Blok 2 OV-investeringen 2020 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Blok 2 OV-investeringen 2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Blok 2 OV-investeringen 2020

play fullscreen
1 / 30
Blok 2 OV-investeringen 2020
186 Views
Download Presentation
nalani
Download Presentation

Blok 2 OV-investeringen 2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 • Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) • Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente Utrecht) OV-werkconferentie 15 februari 2011

 2. Onderwerpen Blok 2 • Taken en verantwoordelijkheden BRU – GU • Overzicht infrastructurele projecten die kwaliteit Openbaar Vervoer verbeteren • Case Anne Frankplein • Niet infrastructurele projecten komen in Blok 3 aan de orde

 3. VerantwoordelijkhedenBRU – GU bij BUS • Verantwoordelijkheden BRU • Verleent subsidie t.b.v. de aanleg • Toetst planproducten van de gemeente • Kaders t.a.v. de lijnvoering van de bussen • Verantwoordelijkheden Gemeente • Opdrachtgever planontwikkeling en realisatie infrastructuur • Regelt aanvullende financiering • Aanvrager ontheffingen en vergunningen • Beheer en Onderhoud • (Bevoegd gezag RO-procedures)

 4. Verantwoordelijkheden BRU – GU bij TRAM • Verantwoordelijkheden BRU • Stelt eisen aan baan en materieel • Verleent subsidie t.b.v. de aanleg • Consessieverlener voor de exploitatie • Eigendom en beheer van de baan • Verantwoordelijkheden Gemeente • Draagt zorg voor de planontwikkeling • Zorgt voor de noodzakelijke aanvullende financiering • Aanvrager ontheffingen en vergunningen t.b.v de aanleg van de infrastructuur, • (Bevoegd gezag RO-procedures)

 5. OV-infrastructuurprojecten • Kaartbeelden met • Relatie met gebiedsontwikkeling • Trein, tram, HOV-baan, doorstromingsmaatregelen, kwaliteitsimpuls (KAR, DRIS e.d.), P&R • Wie verantwoordelijk is voor planontwikkeling en realisatie (BRU - Gemeente: SO, PbLR, POS)

 6. BRU relatie met stedelijke ontwikkeling

 7. BRU OV-netwerk met stedelijke ontwikkeling

 8. Randstadspoor

 9. HOV businfrastructuur gereed

 10. HOV businfrastructuur gereed + toekomst

 11. Uithoflijn

 12. Overige businfrastructuur

 13. Busmaatregelen

 14. P+R’s

 15. Wie doet wat

 16. Prorail

 17. POS - Prorail

 18. Projectbureau Leidsche Rijn

 19. BRU & GU

 20. Prog. Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit

 21. Case Anne Frankplein Projecten die hiermee samenhangen: • HOV Zuidradiaal • VERDER onderdoorgang Anne Frankplein • Tram Uithoflijn • Randstandspoor CS - Lunetten • Merwedekanaalzone • Tramnetwerk

 22. Huidig kader lijnvoering OV 128/180 tram 47/65/66/74/77 195/295/280 tram A2-lijnen 63/81 60/61/260

 23. VO HOV Van Zijstweg is gereed

 24. Haalbaarheidsstudie Tunnel Anne Frankplein gereed

 25. Afgestemd met Merwerdekanaalzone • Volledige aansluiting MWKZ4 op de Overste den Oudenlaan. • Halve aansluiting op Wilhelminalaan. • Tramhalte op de Dr. M.A.Tellegenlaan. • Bushalte op Wilhelminalaan. • Tunnel geschikt om uit te breiden met een aftakking naar de Europalaan.

 26. Varianten voor een 2e spoorkruising

 27. Lijnvoering OV bij 2e spoorkruising nabij Bleekstraat 128/180 tram 47/65/66/74/77 195/295/280 tram A2-lijnen 63/81 60/61/260

 28. Nieuw kader lijnvoering OV

 29. Consequenties • Haalbaarheidsstudie Anne Frankplein aanpassen • Haltelocaties en ontsluiting Merwedekanaalzone bepalen • Voorlopig Ontwerp op onderdelen aanpassen

 30. PAUZE