“ZAKLAD UPORABNIH REŠITEV” VAŠ PARTNER ZA RAZVOJ! - PowerPoint PPT Presentation

nasnan
zaklad uporabnih re itev va partner za razvoj n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“ZAKLAD UPORABNIH REŠITEV” VAŠ PARTNER ZA RAZVOJ! PowerPoint Presentation
Download Presentation
“ZAKLAD UPORABNIH REŠITEV” VAŠ PARTNER ZA RAZVOJ!

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Presentation Description
95 Views
Download Presentation

“ZAKLAD UPORABNIH REŠITEV” VAŠ PARTNER ZA RAZVOJ!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. “ZAKLAD UPORABNIH REŠITEV”VAŠ PARTNER ZA RAZVOJ! November 2009

 2. 1 KDO SMO?

 3. OIKOS? • Smo svetovalno podjetje z dolgoletno tradicijo delovanja. • Že 20 let za naročnike zagotavljamo najboljše rešitve s področij: • regionalnega razvoja, • varstva okolja in • varovanja narave.

 4. Vizija podjetja? • “Svetovni ponudnik ustvarjalnih rešitev za trajnostni razvoj”! • Radi izpostavimo, da je OIKOS kot partner: • PRILAGODLJIV, • ZANESLJIV, • USTVARJALEN, • DINAMIČEN, • RAZVOJNO USMERJEN IN INOVATIVEN.

 5. Poslanstvo in vodilo! • S snovanjem drznih, praktičnih in trajnostnih rešitev prispevamo k skupnemu dobremu. • Splošne usmeritve OIKOS-a pri razvijanju in nudenju storitev so: • poudarjamo inovativnost, • storitve opravimo na najvišji kakovostni ravni, • razvijamo storitve z večjo dodano vrednostjo, • zagotavljamo uporabne rešitve, • na trgu ostajamo vodilni.

 6. 2 NAŠA PONUDBA?

 7. NE. NE. NE.NE PRODAJAMO MEGLE! POIŠČEMO NAJBOLJ UČINKOVITO POT DO URESNIČITVE CILJEV!

 8. Storitve in področja dela? • Projektno usmerjeno delovanje! • Zagotavljamo storitve celotnega programskega cikla: • PRIPRAVA IN PRIJAVA • VODENJE PROJEKTOV • IZVAJANJE PROJEKTOV • Za vaše projekte poskrbimo od ideje do izvedbe.

 9. Storitve podjetja? • Razvojni programi in strategije • Regionalni razvojni programi in strategije razvoj • Priprava izvedbenih projektov • Vrednotenja programov in strategij • (predhodno – ex-ante, vmesno – mid-term, naknadno – ex-post) • Strategije razvoja turizma v občini • Strategije razvoja občine

 10. Storitve podjetja? • Investicijska dokumentacija • Investicijski programi • Dokument identifikacije investicije projekta • Predinvesticijska zasnova projekta • Študije izvedljivosti za projekte in planirane investicije • Tehnična pomoč (priprava vlog in svetovanje) pri prijavi projektov na razpise • Spremljanje in poročanje ob črpanju sredstev iz različnih virov financiranja

 11. Storitve podjetja? • Varstvo okolja • Presojanje vplivov na okolje (PVO) • Občinski programi varstva okolja • Lokalni energetski koncepti v občinah • Okoljska poročila za občinske programe in strategije • Načrtovanje trajnostne mobilnosti • Strategije ravnanja z odpadki v občini

 12. Storitve podjetja? • Prostorsko načrtovanje • Priprava občinskih prostorskih načrtov • Strokovne podlage za prostorske akte • Analiza stanja kmetijskih zemljišč v občini in ocena upravičenosti poseganja na zemljišča • Študije poplavne nevarnosti in hidrološko hidravlične analize • Karta hrupa in določanje območij varstva pred hrupom za območje občin • Program opremljanja stavbnih zemljišč

 13. 3 Kako vam lahko pomagamo?

 14. Kako vam lahko pomagamo? • Lahko vam pomagamo pri iskanju skupnih ciljev. • Lahko vam pokažemo, kako postati zanimivi, konkurenčni, samosvoji. • Lahko vam pokažemo, kako lahko uresničiti vsaj del vaših sanj in sanj tistih, ki jih vodite.

 15. Kako in kaj radi delamo? • Imamo radi zahtevne in nemogoče projekte z novimi vsebinami! • Ukvarjamo s projekti, ki imajo uporabno vrednost in ne ostanejo le mrtva črka na papirju.

 16. Naša prednost? • Široko znanje in izkušnje na različnih vsebinah projektnega delovanja. • Celostni oziroma sistemski pristop. • Kreativnost in interdisciplinarnost. • Razvojna usmerjenost in dinamičnost.

 17. Sodelovanje? Imamo izkušnje. Imamo ideje. Veselimo se novih izzivov. Mi smo pripravljeni… Ujemite priložnost.

 18. OIKOS Vaš partner za razvoj!