sparen voor vrije tijd n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sparen voor vrije tijd! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sparen voor vrije tijd!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24
nasim-alvarez

Sparen voor vrije tijd! - PowerPoint PPT Presentation

115 Views
Download Presentation
Sparen voor vrije tijd!
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sparen voor vrije tijd! Informatiebijeenkomst over de levensloopregeling en het ABN AMRO LevensloopPlan <datum> <naam bedrijf>

 2. Inhoud van deze presentatie • De levensloopregeling, wat is dat? • voor wie? • wat kunt u ermee? • hoe/hoeveel sparen? • Het ABN AMRO LevensloopPlan • voordelen van collectief deelnemen • sparen of beleggen? • Hoe kunt u deelnemen? Stel uw vragen!

 3. Wat is de levensloopregeling? • Iedereen kan deelnemen aan de levensloopregeling. Het is een wettelijk recht • Levensloopsparen = geld opzij zetten om er later vrije tijd mee te kunnen financieren • Levensloopsparen is alleen voor verlof. Contant opnemen is niet toegestaan

 4. Waarom de levensloopregeling? • De overheid beperkt de mogelijkheden voor vroegpensioen VUT en prepensioen niet meer fiscaal ondersteund • De levensloopregeling is niet bedoeld als vervanger, maar hij is er wel geschikt voor! • Levensloop biedt de werknemer flexibiliteit. Hij kan zelf balans zoeken in werk / vrije tijd • Beter time-out dan burn-out!

 5. Levensloop = belastingvriendelijk sparen (1) • Inleg uit brutoloon, zonder loonheffing • Ineens een flink belastingvoordeel door bijv. bonus, 13e maand of vakantiegeld in regeling te laten storten • Pas belast bij uitkering. NB: per gespaard jaar tot € 185 korting op de inkomstenbelasting! • Bij wettelijk recht op ouderschapsverlof: ouderschapsverlofkorting van helft van het minimumloon (= korting op inkomstenbelasting)

 6. Levensloop = belastingvriendelijk sparen (2) • Levenslooprekening: geen vermogensrendementsheffing Gewone spaarrekening: wel vermogensrendementsheffing • Extra belastingvoordeel als tijdens het verlof het inkomen in een lager belastingtarief valt • Bijvoorbeeld mogelijk in geval van eerder stoppen met werken tegen 70% van het laatstverdiende salaris

 7. Waar kan de deelnemer voor ‘sparen’? • Zorgverlof, ouderschapsverlof, studieverlof • Sabbatical, wereldreis, zomaar even niet werken • Tijdelijk parttime werken • Eerder stoppen met werken • Aanvulling op ouderdomspensioen

 8. Levensloopsparen: de spelregels • Jaarlijks mag maximaal 12% van het brutojaarsalaris gespaard worden • Wie op 31 december 2005 tussen 51 en 56 jaar was, mag meer dan 12% sparen • Het maximum spaarsaldo bedraagt 210% van het brutojaarsalaris • Levenslooptegoed opgenomen? Weer nieuwe spaarruimte! • De werkgever controleert of het spaartegoed de limiet niet overschrijdt • Maximum saldo van 210% mag worden overschreden a.g.v. rente/rendement (wel inleg stoppen bij 210%)

 9. Hoeveel levert sparen op? voorbeeld 1 • Ellen is 24 jaar en verdient € 1.800 bruto per maand • Zij wil een wereldreis maken en spaart het maximum van 12% • Zij legt per maand € 216 van haar brutoloon opzij • Na zo’n vier jaar* kan zij er een half jaar tussenuit met volledig salaris • Neemt Ellen genoegen met wat minder inkomen, dan kan zij zelfs nog langer op reis * Afhankelijk van rente / rendement

 10. Hoeveel levert sparen op? voorbeeld 2 • Martijn wordt 40, zijn brutosalaris bedraagt € 40.000 • De pensioenleeftijd is 65, maar Martijn wil met 62 jaar stoppen tegen 70% van zijn laatstverdiende loon • Hij heeft hiervoor 3 x € 28.000 = € 84.000 nodig • Uitgaande van een beleggingsrendement van 5% moet hij maandelijks € 200 opzij zetten; dat is € 116 netto • Martijn’s extra voordeel: 22 x € 185 levensloopheffingskorting = € 4.070 netto (verdeeld over drie jaar)

 11. Levensloopsparen: geld én tijd opzijzetten Vergoeding extra uren ADV-uren Levensloop rekening Salaris Overwerk uren Vakantiegeld Geld Tijd Bovenwettelijke Vakantie uren 13e maand Eindejaarsuitkering Ouderschaps- verlof Zorgverlof Langdurig (deeltijd) verlof (Pre) pensioen

 12. Hoe werkt verlof opnemen? • Gaat in overleg met de werkgever, want die moet toestemming geven • Uitzondering: wettelijk bepaald verlof (o.a. ouderschapsverlof) • Tijdens het verlof wordt het salaris uit het levenslooptegoed betaald • De maanduitkering mag niet hoger zijn dan het laatste maandsalaris voorafgaande aan het verlof

 13. Geld van en naar de Levenslooprekening • De levenslooprekening staat op naam van de werknemer • De inleg wordt door de werkgever rechtstreeks gestort • Bij opname wordt het geld via de werkgever naar de werknemer overgemaakt Levenslooprekening pensioen salaris salaris AOW

 14. Levensloop of toch spaarloon? • Spaarloon = sparen gericht op belastingvoordeel (geld) Levensloop = sparen voor vrije tijd • Jaarlijkse opnieuw keuzemogelijkheid voor levensloop of spaarloon • In beide regelingen tegelijk inleggen is fiscaal niet toegestaan • In hetzelfde jaar uit beide regelingen opnemen mag wel • Spaarloon: max. € 613 per jaar sparen, dus beperkt belastingvoordeel • Levensloop: hogere inleg mogelijk, meer belastingvoordeel te behalen

 15. Collectief levensloopsparen via ABN AMRO • Gunstiger condities dan bij zelf treffen regeling • Geen openings- en opnamekosten • Geen aan- en verkoopkosten bij beleggen • Bancair product, geen verborgen kosten • Administratief gemakkelijk: ABN AMRO geeft saldo jaarlijks ter controle aan werkgever door

 16. ABN AMRO LevensloopPlan: sparen of beleggen? • Sparen, beleggen of een combinatie van beide is mogelijk • De deelnemer bepaalt de verdeling, bijvoorbeeld 50% sparen en 50% beleggen • Een eenmaal gekozen verdeling kan op elk moment weer worden gewijzigd

 17. Sparen in het ABN AMRO LevensloopPlan • Met ABN AMRO Levensloop Spaarrekening • Vooral geschikt als opname binnen vijf jaar wordt verwacht • De deelnemer loopt geen risico over verlofsaldo • Aantrekkelijke rente, georiënteerd op kapitaalmarkt

 18. Beleggen in het ABN AMRO LevensloopPlan • Met ABN AMRO Levensloop Beleggingsrekening • Vooral geschikt in geval van opname na meer dan vijf jaar • (Beperkt) risico over het saldo, hogere rendementskansen dan bij sparen • Het risicoprofiel van de deelnemer is te bepalen aan de hand van een vragenlijst • Er zijn twee soorten beleggingsfondsen • ABN AMRO Lifecycle Funds • ABN AMRO Model Funds

 19. ABN AMRO Lifecycle Funds • Geschikt indien de verlofperiode verder dan tien jaar weg ligt • De deelnemer kiest de doeldatum, aan de hand hiervan wordt het meest passende fonds gekozen • Lifecycle Funds: mix van aandelen in ontwikkelde en opkomende markten, obligaties en onroerend goed • Het beleggingsrisico wordt automatisch verlaagd naarmate doeldatum nadert, de deelnemer heeft hier geen omkijken naar!

 20. ABN AMRO Model Funds • Geschikt indien de verlofdatum of het spaardoel nog niet bekend is • Bij de bepaling van het risicoprofiel staat het risico dat de deelnemer wil lopen centraal • De deelnemer heeft de keuze uit vier Model Funds, met elk een eigen risico-rendementprofiel • Het beleggingsrisico wordt niet automatisch verlaagd. De deelnemer kan dit zelf doen door te switchen naar een ander Model Fund • Bij een inleg van € 3.600 of meer per jaar: maatwerkbeleggen

 21. Maatwerkbeleggen:keuze uit brede selectie beleggingsfondsen • Vanaf € 300 inleg per maand • Adviesgesprek om beleggingsprofiel te bepalen • Selectie conform beleggingsprofiel Een selectie uit het aanbod • Aandelen; • ABN AMRO Global Fund • Rolinco • Fidelity World • Obligaties: • ABN AMRO Obligatie Fund • Robeco Lux-O-Rente • Robeco Euro Obligatie Dividend • Onroerend Goed: • ABN AMRO Global Properties • Robeco Property Securities • Liquiditeiten • ABN AMRO Liquiditeiten Plus

 22. Wat biedt ABN AMRO levensloopdeelnemers nog meer? • Telefonische helpdesk voor alle vragen over de levensloopregeling • Uitgebreide informatie over de levensloopregeling, beleggen en beleggingsfondsen enz. • Regelmatig een overzicht van de Levenslooprekening • Deskundige ondersteuning bij beleggen • Online saldoinformatie via Internet Bankieren • www.abnamro.nl/levensloop

 23. Deelnemen aan het ABN AMRO LevensloopPlan? • U ontvangt een uitgebreid informatiepakket via de werkgever, inclusief • informatie waarmee u uw keuze voor sparen of beleggen kunt maken • formulieren om uw deelname te bevestigen • Lever uw formulieren persoonlijk in bij de werkgever

 24. Tot zover deze presentatie... Vragen?