kt 108 uluslararas ekonomi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İKT 108 Uluslararası Ekonomi PowerPoint Presentation
Download Presentation
İKT 108 Uluslararası Ekonomi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

İKT 108 Uluslararası Ekonomi - PowerPoint PPT Presentation


 • 362 Views
 • Uploaded on

İKT 108 Uluslararası Ekonomi. TOBB ETÜ Yrd. Doç. Dr. Ünay Tamgaç Tezcan. Giriş. Uluslararası e konomi n eyle i lgilidir ? Uluslararası ticaret k onuları Ticaretin kazanımları , ticaret bileşiminin açıklanması , d evlet poli tikalarının ticaret e etkisi Uluslararası f inans k onuları

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'İKT 108 Uluslararası Ekonomi' - nariko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kt 108 uluslararas ekonomi

İKT 108Uluslararası Ekonomi

TOBB ETÜ

Yrd. Doç. Dr. Ünay Tamgaç Tezcan

slide2
Giriş
 • Uluslararası ekonomineyleilgilidir?
 • Uluslararası ticaret konuları
  • Ticaretinkazanımları, ticaret bileşiminin açıklanması, devletpolitikalarınınticarete etkisi
 • Uluslararası finanskonuları
  • Ödemeler dengesi, döviz kuru belirlenmesi, international policy coordination and capital markets
 • Uluslararası ticaret versus finans
uluslararas e konomi neyle lgilidir
Uluslararası EkonomiNeyle İlgilidir?
 • Uluslararası Ekonomiülkelerarasındakiekonomikilişkileriinceleyenbilimdalıdır.
 • Uluslararası ekonomiülkelerinürünvehizmetticareti, paraakışı ve yatırımlar ile nasıl etkileştiğiyle ilgilidir.
 • Uluslararası ekonomieski bir konudur, fakatülkeler uluslararasıekonomiye bağlandıkça önemi giderek armaktadır.
 • Ülkelerbirbirleriyle daha önce olmadığı kadar sıkı bağlılar.
uluslararas ekonomi neyle lgilidir devam
Uluslararası EkonomiNeyleİlgilidir? (devam)
 • Uluslararası ticaretin milli ekonomideki oranı ABD’de son 40 yıldaüçe katlanmıştır.
 • (2009’da hem ithalatta hem ihracatta düşüş olmuştur)
 • ABD’ye göre diğer devletler uluslararasıticarete daha da bağlıdırlar.
ekil 1 1 abd de hracat ve thalat n milli gelire oran
Şekil 1-1: ABD’de İhracatveİthalatın Milli Gelire Oranı (%)

Kaynak: U.S. Bureau of Economic Analysis

ekil 1 3 2007 y l nda abd de hracat ve thalat n milli gelire oran
Şekil 1-3: 2007 yılında ABD’deİhracatveİthalatınMilliGelireOranı (%)

Kaynak: Organization for Economic Cooperation ve Development

uluslararas ticaret konular
Uluslararası Ticaret Konuları
 • Uluslararasıticaret nedir?
   • Uluslararası ürün ticareti
   • Uluslararası faktör ticareti (Ör:işgücü ticareti (göç))
 • Ticaret modelleri
 • Ticaretinkazanımları nelerdir?
 • Uluslararası ticaret politikaları
  • Devletpolitikalarınınticarete etkisi
  • Ör: ticaret kısıtları (kotalar), gümrük anlaşmaları, ihracat teşvikleri,
 • Uluslararası ticaret ve gelir dağılımı
ticaretin kazan mlar
Ticaretin Kazanımları

Ticaretinkazanımlarının altında birkaç fikir vardır

 • Bir alıcı ve satıcı gönüllü bir ticariişleme giriştiklerinde, her ikisi de daha iyi konuma gelebilir.
  • Norveçlitüketicileruluslararasıticaret ile üretebilmeleri zor olan portakal ürününü satın alabilirler.
  • Portakalüreticisi de istediği başka şeyleri almasına yarayacak bir gelirelde eder.
ticaretin kazan mlar devam
TicaretinKazanımları (devam)
 • Her malın en çok (az) etkin üreticisi olan bir ülke ticaretten nasıl kazanım sağlayabilir?
  • Ülkelerin kaynaklar sınırlı miktardadır.Ülkeler o kaynaklarınıen verimli oldukları ürünün üretimi için kullanırlar (diğer üretim seçeneklerine kıyasla) ve bu ürünleri tüketmek istedikleri ürünvehizmetlerile takas ederler.
  • Ülkeler, ticaret yolu ile birçok ürünvehizmeti tüketirken üretimde uzmanlaşabilirler.
ticaretin kazan mlar devam1
Ticaretin Kazanımları (devam)
 • Ticaretin, bir ülkeye bol kaynaklarını kullanan ürünlerihraç edipkıt kaynaklarını kullanan ürünlerithal ederek daha verimli olmasını sağlayarak yarar sağladığı öngörülmektedir.
 • Ülkeleruzmanlaşınca, büyük ölçekteki üretimden dolayı daha verimli olabilirler.
 • Ülkelerşimdiki kaynakların gelecekteki kaynaklar ile takası (uluslar arası borç alıp verme) ya da göç yoluyla da ticaretten kazanırlar
ticaretin kazan mlar devam2
Ticaretin Kazanımları (devam)
 • Ticaretin ülke genelinin yararına olduğuöngörülür, fakatticaretülkeiçindekibelirli gruplara zarar verebilir.
  • Uluslararası ticaret,ithal mallarla rekabet eden endüstrilerde yoğun olarak kullanılan kaynakların sahiplerini kötü yönlü etkileyebilir.
  • Ticaretbu nedenle ülke içindeki gelir dağılımını etkileyebilir.
ticaretin bi imleri patterns of trade
Ticaretin Biçimleri (Patterns of Trade)
 • İklim ve kaynaklardakifarklılıklarBrazilya’nın neden kahveve Australya’nındemir cevheri ihraç ettiğini açıklayabilir.
 • Fakat neden Japonya araba ihracatederken ABD uçak ihraç ediyor?
 • Bazı ülkelerin neden belli ürünleri ihraç ettiğinin olası sebepleri:
  • İşgücü verimliliğindeki (laborproductivity) farklılıklar
  • Değişik oranlardaki sermaye (capital), işgücü(labor) ve toprak (land) kaynağı bulunması ve bunların farklı ürün ve hizmetlerin üretiminde nasıl kullanıldığı.
devlet politikalar n n ticarete etkileri
Devlet Politikalarının Ticarete Etkileri
 • Politika oluşturucular ticaret hacmini şu şekilde etkileyebilirler:
  • Gümrük vergisi (tariffs): ithalatyadaihracata uygulanan vergi,
  • Kota (quotas):ithalatyadaihracata uygulanan adet sınırı,
  • İhracat teşvikleri (export subsidies): ihracatçılara yapılan ödeme,
  • Ya da yabancı ürünleri pazardan uzaklaştıran fakat yerli ürünlere izin veren başka yasal düzenlemeler ile (örnek: ürün spesifikasyonları)
  • Bu politikaların yarar ve zaraları nelerdir?
devlet politikalar n n ticarete etkileri devam
DevletPolitikalarınınTicareteEtkileri(devam)
 • Ekonomistlerfarklıticaretpolitikalarının etkilerini ölçmeye çalışan modeller tasarlarlar.
 • Eğerbir devletticareti kısıtlamalıysa, hangipolitikaları kullanmalı ve ticareti ne ölçüde kısıtlamalıdır?
 • Eğerbir devletticareti kısıtlarsa, yabancıların benzer şekilde karşılık vermesi durumunda zararlar ne olur?
 • Ticaret politikaları çoğu zaman ülkedeki refahı arttırmak yerine özel çıkar gruplarının ihtiyacına göre belirlenir.
 • Hükümetler gümrük vergileri koyup sonradan bunları diğer ülke ticaret kısıtlarının azaltılması pazarlığında düşürürler