Download
sonen igual per s escriuen diferent n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SONEN IGUAL PERÒ S'ESCRIUEN DIFERENT PowerPoint Presentation
Download Presentation
SONEN IGUAL PERÒ S'ESCRIUEN DIFERENT

SONEN IGUAL PERÒ S'ESCRIUEN DIFERENT

123 Views Download Presentation
Download Presentation

SONEN IGUAL PERÒ S'ESCRIUEN DIFERENT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SONEN IGUAL PERÒ S'ESCRIUEN DIFERENT

  2. VELLA / BELLA

  3. BACA / VACA

  4. BALL / VALL

  5. BUIT / VUIT

  6. BOT / VOT

  7. BOL / VOL

  8. BEURE / VEURE

  9. BOTA / BÓTA