1 / 11

CHEMIE 9. ROČNÍK SACHARIDY

CHEMIE 9. ROČNÍK SACHARIDY. Autorem materiálu je Ing. Jitka Hadamovská, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Inovace školy – Dobříš, EUpenizeskolam.cz. SACHARIDY. Jsou organické sloučeniny složené z vázaných atomů C, H, O. Rozdělení. 1) jednoduché = monosacharidy

nam
Download Presentation

CHEMIE 9. ROČNÍK SACHARIDY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CHEMIE 9. ROČNÍK SACHARIDY Autorem materiálu je Ing. Jitka Hadamovská, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Inovace školy – Dobříš, EUpenizeskolam.cz

 2. SACHARIDY Jsou organické sloučeniny složené z vázaných atomů C, H, O

 3. Rozdělení 1) jednoduché = monosacharidy glukosa, fruktosa 2) složitější disacharidy sacharosa, maltosa, laktosa polysacharidy škrob, celulosa

 4. MONOSACHARIDY • Glukosa = hroznový cukr bílá krystalická látka, sladká chuť Výskyt: ovoce, vinná réva, rostlinné šťávy, krev (při porušení koncentrace cukrovka) Využití: výroba ethanolu, kyseliny citronové, vitaminu C, umělá výživa

 5. Fruktosa = ovocný cukr nejsladší Výskyt: ovocné šťávy med

 6. DISACHARIDY Sacharosa = řepný cukr bílá krystalická látka, rozpustná ve vodě Výskyt: cukrová řepa, cukrová třtina Využití: potravinářství – sladidlo karamel – barvení octa, rumu

 7. Maltosa = sladový cukr Výskyt: ječmen Využití: výroba piva • Laktosa = mléčný cukr

 8. POLYSACHARIDY • Škrob bílá látka, ve studené vodě špatně rozpustný v teplé vodě rozpustný škrobový maz Výskyt: brambory obilí

 9. Využití: škrobení prádla potravinářství – pudink, příprava pokrmů lékařství - k výrobě glukosy, zásypů, pojidel v lécích výroba lepidel

 10. Glykogen = živočišný škrob Výskyt: ve svalech, v játrech • Celulosa = buničina Výskyt: bavlna, len, juta, konopí, dřevo, sláma Využití: výroba papíru, vaty, umělého hedvábí, celuloidu, výbušnin

 11. Zdroje: http://www.openphoto.net http://commons.wikimedia.org/wiki

More Related