hospod sk d jiny 5hd200 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY 5HD200 PowerPoint Presentation
Download Presentation
HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY 5HD200

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY 5HD200 - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY 5HD200. CVIČENÍ X. Čínská republika. 1911 pád dynastie Čching od r. 1912 Kuomintang - Sunjatsen 1921 Komunistická strana Číny období spolupráce do r. 1925 1931 válka s Japonskem 1937 frontální útok na Čínu 1946 občanská válka – Čankajšek vs Mao Ce -tung

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY 5HD200' - loki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nsk republika
Čínská republika
 • 1911 pád dynastie Čching
 • od r. 1912 Kuomintang - Sunjatsen
 • 1921 Komunistická strana Číny
 • období spolupráce do r. 1925
 • 1931 válka s Japonskem
 • 1937 frontální útok na Čínu
 • 1946 občanská válka – ČankajšekvsMaoCe-tung
 • 1.října 1949 vylhálšena Čínská lidová republika
nsk lidov republika
Čínská lidová republika

Mao Ce-tung (1893-1976)

nsk lidov republika1
Čínská lidová republika

Výchozí podmínky:

 • Zaostalá agrární země
 • Primitivní technika
 • Průmysl – těžební, potravinářský, textilní
 • Rozhodující zahraniční kapitál
 • Změna v poměru sil Z vs V
nsk lidov republika2
Čínská lidová republika
 • 1952 Generální linie na přechodné období k socialismu – první pětiletý plán 53-57
 • pozemková reforma
 • změny vlastnické struktury
 • centralizace moci
 • ovládnutí zahraničního obchodu
 • preference těžkého průmyslu
 • kolektivizace (korekce 1956), industrializace
 • Do r. 1957 celkem slušný vývoj
 • 1951 obchodní embargo uvalené USA
nsk lidov republika3
Čínská lidová republika
 • 1958 – změna generální linie výstavby socialismu
 • Velký skok vpřed (1958-1960)
 • Politika úprav (1961-1965)
 • Velká proletářská kulturní revoluce (1966-1969)
 • Překonávání chaosu a stabilizace (1970-1978)
nsk lidov republika4
Čínská lidová republika
 • Velký skok vpřed (1958-1960)
 • snaha o maximalizaci růstu – zemědělství, hutnictví
 • zakládání komun (i desítky tisíc lidí)
 • včleněna i zemědělská družstva – přechod na státní vlastnictví
 • mobilizace pracujících
 • rovnostářské rozdělování příjmů, společné stravování, bezplatné zboží
 • dezorganizace zemědělství, zásobovací potíže
 • 20-30 milionů obětí hladomoru
 • neúspěch i v hutnictví
 • 1960 – roztržka se SSSR (monocentrismus vs. polycentrismus)
nsk lidov republika5
Čínská lidová republika
 • Období úprav (1961-1965)
 • obnova řízení z centra
 • oživení peněžních vztahů i tržních sil
 • reorganizace komun – rozdrobení zemědělského úseku
 • rolníci mohou své výrobky po splnění dodávek sami prodávat
 • povolena vedlejší řemeslná činnot
 • 1963-65 obnovena dynamika růstu, Čína se dostává na úroveň 1957
 • růst je komplikován populačním růstem
nsk lidov republika6
Čínská lidová republika
 • Velká proletářská kulturní revoluce (1966-1969)
 • důsledkem mocenských bojů v KS
 • akce fanatických „rudých gard“
 • odstraněna část aparátu KS, hospodářských vedoucích, regionálních, kulturních činitelů
 • intelektuálové na převýchovu v zemědělství
 • duchovní obroda přednost před hospodářským růstem
 • ničení kulturních památek
 • rozpad státních, stranických orgánů.
 • Sílící odpor obyvatelstva vedl k revizi
nsk lidov republika7
Čínská lidová republika
 • Překonání chaosu a stabilizace (1970-1978)
 • propojení centralizace s tržními prvky, 2 národohospodářské systémy
 • centralizovaný – vojenský průmysl, velké podniky, hlavní zemědělské produkty, zahraniční obchod, ústřední doprava, spoje, finanční soustava, věda a výzkum, VŠ
 • decentralizovaný – hospodářství místního významu, venkovský průmysl zajištění soběstačnosti regionů.
 • ztráty místních podniků kompenzovány, zisk si mohly ponechat – vznik nových elit, komunistických manažerů.
 • nadále rovnostářství brzdí růst
 • obrat v populační politice
 • Pět let po smrti Maa kritika Velkého skoku a KR
nsk lidov republika8
Čínská lidová republika
 • 1978 – Reformní křídlo
 • Teng Siao-pching (1904-1997)
 • budování socialismu s čínskými rysy
 • program čtyř modernizací – průmysl, zem., věda a technika, armáda
 • období hospodářských reforem
 • 1982 ústava – státní a družstevní sektor, doplňkem individuální hospodářství
 • vstup zahraničního kapitálu
 • 80. leta růst o 10%
 • v zemědělství přechod na individuální hospodaření, rolníkům pronajímána půda
 • 1984 vlivem decentralizace roste i průmysl. Vedení závodů široké kom.
nsk lidov republika9
Čínská lidová republika
 • zvláštní hospodářské zóny
 • otevřená přístavní města a pobřežní provincie
 • daňové, celní úlevy
 • podniky s čínskou i zahraniční účastí
 • 80% zahr. kapitálu do zvláštních zón a otevřených pobřežních provincií
 • 1988-90 přehřátí a útlum reforem, ale jen na chvíli
 • 1992 prohlášení o souladu tržního systému se socialismem
 • Problémy:
 • inflační rizika, deficit energetických zdrojů, sociální, dopravní problémy, přelidněnost. Zvyšování regionálních rozdílů, korupce
hospod sk v voj v japonsku po 2 sv v lce
HOSPODÁŘSKÝ VÝVOJ V JAPONSKU PO 2. SV. VÁLCE
 • demokratické reformy pod patronací USA
 • konec feudalismu
 • občanská práva, vznik odborů
 • pozemková reforma
 • zákaz budování armády (do r.1954)
 • prudká inflace až do r. 1949
 • poválečná obnova do r. 1954
 • rychlá industrializace
 • 1951-1970 růst průmyslové výrobý o 16% ročně
 • investiční aktivita, vysoká efektivita investic
 • delší pracovní doba, pracovitost, příliv pracovníků z vesnic, nízké armádní výdaje, zahraniční kapitál
 • největší kupující patentů a licencí na světě
 • válka v Koreji (50-53), Vietnamu (66-73)
japonsko
Japonsko
 • Struktura průmyslu
 • roste podíl strojírenství, chemické výroby
 • důraz na podporu nových vědecky náročných, ale energeticky a materiálově úsporných odvětví.
 • například výroba oceli – z 8 na 111 tun (1950-1980)
 • automobilový průmysl – v r. 1970 3,1 milionu osobních aut, později překonali i USA, v r. 1990 již 9,9 milionu. (USA 6,6 – SRN 4,6)
 • hodinky, fotoaparáty, televizory a další spotřební elektronika
 • Zemědělský výroba
 • výroba roste, ale podíl pracovníků klesá
 • v 60. dosahuje v hlavních potravinách soběstačnosti
 • Po válce demonopolizace (rozbití „zaibacu“, později koncentrace výroby
 • duální struktura průmyslu
 • hospodářský zázrak kulminuje na začátku 70. let
 • Do konce 80. let největší vývozce kapitálu na světě
materi ly k samostudiu
MATERIÁLY K SAMOSTUDIU
 • TengSiao-Pching a reformy čínské ekonomiky

(Antologie textů k HD s. 265-268)