Kyjevská Rus - PowerPoint PPT Presentation

maille
kyjevsk rus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kyjevská Rus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kyjevská Rus

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Kyjevská Rus
370 Views
Download Presentation

Kyjevská Rus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kyjevská Rus Dějepis Mgr. Milan Šimek

  2. Počátky ruského státu • Kyjevská Rus – 1. stát východních Slovanů • Jedna z největších říší v Evropě • Nájezdy kočovných kmenů, proto sjednocení Slovanů do kmenových svazů

  3. Kyjevská Rus

  4. Budování knížectví • Mezinárodní obchod • Nejmocnější – Novgorod a Kyjev • 9. století – v Novgorodu vládl Rurik (Varjagové=ruští Vikingové) • Rurikovci – první vládnoucí dynastie

  5. Vznik Kyjevské Rusi • Další kníže Oleg si podmanil roku 882 Kyjev a spojil obě města • Vznik Kyjevské Rusi • Rozkvět za knížete Vladimíra I. • Podmanění východních Slovanů

  6. Rozmach Kyjevské Rusi

  7. Kulturní a hospodářský rozmach • Křesťanství – státní náboženství • Kulturní vliv byzantské říše • Rozkvět země za Jaroslava Moudrého • Rozvoj vzdělanosti a písemnictví

  8. Chrám svaté Sofie

  9. Rozpad říše • Po Jaroslavově smrti – boje o vládu • Lidová povstání • Vpád kočovných Polovců • Upevnění říše za Vladimíra Monomacha

  10. Pád říše • Po jeho smrti se ve 12. století stát rozpadl • Vznik menších knížectví • Vpád Mongolů a Tatarů