zaklad uporabnih re itev va partner za razvoj n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“ZAKLAD UPORABNIH REŠITEV” VAŠ PARTNER ZA RAZVOJ! PowerPoint Presentation
Download Presentation
“ZAKLAD UPORABNIH REŠITEV” VAŠ PARTNER ZA RAZVOJ!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

“ZAKLAD UPORABNIH REŠITEV” VAŠ PARTNER ZA RAZVOJ! - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

“ZAKLAD UPORABNIH REŠITEV” VAŠ PARTNER ZA RAZVOJ!. November 2009. 1. KDO SMO?. OIKOS?. Smo svetovalno podjetje z dolgoletno tradicijo delovanja. Že 20 let za naročnike zagotavljamo najboljše rešitve s področij: regionalnega razvoja, varstva okolja in varovanja narave.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

“ZAKLAD UPORABNIH REŠITEV” VAŠ PARTNER ZA RAZVOJ!


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

1

KDO SMO?

oikos
OIKOS?
 • Smo svetovalno podjetje z dolgoletno tradicijo delovanja.
 • Že 20 let za naročnike zagotavljamo najboljše rešitve s področij:
  • regionalnega razvoja,
  • varstva okolja in
  • varovanja narave.
vizija podjetja
Vizija podjetja?
 • “Svetovni ponudnik ustvarjalnih rešitev za trajnostni razvoj”!
 • Radi izpostavimo, da je OIKOS kot partner:
  • PRILAGODLJIV,
  • ZANESLJIV,
  • USTVARJALEN,
  • DINAMIČEN,
  • RAZVOJNO USMERJEN IN INOVATIVEN.
poslanstvo in vodilo
Poslanstvo in vodilo!
 • S snovanjem drznih, praktičnih in trajnostnih rešitev prispevamo k skupnemu dobremu.
 • Splošne usmeritve OIKOS-a pri razvijanju in nudenju storitev so:
  • poudarjamo inovativnost,
  • storitve opravimo na najvišji kakovostni ravni,
  • razvijamo storitve z večjo dodano vrednostjo,
  • zagotavljamo uporabne rešitve,
  • na trgu ostajamo vodilni.
slide6

2

NAŠA PONUDBA?

ne ne ne ne prodajamo megle poi emo najbolj u inkovito pot do uresni itve ciljev
NE. NE. NE.NE PRODAJAMO MEGLE! POIŠČEMO NAJBOLJ UČINKOVITO POT DO URESNIČITVE CILJEV!
storitve in podro ja dela
Storitve in področja dela?
 • Projektno usmerjeno delovanje!
 • Zagotavljamo storitve celotnega programskega cikla:
  • PRIPRAVA IN PRIJAVA
  • VODENJE PROJEKTOV
  • IZVAJANJE PROJEKTOV
 • Za vaše projekte poskrbimo od ideje do izvedbe.
storitve podjetja
Storitve podjetja?
 • Razvojni programi in strategije
  • Regionalni razvojni programi in strategije razvoj
  • Priprava izvedbenih projektov
  • Vrednotenja programov in strategij
   • (predhodno – ex-ante, vmesno – mid-term, naknadno – ex-post)
  • Strategije razvoja turizma v občini
  • Strategije razvoja občine
storitve podjetja1
Storitve podjetja?
 • Investicijska dokumentacija
  • Investicijski programi
  • Dokument identifikacije investicije projekta
  • Predinvesticijska zasnova projekta
  • Študije izvedljivosti za projekte in planirane investicije
  • Tehnična pomoč (priprava vlog in svetovanje) pri prijavi projektov na razpise
  • Spremljanje in poročanje ob črpanju sredstev iz različnih virov financiranja
storitve podjetja2
Storitve podjetja?
 • Varstvo okolja
  • Presojanje vplivov na okolje (PVO)
  • Občinski programi varstva okolja
  • Lokalni energetski koncepti v občinah
  • Okoljska poročila za občinske programe in strategije
  • Načrtovanje trajnostne mobilnosti
  • Strategije ravnanja z odpadki v občini
storitve podjetja3
Storitve podjetja?
 • Prostorsko načrtovanje
  • Priprava občinskih prostorskih načrtov
  • Strokovne podlage za prostorske akte
  • Analiza stanja kmetijskih zemljišč v občini in ocena upravičenosti poseganja na zemljišča
  • Študije poplavne nevarnosti in hidrološko hidravlične analize
  • Karta hrupa in določanje območij varstva pred hrupom za območje občin
  • Program opremljanja stavbnih zemljišč
slide13

3

Kako vam lahko pomagamo?

kako vam lahko pomagamo
Kako vam lahko pomagamo?
 • Lahko vam pomagamo pri iskanju skupnih ciljev.
 • Lahko vam pokažemo, kako postati zanimivi, konkurenčni, samosvoji.
 • Lahko vam pokažemo, kako lahko uresničiti vsaj del vaših sanj in sanj tistih, ki jih vodite.
kako in kaj radi delamo
Kako in kaj radi delamo?
 • Imamo radi zahtevne in nemogoče projekte z novimi vsebinami!
 • Ukvarjamo s projekti, ki imajo uporabno vrednost in ne ostanejo le mrtva črka na papirju.
na a prednost
Naša prednost?
 • Široko znanje in izkušnje na različnih vsebinah projektnega delovanja.
 • Celostni oziroma sistemski pristop.
 • Kreativnost in interdisciplinarnost.
 • Razvojna usmerjenost in dinamičnost.
sodelovanje
Sodelovanje?

Imamo izkušnje. Imamo ideje.

Veselimo se novih izzivov.

Mi smo pripravljeni…

Ujemite priložnost.

slide18

OIKOS

Vaš partner za razvoj!