Prim asist daniel grabar dr med spec
Download
1 / 37

Prim.Asist. Daniel Grabar, drd.,spec. - PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on

URGENTNI CENTER Splošna bolnišnica Murska Sobota. Prim.Asist. Daniel Grabar, dr.med.,spec. Brdo pri Kranju, 7.5.2014. URGENTNI CENTER MURSKA SOBOTA. 12 LETNA POT SNOVANJ, PRIZADEVANJ, DOGOVARJANJ - DO URESNIČITVE. Kratka kronologija nastajanja UC MS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Prim.Asist. Daniel Grabar, drd.,spec.' - nardo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prim asist daniel grabar dr med spec

URGENTNI CENTER

Splošna bolnišnica

Murska Sobota

Prim.Asist. Daniel Grabar, dr.med.,spec.

Brdo pri Kranju, 7.5.2014


Urgentni center murska sobota
URGENTNI CENTER MURSKA SOBOTA

12 LETNA POT SNOVANJ, PRIZADEVANJ, DOGOVARJANJ

- DO URESNIČITVE


Kratka kronologija nastajanja uc ms
Kratka kronologija nastajanja UC MS

SB MS že leta 2000 ugotavlja neprimerno prostorsko in organizacijsko urejenost oskrbe urgentnih pacientov na sekundarnem nivoju

Vključitev usmeritev Sveta za reanimacijo, pri Združenju za urgentno medicino, september 2002 – vključitev zdravnika primarnega nivoja

Uvrstitev investicije Urgentni center med prednostne projekte MZ za leto 2003

Priprava načrtov, dogovori s projektantom, naročila načrta po idejnem osnutku iz leta 2001

Leta 2002 smo začeli s pripravo dokumentacije, vendar takrat ni prišlo do realizacije, zaradi odločitve ministrstva, da to še ni prioritetaV letu 2003 izdelani načrti, pridobljena vsa dovoljenja in po razpisu izvedena izbira izvajalcaSpremenjena usmeritev MZ – gradnja odpovedana


Kratka kronologija nastajanja
Kratka kronologija nastajanja po razpisu izvedena izbira izvajalca

23.5.2007 SB MS skliče 1. sestanek skupine za Urgentni center (predstavniki SB in ZD MS)

Dogovorjeni pristopi k skupni dodelavi izdelanih načrtovKronologija nastajanja uc ms
Kronologija nastajanja UC MS 2007

11.6.2007 drugi sestanek skupine:


Kronologija nastajanja uc ms1
Kronologija nastajanja UC MS 2007

Avgust 2007

SB MS znova oživi projekt Urgentni center


Kronologija nastajanja uc ms2
Kronologija nastajanja UC MS 2007

Avgust 2007

 • Pričetek postopkov za spremembo splošnega dogovora z ZZZS

 • Izdelava novih načrtov in začetek psotopkov za omogočanje začetka gradnje (dovoljenja, soglasja)


Kronologija nastajanja uc ms3
Kronologija nastajanja UC MS 2007

November 2007

SB MS izdela projektno nalogo: Urgentni center:


Kronologija nastajanja uc ms projektna naloga 2007
Kronologija nastajanja UC MS – projektna naloga 2007 2007

IZHODIŠČA IN USMERITVE ZA PRENOVO PROJEKTOV

 • ORIENTIRANOST OSKRBE NA URGENTNEGA BOLNIKA ALI POŠKODOVANCA

 • RACIONALIZACIJA KADRA Z USMERJENIM ZNANJEM VEŠČIN URGENTNE OSKRBE BOLNIKOV

 • NAMESTITEV NAJNUJŠE DIAGNOSTIČNE OPREME NEPOSREDNO OB BOLNIKU

 • HITER ODVZEM, TRANSPORT IN ANALIZA MATERIALOV ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO

 • MOŽNOST PRILAGAJANJA INTENZIVNOSTI OSKRBE POTREBAM BOLNIKA ALI POŠKODOVANCA

 • BOLNIKU PRIJAZNEJŠA IN ENOSTAVNEJŠA POT DO NADALJNJE OSKRBE

 • POENOTENA IN RACIONALIZIRANA ADMINISTRATIVNA OBRAVNVA URGENTNIH BOLNIKOV

 • VKLJUČITEV ZDRAVNIKA PRIMARNEGA NIVOJA


Kronologija nastajanja uc ms investicijska dokumentacija
Kronologija nastajanja UC MS – investicijska dokumentacija 2007

V letu 2008 smo za potrebe izdelave investicijske dokumentacije opravili pregled in analizo procesov ter izvajalcev urgentne oskrbe v bolnišnici

Zbrali smo podatke o opravljenih intervencah po zdravstvenih domovih v regiji

Leta 2008 pripravljeni novi idejni načrti – poudarek na priključitvi primarnega nivoja


Kronologija nastajanja uc ms4
Kronologija nastajanja UC MS 2007

December 2010: oživitev ideje o izgradnji UC SB MS v novem kontekstu dogajanja

Leta 2010 poskusi združevanje urgentne službe primarnega in sekundarnega nivoja v primorski regiji

18.1.2011 vodstvi SB MS in ZD MS obiskali koroško regijo in se dogovorili o začetnih postopkih združevanje urgentne službe primarnega in sekundarnega nivoja v regiji

Dogovor med SB MS in ZD MS o skupnem razvijanju projekta opravljanja urgentne službe na enotni lokaciji v SB MS


Kronologija nastajanja uc ms5
Kronologija nastajanja UC MS 2007

Februar 2011: podpis Pisma o nameri:

Zdravstveni dom Murska Sobota

Splošna bolnišnica Murska Sobota


Kronologija nastajanja uc ms6
Kronologija nastajanja UC MS 2007

Februar 2011: imenovanje skupne strokovne komisije za delovanje skupne urgentne službe na lokaciji Splošne bolnišnice Murska Sobota


Kronologija nastajanja uc ms7
Kronologija nastajanja UC MS 2007

7.3.2011: Poročilo Skupne strokovne komisije za pripravo strokovnih in kadrovskih podlag za delovanje skupne urgentne službe na lokaciji Splošne bolnišnice Murska Sobota


Kronologija nastajanja uc ms8
Kronologija nastajanja UC MS 2007

1.4.2011: Pričetek delovanja skupne urgentne službe na lokaciji SB MS

Na podlagi zakonskih določil (Zakon o zdravstveni dejavnosti, 7. člen in Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva, 8. člen) smo na pobudo Ministrstva za zdravje v Pomurski regiji s 1.4.2011 pričeli z izvajanjem sprejemanja pacientov potrebnih nujne medicinske pomoči, na eni lokaciji. Na podlagi pravilnika je taka oskrba pacientov zaenkrat zagotovljena le za iskalce nujne medicinske pomoči murskosoboške upravne enote.

Začetna dogovarjanja za delovanje skupne urgentne službe na lokaciji Splošne bolnišnice Murska Sobota smo v regiji konkretizirali s podpisom pisma o nameri med Zdravstvenim dom Murska Sobota in Splošno bolnišnico Murska Sobota, dne 14.2.2011 ob obisku ministra za zdravje v bolnišnici. V pismu o nameri je ob terminskih opredelitvah bil postavljen dogovor o imenovanju Skupne strokovne komisije za pripravo strokovnih in kadrovskih podlag za delovanje skupne urgentne službe na lokaciji Splošne bolnišnice Murska Sobota.

Na podlagi 2. točke Pisma o nameri za ureditev in delovanje skupnega urgentnega centra za primarni in sekundarni nivo na lokaciji Splošne bolnišnice Murska Sobota sta ZD MS in SB MS imenovala skupno strokovno komisijo, v sestavi dva predstavnika Zdravstvenega doma Murska Sobota, dva predstavnika Splošne bolnišnice Murska Sobota in predstavnik Ministrstva za zdravje


Kronologija nastajanja uc ms9
Kronologija nastajanja UC MS 2007

V letu 2011 MZ izdalo Enotno metodologijo oblikovanja Urgentnih centrov v RS

SB MS ponovno pristopi k izdelavi celotne dokumentacije za UC, skupni za primarni in sekundarni nivo v regiji

V letu 2012 izdelana dokumentacija in načrti v sodelovanju z MZ


Iz usmeritev mz
Iz usmeritev MZ: 2007

Urgentnicentri so namenjenislužbizanujnomedicinskopomoč – urgentnamedicina, združena v skupnemurgentnemoddelku.

Namenjeniso oskrbi in sprejemuurgentnihpacientov.

Urgentnicenter je organizirankotoddelek v sklopubolnišničnedejavnosti. V urgentnemcentru so predvideniprostorizapregled in oskrbourgentnihpacientovterprostoriza 24 urnoopazovanjepacientov.

Vsebujevsedejavnosti, ki so predvidenezaprvourgentnoobravnavo in diagnostikopacientov, zanadaljnjousmeritev in določitevpotrebnihpostopkovterustrezneterapijenaspecialističnemnivojustrok.


Iz usmeritev mz1
Iz usmeritev MZ: 2007

Cilj je oblikovatienakotehnološkozasnovoorganizacijeslužbe NMP v bolnišnicah in sicer ob upoštevanjuosnovnega, prvegakriterija - številabolnikov, kizaposamezenurgentnicenteropredeliprostorskepotrebe in potipacientov in s tem velikosturgentnegacentra.

 • Prostore morajo imeti opredeljene ločeno na:

 • medicinske prostore;

 • pomožne prostore.


Gradnja uc ms
Gradnja UC MS 2007

15.3.2013 Svet zavoda potrdi dokumente in postopke gradnje UC MS

V letu 2013 MZ izvede razpis in izbere izvajalca

11.12.2013 podpis pogodbe z MZ o gradnji Urgentnega centra MS


Gradnja uc ms1
Gradnja UC MS 2007

Urgentni center MS bo zajemal 1.492 kv.mpovršine na deloma rekonstruiranih obstoječih prostorih, preostanek pa v dograjenem prizidku, ki bo zgrajen v treh etažah.

Urgentni center bo deloval v srednji etaži, v nivoju pritličja sedanje bolnišnice. Gradbeno dovoljenje je bolnišnica pridobila že julija 2012.


Investicijska vrednost
Investicijska vrednost 2007

Ocenjena vrednost celotne investicije skupaj z DDV po stalnih cenah znaša 6.581.412,00 EUR. V okviru te vrednosti znaša za celotno investicijo vrednost GOI del in opreme (»izvedbena dela«) brez DDV 5.259.510,00 EUR, vrednost projektiranja 120.000,00 EUR, vrednost nadzora nad izvedbo 105.000,00 EUR in vrednost DDV skupaj 1.096.902,00 EUR.

Samo za urgentni center Murska Sobota znaša vrednost investicije skupaj z DDV po stalnih cenah 4.777.870,80 EUR. V okviru te vrednosti znaša GOI del in opreme (»izvedbena dela«) brez DDV 3.818.559,00 EUR, vrednost projektiranja 87.000,00 EUR, vrednost nadzora nad izvedbo 76.000,00 EUR in vrednost DDV skupaj 796.311,80 EUR.


ŽIVLJENJSKO 2007

OGROŽENI

PACIENTI


URGENTNI 2007

PACIENTI


KIRURGIJA, 2007

RADIOLOGIJA

URGENTNI

PACIENTI


PREHOSPITALNA OSKRBA, 2007

INTERNISTIČNA STANJA,

OPAZOVANJE

URGENTNI

PACIENTI


PREHOSPITALNA OSKRBA, 2007

INTERNISTIČNA STANJA,

OPAZOVANJE

KIRURGIJA,

RADIOLOGIJA

URGENTNI

PACIENTI


ŽIVLJENJSKO 2007

OGROŽENI

PACIENTI

TRANSPORT

- neKRG odd.

URGENTNI

PACIENTI


19 2 2014 za etek gradnje uc ms
19.2.2014: 2007Začetek gradnje UC MSIzzivi
Izzivi 2007

Izvedba razpisa opreme

Organizacija delovanja

Kadriad