Download
wc marketing blok 2 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WC Marketing blok 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
WC Marketing blok 2

WC Marketing blok 2

168 Views Download Presentation
Download Presentation

WC Marketing blok 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WC Marketing blok 2 lesweek 1

 2. Agenda Blok 2 overzicht Team formatie Blokopdracht briefing Debriefing Onderzoek deel 1 – marktoriëntatie Huiswerk CMD Amsterdam propedeuse Marketing

 3. Blok 2 overzicht CMD Amsterdam propedeuse Marketing

 4. DOEL Het proces van het maken van een marketing offer doorlopen Nieuwe tools leren (in aanvulling op UCD) om dit te doen Leren hoe marketing een bijdrage levert aan het (interactieve media) ontwerpproces en waarom dit belangrijk is CMD Amsterdam propedeuse Marketing

 5. Werkwijze (workingmethod) • Theorie via hoorcolleges en wekelijks lezen van de verplichte literatuur • Pas de theorie toe in blokopdracht CMD Amsterdam propedeuse Marketing

 6. Beoordeling • Blokopdracht • Ontwerpen van een concept voor een nieuw product/dienst (gebaseerd op 5 van de 7Ps) • Pitch presentatie om het concept te “verkopen” • Tentamen • Vragen uit de verplichte literatuur • Beide moet je halen • Individuele cijfer voor blokopdracht (meestal) hetzelfde als team het cijfer = 50% • Tentamen = 50% CMD Amsterdam propedeuse Marketing

 7. Blokopdracht teamformatie Maak teams van 4 mensen, indien noodzakelijk 5 Zet jullie namen op het formulier dat rond gaat CMD Amsterdam propedeuse Marketing

 8. Blokopdracht marketing ouders mogen ook genieten

 9. ouders mogen ook genieten

 10. Achtergrond ouders mogen ook genieten wij zijn SHN UxD, een nieuw user experience bureau gevestigd in amsterdam wij willen potentiele opdrachtgevers laten zien wat wij kunnen doen jullie gaan in de komende 10 weken voor ons als user experienceteams werken CMD Amsterdam propedeuse Marketing

 11. De opdracht ouders mogen ook genieten wij hebben het idee dat kindvriendelijkeattracties ook aantrekkelijk voor ouders kunnen zijn En wij geloven dat zo’n verandering een attractie een meerwaarde kan geven t.o.v. hun concurrenten Dus wij willen dit idee aan een aantal kindvriendelijke attracties pitchen d.m.v. een uitgewerkt product- / dienstconcept jullie zijn gevraagd om een concept te ontwikkelen en te pitchen voor één van onze target bedrijven CMD Amsterdam propedeuse Marketing

 12. De attracties ouders mogen ook genieten CMD Amsterdam propedeuse Marketing

 13. De doelgroep ouders mogen ook genieten ouders met kinderen tussen 5 en 10 jaar, die zijn kinderen naar kindvriendelijke attracties meenemen, in het weekend en/of tijdens schoolvakanties de doelgroep moet scherper gedefinieerd d.m.v. onderzoek CMD Amsterdam propedeuse Marketing

 14. Het proces (in hoofdlijnen) ouders mogen ook genieten CMD Amsterdam propedeuse Marketing

 15. Randvoorwaarden ouders mogen ook genieten het concept moet voor een gedefinieerd segment binnen de groep; ouders met kinderen tussen 5 en 10 jaar, ontwikkeld worden het concept moet goed bij deze doelgroep passen elke team moet hun concept pitchen aan hun gekozen opdrachtgever via een presentatie van 10 minuten het concept moet helder gevisualiseerd zijn elke team moet hun concept en beslissingen met gebruikmaking van hun onderzoek kunnen beargumenteren en verdedigen CMD Amsterdam propedeuse Marketing

 16. Levering ouders mogen ook genieten • Elk team moet hun concept pitchen via een presentatie van 10 minuten die bevat: • een uitleg van de doelgroep • een primary persona • de positionering • de aangepaste customer journey • heldere visualisaties van het concept • de promotiemix • een cd/usb met de presentatie en het onderzoek • de pitch presentaties vinden plaats in de week van 16 januari 2011 CMD Amsterdam propedeuse Marketing

 17. Vraag en Antwoord ouders mogen ook genieten hebben jullie vragen? CMD Amsterdam propedeuse Marketing

 18. Debriefing

 19. Wat is een debriefing? Een debriefing is een belangrijk document binnen een project Het is een samenvatting van de opdrachtgevers vraag in jullieeigen woorden Het is bedoeld om jullie opdrachtgever te laten controleren of jullie hun opdracht begrepen hebben en dat jullie de juiste taak gaan uitvoeren. En Om jullie te helpen om hun vraag jullie eigen te maken CMD Amsterdam propedeuse Marketing

 20. Debriefing format(N.B. aangepaste versie van team project debriefing format) • Inleiding • Waar gaat dit document over? • De opdracht • 2-3 zinnen samenvatting van de opdracht in eigen woorden • Probleemstelling • Omschrijving van een oplossingsvrije probleemstelling in één zin (wie, wat, waar, wanneer & hoe) in eigen woorden • Doelgroep • Omschrijving van de doelgroep jullie hebben gekregen, in eigen woorden • De doelstelling • Oplossingsvrije omschrijving van de opdracht doelstelling • Randvoorwaarden • Wat zijn de beperkingen? • Wat zijn de kansen? • Succesindicatoren • Wanneer is er sprake van succes, gezien vanuit de opdrachtgever, de gebruiker en jullie team? CMD Amsterdam propedeuse Marketing

 21. Doelstellingen – maak ze SMART • Specifiek • Wat willen jullie specifiek bereiken? • Meetbaar • Hoe kunnen jullie meten dat het is bereikt? • Achievable (Haalbaar) • Is het doel haalbaar of uitvoerbaar? • Relevant • Is het doel relevant voor de opdracht? • Tijdgebonden • Wanneer zou het doel bereikt worden? CMD Amsterdam propedeuse Marketing

 22. Maak nu jullie debriefing • Kies als team jullie opdrachtgever • Maak jullie debriefing op een flip-over vel • Focus nu op: • De opdrachtgever (wie?) • De opdracht • De probleemstelling • De SMART doelstellingen • De succesindicatoren • Hoeft nog niet af • 45 minuten CMD Amsterdam propedeuse Marketing

 23. Marktoriëntatie – marktomgeving & doelgroep Onderzoekdeel 1

 24. Onderzoek plan van aanpak stappen CMD Amsterdam propedeuse Marketing

 25. Initiële probleemstelling + twee deelvragen • Probleemstelling (v1) • Hoe kan [opdrachtgever] het bezoek van [attractie] aantrekkelijker maken voor [doelgroep] • Deelvraag 1 (v1): • Hoe ziet de marktomgeving van onze opdrachtgever eruit? • Deelvraag 2 (v1): • Hoe ziet de belevingswereld van de algemene doelgroep eruit? CMD Amsterdam propedeuse Marketing

 26. De marktomgeving CMD Amsterdam propedeuse Marketing

 27. Marktomgeving–typische informatie behoeftes • Micro-omgeving (de opdrachtgever) • Wat zijn hun missie & visie? • Hoe ziet de organisatie & strategie eruit en wat zijn hun sterkte en zwakke punten? • Wat is de merk & marketing offer en wat zijn hun sterkte en zwakke punten? • Wat soort van mensen, proces & fysiek bewijs hebben ze en wat zijn hun sterkte en zwakke punten? • Meso-omgeving • Wat voor afnemers (consumenten) zijn belangrijk en wat zijn hun behoeftes? • Hoe concurrerend is de industrie?; wie speelt mee?; wat zijn de kansen en bedreigingen? • Wie zijn de concurrenten en wat zijn hun sterkte en zwakke punten? • Wie zijn externe belangengroepen en wat zijn hun relevante interesses? • Intermediairs (NVT voor deze opdracht) • Toeleveranciers (NVT voor deze opdracht) • Macro-omgeving: Wat voor relevante ontwikkelingen ziin er in: • Demografische factoren • Economische factoren • Sociaal-culturele factoren • Technologische factoren • Ecologische factoren • Politiek-juridische factoren CMD Amsterdam propedeuse Marketing

 28. De belevingswereld van de algemene doelgroep • Jullie hebben de doelgroep nog niet bepaald… • Maar jullie mogen wel beginnen met je onderzoek • Dit zal jullie volgende week helpen met het bepalen van de doelgroep • Probeer d.m.v. onderzoek de belevingswereld van de algemene doelgroep te visualiseren in een moodboard • Let op overeenkomsten en verschillen in levensstijl, doelen, behoeftes, gedrag en denkwijzen CMD Amsterdam propedeuse Marketing

 29. Oefening: maak een onderzoeksPvA • Maak jullie onderzoek PvA voor deelvragen 1 & 2 • Loop door stappen 3 – 5 van het PvA proces • Gebruik het typische informatie-behoeftes sheet voor deelvraag 1 • Identificeer jullie informatie behoeftes • Probeer de locatie te vinden voor elk onderwerp • Verdeel het onderzoek binnen het team en maak een planning • 30 minuten CMD Amsterdam propedeuse Marketing

 30. Huiswerk Klaar vóór de werkgroep van volgende week • Maak de debriefing af • Maximaal 2 vellen A4 (vergeet niet je klas en team naam) • Voer jullie onderzoeksplan uit en maak een korte presentatie van jullie bevindingen met nadruk op • De opdrachtgever • De concurrenten • De belangengroepen • Belangrijke en relevante ontwikkelingen in de macro-omgeving • Maak een digitaal moodboard over de belevingswereld van de algemene doelgroep • Zet dit ook in de presentatie CMD Amsterdam propedeuse Marketing

 31. LEZEN Les 1: pag 1-18 pag 41-66 pag 261-278 Les 2: pag 19- 40 pag 67-106 CMD Amsterdam propedeuse Marketing