Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CHEMIE 9. ROČNÍK SACHARIDY PowerPoint Presentation
Download Presentation
CHEMIE 9. ROČNÍK SACHARIDY

CHEMIE 9. ROČNÍK SACHARIDY

229 Views Download Presentation
Download Presentation

CHEMIE 9. ROČNÍK SACHARIDY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CHEMIE 9. ROČNÍK SACHARIDY Autorem materiálu je Ing. Jitka Hadamovská, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Inovace školy – Dobříš, EUpenizeskolam.cz

 2. SACHARIDY Jsou organické sloučeniny složené z vázaných atomů C, H, O

 3. Rozdělení 1) jednoduché = monosacharidy glukosa, fruktosa 2) složitější disacharidy sacharosa, maltosa, laktosa polysacharidy škrob, celulosa

 4. MONOSACHARIDY • Glukosa = hroznový cukr bílá krystalická látka, sladká chuť Výskyt: ovoce, vinná réva, rostlinné šťávy, krev (při porušení koncentrace cukrovka) Využití: výroba ethanolu, kyseliny citronové, vitaminu C, umělá výživa

 5. Fruktosa = ovocný cukr nejsladší Výskyt: ovocné šťávy med

 6. DISACHARIDY Sacharosa = řepný cukr bílá krystalická látka, rozpustná ve vodě Výskyt: cukrová řepa, cukrová třtina Využití: potravinářství – sladidlo karamel – barvení octa, rumu

 7. Maltosa = sladový cukr Výskyt: ječmen Využití: výroba piva • Laktosa = mléčný cukr

 8. POLYSACHARIDY • Škrob bílá látka, ve studené vodě špatně rozpustný v teplé vodě rozpustný škrobový maz Výskyt: brambory obilí

 9. Využití: škrobení prádla potravinářství – pudink, příprava pokrmů lékařství - k výrobě glukosy, zásypů, pojidel v lécích výroba lepidel

 10. Glykogen = živočišný škrob Výskyt: ve svalech, v játrech • Celulosa = buničina Výskyt: bavlna, len, juta, konopí, dřevo, sláma Využití: výroba papíru, vaty, umělého hedvábí, celuloidu, výbušnin

 11. Zdroje: http://www.openphoto.net http://commons.wikimedia.org/wiki