himmel og jord
Download
Skip this Video
Download Presentation
Himmel og jord

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Himmel og jord - PowerPoint PPT Presentation


 • 273 Views
 • Uploaded on

Himmel og jord. Menneskesyn. Vi skal her se på hvordan de forskjellige religionene ser på menneskene. Humanetikernes menneskesyn. HE mener at menneskene er utviklet innenfor naturens prosesser. Mennesket er verdifullt og unikt. Mennesket er fritt til å velge (rett/galt)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Himmel og jord' - alton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
menneskesyn
Menneskesyn
 • Vi skal her se på hvordan de forskjellige religionene ser på menneskene.
humanetikernes menneskesyn
Humanetikernes menneskesyn
 • HE mener at menneskene er utviklet innenfor naturens prosesser. Mennesket er verdifullt og unikt.
 • Mennesket er fritt til å velge (rett/galt)
 • Likestilling er en selvfølge.
kristendommens menneskesyn
Kristendommens menneskesyn
 • Mennesket er overordnet alt annet i verden.
 • I utgangspunktet var mennesket godt, men det onde kom inn i verden på ett tidspunkt.
 • Mennesket er født med fri vilje, er opptatt av seg selv og egne behov.
 • Det som ødelegger forholdet til Gud er synd.
 • Kvinner og menn har samme verdi.
j dedommens menneskesyn
Jødedommens menneskesyn
 • Det sentrale er at mennesket er skapt i Guds bilde. Det kan forstå omverdenen og skille mellom godt og ondt og mellom rett og galt.
 • Mennesket er i utgangspunktet godt. (men har anlegg for å gjøre godt og ondt.)
 • Menneskene er født uten synd og alle er like mye verdt.
 • Menneskene er delt i en kropp og en sjel.
j dedommens menneskesyn1
Jødedommens menneskesyn
 • Synd er når en handler mot Guds vilje
 • Kvinner og menn er like mye verdt, men de har forskjellige religiøse plikter. Kvinner kan ikke bli rabbiner.
islams menneskesyn
Islams menneskesyn
 • Mennesket er som alt annet skapt av Gud, men ikke i Guds bilde. Gud står over skaperverket.
 • Synd er ulydighet mot Gud, men mennesket er født uten synd.
 • Islam betyr underkastelse, mennesket skal underkaste seg Guds vilje. (De fem søylene)
 • Mennesket er ansvarlig for sine handlinger, de velger mellom rett og galt.
islams menneskesyn1
Islams menneskesyn
 • ”hvis Gud vil” Guds vilje bestemmer hva om skal skje i framtiden.
 • Menn og kvinner er skapt likeverdige, men har forskjellige oppgaver.
hinduismens menneskesyn
Hinduismens menneskesyn
 • Mennesket består av en sjel og en kropp. Sjelen eller selvet er uforanderlig og kalles atman. Selvet har bolig i en kropp, men når kroppen dør, lever selvet videre og blir født på nytt. = samsara
 • Menneskets handlinger bestemmer hva det skal bli gjenfødt som. =karma
 • Mennesket har fri vilje til å gjøre gode eller dårlige handlinger.
hinduismens menneskesyn1
Hinduismens menneskesyn
 • Ikkevold er et viktig prinsipp.
 • Tradisjonelt har mannen større autoritet enn kvinnen.
buddhismens menneskesyn
Buddhismens menneskesyn
 • Buddhismen lærer at ingen ting har noen indre fast kjerne. Det har heller ikke mennesket, og derfor kan man ikke snakke om at mennesket har en sjel som er fast og uforanderlig. Et menneske er ikke det samme når det er et lite barn, voksen og gammel.
 • Gjennom å følge Buddhas lære kan mennesket bli fri fra uvitenhet, grådighet og hat og nå nirvana, oppvåkning.
buddhismens menneskesyn1
Buddhismens menneskesyn
 • Dharma står i buddhismen for Buddhas lære. Det er den åttedelte veien.
 • Menneskets karma bestemmer hva man skal bli gjenfødt som.
gud i kristendom
Gud i kristendom
 • Kristendommen mener det slik at Gud er personlig Gud som alltid har vært til og alltid vil være til.
 • Gud har skapt verden
 • Gud er allmektig – hans muligheter er ubegrenset.
 • Gud har gitt seg til kjenne for menneskene ved sin åpenbaring i historien, Jesus er Guds siste åpenbaring.
gud i kristendom1
Gud i kristendom
 • Gud er treenig – Han er èn samtidig som han er tre. Faderen, sønnen og den hellige ånd.
gud i j dedom
Gud i Jødedom
 • Jødedommen lærer at det finnes bare èn Gud og at Gud er èn. (Trosbekjennelsen ”Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er èn.)
 • Gud er uten form, ingen har sett Gud.
 • Gud kan åpenbare seg i verden, ved å straffe eller belønne menneskene.
 • Gud er også personlig – kontakt gjennom bønn.
gud i j dedom1
Gud i Jødedom
 • Gud er skaperen (mosebøkene)
 • Jødene har en pakt med Gud.
gud i islam
Gud i Islam
 • Islam lærer at det bare finnes èn Gud og at Gud er èn.
 • Gud har skapt og opprettholder verden.
 • Ingen vet hvordan Gud er og kan derfor ikke avbildes.
 • Da Gud er èn, kan Han ikke deles opp og ingen ting kan heller sidestilles med Han.
gud i hindusimen
Gud i Hindusimen
 • Hindusimen er en mangfoldig religion. Det kommer også fram i Gudesynet. I Hinduismen er det mange forskjellige guder og gudinner som blir tilbedt. Mange Hinduer mener at alle disse Gudene er ulike former for èn Gud. DE største retningene i Hinduismen i dag er vishnuismen, shivaismen og shaktismen – alle disse retningene har en hovedgud, men kan tilbe de andre gudene i tillegg.
gud i hinduismen
Gud i Hinduismen
 • Hinduismen lærer at verden og universet blir skapt og ødelagt på nytt og på nytt i en evig sirkel.
gud i buddhismen
Gud i Buddhismen
 • Buddhismen er den eneste religionene som ikke har tro på èn Gud. De tror ikke at det er noen Gud som harr skapt verden eller som kan frelse menneskene.
 • Det er menneskene selv som gjennnom å følge Buddhas lære, kan nå oppvåkning og dermed gjøre seg fri fra gjenfødelsens evige sirkel.
gud i buddhismen1
Gud i Buddhismen
 • Guder i Buddhismen er egentlig mennesker som har fått gjenfødelser i himmelske verdener pga. de gode livene de har levd.
kristendommens syn p frelse
Kristendommens syn på frelse
 • Frelse fra synd og felleskap med Gud er en mulighet Gud gir til alle. Gud gir menneskene et slikt tilbud uten å kreve noe tilbake. Det kaller bibelen nåde.
j dedommens syn p frelse
Jødedommens syn på frelse
 • De fleste jøder legger mest vekt på hvordan de skal leve sitt liv og er ikke så opptatt av frelse og livet etter døden.
islams syn p frelse
Islams syn på frelse
 • Målet for muslimer er å leve et liv i overenstemmelse med Guds ord og komme til paradiset når de dør.
 • For mange er meningen med livet først og fremst å vise at de er lydige mot Gud.
hinduismens syn p frelse
Hinduismens syn på frelse
 • Ifølge teksten Bhagavadgita fins det tre veier til frelse
  • Handlingens vei

Man skal utføre sine plikter ut fra klasse og stadier i livet.

  • Erkjennelsens vei

Har som mål å erkjenne virkeligheten slik den egentlig er.

  • Hengivelsens vei

Har som mål å komme til Gud. Gjennom kjærlighet og tilbedelse av en personlig Gud, kan alle oppnå frelse.

buddhismens syn p frelse
Buddhismens syn på frelse
 • Gjennom å følge Buddhas lære kan menneskene bli fri fra uvitenhet, grådighet og hat og nå nirvana, oppvåkning.
kristendommens syn p livet etter d den
Kristendommens syn på livet etter døden.
 • Bibelen forteller at Gud en gang skal skape en ny himmel og og en ny jord. Da skal all synd og ondskap utslettes, og menneskene skal leve i et evig fellesskap med Gud.
 • Håpet om et slikt vakkert og harmonisk Paradis er en del av den kristne tro.
 • Da lærer de kristne at alle mennesker skal stå opp fra de døde. Sjelen skal forenes med en fornyet kropp, og de som tror på Jesus, skal leve sammen med ham i all evighet.
j dedommens syn p livet etter d den
Jødedommens syn på livet etter døden
 • Jødisk tradisjon har ikke noen fastlagte læresetninger om frelse og livet etter døden, men de fleste jøder tenker likevel at sjelen lever videre i en verden etter denne.
 • Dersom man har gjort mye galt, vil sjelen gå gjennom en periode med renselse etter døden.
islam syn p livet etter d den
Islam syn på livet etter døden
 • Islam lærer at to engler sitter på skuldrene til menneskene gjennom hele livet, den ene skriver ned det mennesket gjør galt, den andre det som mennesket gjør godt.
 • Ved dommens dag vil Gud bestemme hvem som kommer til paradiset og hvem som kommer til helvete.
 • Mange muslimer mener at alle muslimer før eller siden vil komme til paradiset, og oppholdet i helvete ikke vil vare evig.
hinduismens syn p livet etter d den
Hinduismens syn på livet etter døden
 • Hinduismen lærer at selvet aldri dør, men blir gjenfødt på nytt og på nytt.
 • Det høyeste målet er å bli fri fra gjenfødelse.
buddhismens syn p livet etter d den
Buddhismens syn på livet etter døden
 • Menneskets karma bestemmer hva man skal bli gjenfødt som.
 • Man snakker om 6 forskjellige verdener
   • Helvete
   • Dyreverden
   • De sultnes ånders verden
   • Gudeverden
   • Som menneske
 • Det er bare mennesket gjennom sin frie vilje som kan oppnå karma, og som kan oppnå oppvåkning
ad