoba kyjevsk ho katedr ln ho chr mu sv sofie podle byzantsk ho vzoru stavitelstv
Původní podoba kyjevského katedrálního chrámu sv. Sofie (podle byzantského vzoru stavitelství)

Autor:AlexanderNoskin , Název:Maket Sofii.JPGZdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maket_Sofii.JPG

zlat br na
Zlatá brána
 • Za vlády Jaroslava Moudrého bylo hlavní město obklopeno mohutnými hliněnými valy v délce 3,5 km. Dovnitř se vcházelo třemi vstupy, z nichž nejproslulejší byla Zlatá brána, kterou nechal kníže vystavět zřejmě roku 1037.
zlat br na v kyjev rekonstrukce z roku 1982
Zlatá brána v Kyjevě, rekonstrukce z roku 1982

Autor:Dezidor, Název:Золоті ворота.jpgZdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Золоті_ворота.jpg

d kuji za pozornost

Děkuji za pozornost.

Autor DUM: Mgr. Drahomíra Gajdošíková

ad