slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Matematyka w testach IQ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Matematyka w testach IQ

play fullscreen
1 / 39

Matematyka w testach IQ

114 Views Download Presentation
Download Presentation

Matematyka w testach IQ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Matematyka w testach IQ

 2. IQ O wrodzonej inteligencji oraz zagadki logiczne, arytmetyczne i geometryczne

 3. Inteligencja (łac. intelligentia – pojętność) Zespół zdolności umysłowych umożliwiających jednostce korzystanie z nabytej wiedzy przy rozwiązywaniu nowych problemów i racjonalnym zachowaniu w różnych sytuacjach życiowych. Wyróżnia się trzy podstawowe formy inteligencji: praktyczną – umiejętność rozwiązywania konkretnych zagadnień; abstrakcyjną – zdolność operowania symbolami i pojęciami; społeczną – umiejętność zachowania się w grupie.

 4. Historia mierzenia inteligencji

 5. Pojęcie ilorazu inteligencji zostało wymyślone przez Williama Sterna w 1912 roku. Uznał on, że różnice między wiekiem umysłowym a wiekiem metrykalnym są względne i na przykład roczne opóźnienie umysłowe u trzylatka jest większym problemem niż roczne opóźnienie umysłowe u czternastolatka. William Stern opracował więc wzór, na podstawie którego można określić intelekt danej jednostki. Tak więc na przykład dziecko dwunastoletnie o wieku umysłowym szesnastolatka będzie miało (16/12)*100 , czyli 133 IQ (mnożymy x100, aby pozbyć się ułamka). Za to uczeń, którego wiek mentalny jest równy wiekowi życia, będzie miał zawsze 100 IQ, co jest uważane za prawidłowy wynik. Amerykanin Lewis Terman w 1916 roku wydał poprawioną wersję testu Bineta, po którego rozwiązaniu można było od razu wyliczyć poziom IQ badanego dziecka.

 6. Dawniej... Początki mierzenia inteligencji sięgają już drugiej połowy XIX wieku. Wtedy, zamiast dzisiaj znanych IQ testów, używano metody polegającej na mierzeniu czasów reakcji, czyli jak szybko dana osoba reaguje na określony bodziec zmysłowy.  W końcu okazało się, że ta metoda mierzenia czasów reakcji w żaden sposób nie odpowiada rzeczywistej inteligencji i wyniki uzyskane z wykorzystaniem tej metody nie mają nic wspólnego z bystrością czy zdolnością uczenia się w szkole. ...obecnie Pierwszy IQ test pojawił się w 1905 roku. Stosowała go armia amerykańska już podczas pierwszej wojny światowej, dokonując rekrutacji żołnierzy. Od tamtego czasu został wielokrotnie unowocześniony i zmodyfikowany. W tych zmienionych wariantach jest używany do dnia dzisiejszego. Wykorzystywanie IQ testów nabiera coraz to większego rozmachu. Rozwiązanie współczesnego testu zajmuje zazwyczaj ponad godzinę czasu.

 7. Zagadki logiczne

 8. Samochód ma się do paliwa tak, jak kuchenka mikrofalowa ma się do... ? KuchniKawyPrażonej kukurydzyPotraw błyskawicznychElektryczności Zagadka logiczna #1

 9. ODPOWIEDŹ Samochód ma się do paliwa tak, jak kuchenka mikrofalowa ma się do elektryczności. Paliwo napędza samochód, a kuchenka mikrofalowa działa na prąd. Zagadka logiczna #1

 10. Hazard ma się do kasyna tak, jak walka ma się do... ? WojnyPrzegranejArenyTarczyZwycięstwa Zagadka logiczna #2

 11. ODPOWIEDŹ Hazard ma się do kasyna tak, jak walka ma się do areny. Kasyno to miejsce uprawiania hazardu, a arena- walk. Zagadka logiczna #2

 12. W pewnej zapomnianej przez Boga i Ludzi wiosce mieszkają dwa rody- Kłamcy i Prawdomówni. Pewnego dnia spotkały się na rynku tej osady trzy osoby. Pomiędzy nimi wywiązał się następujący dialog: -Co najmniej jeden sposród nas jest kłamcą. - Co najmniej dwóch spośród nas jest kłamcami. -Wśród nas nie ma kłamców! Do którego rodu należała ostatnia z wypowiadających się osób? Zagadka logiczna #3

 13. ODPOWIEDŹ Ostatnia osoba należała do rodu Kłamców. Jej wypowiedź jest sprzeczna z dwoma pierwszymi, gdyż sugeruje, że wszyscy mówią prawdę. Warto zauważyć, że nie ma znaczenia, do jakich rodów należą dwie pierwsze osoby. Zagadka logiczna #3

 14. Narysuj łamaną, składającą się z 4 odcinków, tak, by przechodziła przez wszystkie 9 punktów. * * * * * * * * * Zagadka logiczna #4

 15. 3 4 1 2 Zagadka logiczna #4

 16. Zagadki arytmetyczne

 17. Łódź Denisa jest dwa razy dłuższa od łodzi Marka. Łódź Marka jest trzy razy dłuższa od łodzi Filipa. To oznacza, że: Łódź Filipa jest sześć razy dłuższa od łodzi Denisa.Łódź Denisa jest sześć razy dłuższa od łodzi Filipa.Łódź Filipa jest osiem razy dłuższa od łodzi Marka.Łódź Denisa jest sześć razy dłuższa od łodzi Marka.Łódź Marka jest osiem razy dłuższa od łodzi Denisa. Zagadka arytmetyczna #1

 18. ODPOWIEDŹ Łódź Denisa jest sześć razy dłuższa od łodzi Filipa. x- łódź Marka 2x-łódź Denisa1/3x- łódź Filipa 6*1/3x=2x Zagadka arytmetyczna #1

 19. Krzyś jest o 9 lat starszy od swojego brata. Ile miał lat kiedy był dwa razy starszy od swojego brata? Zagadka arytmetyczna #2

 20. ODPOWIEDŹ Krzyś miał wtedy 18 lat. 2*9=18 Zagadka arytmetyczna #2

 21. Jaka liczba uzupełnia poniższy szereg liczbowy? 1   4   7   10   13   [...] Zagadka arytmetyczna #3

 22. ODPOWIEDŹ Liczba uzupełniająca szereg to 16. Wartości liczb zmieniają się co 3. Zagadka arytmetyczna #3

 23. Jaka liczba uzupełnia poniższy szereg liczbowy? 10 6 3 1 0 1 3 [...] Zagadka arytmetyczna #4

 24. ODPOWIEDŹ Ta liczba to 6. W podanym szeregu 0 jest „osią symetrii”. Zagadka arytmetyczna #4

 25. Jeśli pięć kotów może złapać pięć myszy w pięć minut, to ile kotów potrzeba, aby złapać sto myszy w sto minut? Zagadka arytmetyczna #5

 26. ODPOWIEDŹ Nadal 5. Przy tej samej liczbie kotów, dwudziestokrotność czasu oznacza dwudziestokrotność zdobyczy. Zagadka arytmetyczna #5

 27. Ślimak wspina się po słupie, który ma 10m wysokości. W ciągu jednego dnia wchodzi 5m do góry, a nocą zjeżdża 4m w dół. Po jakim czasie ślimak zdobędzie szczyt słupa? Zagadka arytmetyczna #6

 28. ODPOWIEDŹ Zajmie mu to 10 dni. 10 * 5m – 10 * 4m = 50m - 40m = 10m Zagadka arytmetyczna #6

 29. Zagadki geometryczne

 30. Brakująca figura to: ? Zagadka geometryczna #1

 31. W pierwszym rzędzie drugi kwadrat jest powiększeniem pierwszego natomiast trzeci jest powiększeniem drugiego. Identyczna sytuacja jest w rzędzie drugim i trzecim. Występuje tylko zmiana figur na kwadraty i trójkąty. Rysunkiem brakującym jest rysunek numer 6. Zagadka geometryczna #1

 32. Brakująca figura to: ? Zagadka geometryczna #2

 33. Pierwszy kwadrat jest jasno-niebieski, drugi granatowy a trzeci został podzielony na pół, pierwsza część jest niebieska a druga zakreskowana. W drugim rzędzie, w którym znajdują się trójkąty została przedstawiona taka sama sytuacja jak w przypadku kwadratów. Brakującym rysunkiem jest rysunek numer 4. Zagadka geometryczna #2

 34. Brakująca figura to: ? Zagadka geometryczna #3

 35. Pierwsza figura (półkole) jest zakreskowana . Druga figura została podzielona na pół. Pierwsza część jest podobnie jak na rysunku pierwszym zakreskowana, natomiast druga część jest jednolita, jasnoniebieska. Trzecia figura jest połową drugiej figury. W drugim rzędzie, w którym są prostokąty sytuacja jest podobna. Brakującym rysunkiem jest rysunek numer 3. Zagadka geometryczna #3

 36. Brakująca figura to: ? Zagadka geometryczna #4

 37. Drugi obrazek jest w stosunku do pierwszego odbity w pionie i poziomie, a część biała jest zastąpiona grnatową. Łatwo się domyślić, że chodzi o obrazek numer 6. Zagadka geometryczna #4

 38. Brakująca figura to: ? Zagadka geometryczna #5

 39. Pierwszy trójkąt jest niebieski, do drugiego trójkąta dodano mały, biały prostokąt, do drugiego trójkąta dodano dwa małe, białe prostokąty. W drugim rzędzie, w którym znajdują się kwadraty sytuacja się powtarza. Brakująca figura to rysunek numer 2. Zagadka geometryczna #5