chemick vazba n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Chemická vazba PowerPoint Presentation
Download Presentation
Chemická vazba

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Chemická vazba - PowerPoint PPT Presentation


  • 229 Views
  • Uploaded on

Chemická vazba. Autor: Mgr. Magdaléna Čížková. Anotace : Prezentace shrnuje učivo chemické vazby pro žáky 8. třídy. Materiál lze použít v přímé výuce, pro opakování učiva a k procvičení. Autor : Mgr. Magdaléna Čížková Jazyk : Čeština Datum vytvoření: říjen 2011

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Chemická vazba


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Anotace : Prezentace shrnuje učivo chemické vazby pro žáky 8. třídy.

Materiál lze použít v přímé výuce, pro opakování učiva a k procvičení.

Autor : Mgr. Magdaléna Čížková

Jazyk: Čeština

Datum vytvoření: říjen 2011

Očekávaný výstup: žák určí, jakou chemickou vazbu mezi sebou vytvářejí atomy

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Klíčová slova: chemická vazba, ionty, kationty, anionty

Druh učebního materiálu: prezentace

Druh interaktivity : doplňování textu

Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - druhý stupeň

Typická věková skupina: 13 - 15 let

chemick v azba
Chemická vazba
  • Chemická vazba vzniká utvořením vazebného elektronového páru mezi dvěma valenčními elektrony.
  • Schopnost atomu přitahovat vazebný elektronový pár se nazývá elektronegativita.
  • Vazebný pár přitahuje atom, který má větší elektronegativitu.
  • Podle rozdílu hodnot elektronegativit atomů prvků, které tvoří vazbu, rozlišujeme několik druhů chemických vazeb.
druhy chemick ch vazeb
Druhy chemických vazeb
  • Polární chemická vazba
  • Nepolární chemická vazba
  • Iontová vazba
pol rn chemick vazba
Polární chemická vazba

Polární vazba vzniká mezi atomy, jejichž rozdíl elektronegativit je menší než 1,7. Sloučeniny s touto vazbou se nazývají polární sloučeniny.

nepol rn chemick vazba
Nepolární chemická vazba

Nepolární vazba vzniká mezi atomy se stejným protonovým číslem. Jejich rozdíl elektronegativit je nulový. Sloučeniny s touto vazbou se nazývají nepolární sloučeniny.

iontov chemick vazba
Iontová chemická vazba

Iontová vazba vzniká mezi atomy, jejichž rozdíl elektronegativit je větší než 1,7. Při iontové vazbě vznikají ionty. Sloučeniny s touto vazbou se nazývají iontové sloučeniny.

ionty
Ionty

Ionty dělíme na kladně nabité kationty a záporně nabité anionty.

dopl te text
Doplňte text

Mezi atomy s rozdílem elektronegativit menším než 1,7 vzniká _____________________ vazba.

Mezi atomy s rozdílem elektronegativit větším než 1,7 vzniká ____________________ vazba.

Mezi atomy s nulovým rozdílem elektronegativit vzniká __________________ vazba.

Kladně nabité ionty se nazývají _________________ .

Záporně nabité ionty se nazývají ________________ .