er sm t godt perspektiver i biblioteksfusion n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Er småt godt? Perspektiver i biblioteksfusion

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Er småt godt? Perspektiver i biblioteksfusion - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Er småt godt? Perspektiver i biblioteksfusion. Jens Thorhauge jth@bs.dk. I 1970 blev ca. 1000 kommuner lagt sammen til 275, 25 amter til 14. Effekt?. Udvikling af en moderne forvaltning fra statsrefusion til bloktilskud bedre (?) skoler og alderdomshjem fra deltidsbibliotek til heltid

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Er småt godt? Perspektiver i biblioteksfusion' - naeva


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
i 1970 blev ca 1000 kommuner lagt sammen til 275 25 amter til 14 effekt
I 1970 blev ca. 1000 kommuner lagt sammen til 275, 25 amter til 14. Effekt?
 • Udvikling af en moderne forvaltning
 • fra statsrefusion til bloktilskud
 • bedre (?) skoler og alderdomshjem
 • fra deltidsbibliotek til heltid
 • vækst i antallet af kulturelle institutioner
 • demokratisering af institutioner
 • styrkelse af den overordnede styring
 • m.m.m

Biblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens Thorhauge

2004 hvad er problemet sml med 1970
2004 - hvad er problemet sml. med 1970
 • I 1970 var de voksende skolebudgetter i sognekommunerne et uomgængeligt argument for en sammenlægningsreform
 • I 2004 er der ikke et tilsvarende argument, men klart voksende økonomisk sårbarhed for små kommuner, hvor enkeltstående begivenheder kan slå igennem i udskrivningsprocenten
 • det mellemkommunale samarbejde er voksetvoldsomt og med gode resultater siden midten af halvfemserne
 • åbenlyse faglige fordele ved stordrift

Biblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens Thorhauge

et moderne og demokratisk videnssamfund svagheder i dag
…’et moderne og demokratisk videnssamfund’- svagheder i dag
 • På en række områder er de eksisterende enheder så små at de ’nedsætter niveauet for eller fordyrer den service, borgerne modtager’
 • Der ønskes
  • faglig bæredygtighed i opgaveløsning
  • fornuftigt udgiftsniveau
  • bredde i borgernes valgmuligheder

Biblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens Thorhauge

hvad indeb rer b redygtighed
Hvad indebærer ’bæredygtighed’
 • Institutionernes evne til at løse lovbefalede opgaver korrekt
 • og til borgernes tilfredshed
 • Institutionernes evne til at holde trit med udviklingen, herunder give bredde i valgmulighederne for borgerne og sikre nødvendig kompetenceudvikling
 • på en kost-effektiv måde

Biblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens Thorhauge

fusionsforl bet som pr 1 10 2004
Fusionsforløbet som pr. 1.10.2004
 • Afklaringsfase 2004-2005
 • planlægningsfase 2005
 • beslutningsfase 2006
 • gennemførelsesfase 2007- (nye kommunegrænser træder i kraft)
 • Bibliotekernes rolle i forløbet- tænke og (handle-) muligheder

Biblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens Thorhauge

p herrens mark eller
På herrens mark eller…?
 • Ekstremt politisk proces: Sammenlæg- ningsudvalget træffer alle beslutninger
 • OBS: arbejdsdeling mellem faglig og politisk ledelse er ikke klar, det vil sige politisk styring
 • fagfolk kan bidrage til at skabe overblik over muligheder
 • forberede beslutningsgrundlag
 • tal sammen

Biblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens Thorhauge

fusionsproblemer i bibliotekerne
Fusionsproblemer(?) i bibliotekerne
 • Forskellige bibliotekssystemer
 • serviceniveauer, reglementer, bøder
 • placering i den kommunale struktur
 • forskellige kulturer og prioriteringer
 • …..
 • Borgerne må ikke opleve et fald i den kommunale service, men gerne en forbedring

Biblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens Thorhauge

fusionsproblem 2
Fusionsproblem 2
 • Er bibliotekerne overhovedet på dagsordenen? Som
 • Stjerneinstitution eller residual-kategori?
 • Kan bibliotekerne bidrage til en vellykket kommunalreform? Med hvilke bidrag?
 • God borgerservice, har I noget nyt at byde på?

Biblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens Thorhauge

argumenter hvad kan g res bedre i st rre systemer
Argumenter: Hvad kan gøres bedre i større systemer?
 • Bedre hjemmesider, lokale e-tjenester?
 • længere åbningstider?
 • ny bogbil, udvidet biblioteket kommer service - erstatning af små filialer?
 • central IT-support?
 • flere arrangementer og udstillinger, et mere spændende fysisk rum?
 • Bedre kompetenceudviklingsmuligheder?
 • mere attraktive jobs? Bedre rekruttering?

Biblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens Thorhauge

hvad kan bibliotekerne g re
Hvad kan bibliotekerne gøre?
 • Forberede en fusion:
  • Analyse af
   • brugerbehov
   • biblioteksudvikling og udvikling af borgerbetjening
   • demografiske udviklingstendenser
 • Udvikle en vision for en ny biblioteksservice
 • Udarbejde et strategisk oplæg til udvikling af nye services, ny organisation og økonomi

Biblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens Thorhauge

et nyt dyr i benbaringen fremskudt borgerbetjening
Et nyt dyr i åbenbaringen: fremskudt borgerbetjening
 • Strukturkommissionen anbefaler etablering af fremskudt borgerbetjening
 • strategisk nytænkning af kommunal info-opgave nødvendig i fusionerede komm.
 • Vejvisning/information på tværs af myndigheder, lettere/hurtig sagsbehand.
 • Eks. InfoKiosken (Horsens), Borgerporten (Slangerup)

Biblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens Thorhauge

slide13

SWOT-analyse: styrkerne

 • stordriftfordele:
  • ressourcer til netbiblioteker
  • hjemmeside udvikling
  • kompetenceudvikling
  • mere fleksibel ressourceudnyttelse
  • koordineret materialevalg
  • bedre udstillinger og arrangementer

Biblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens Thorhauge

slide14

SWOT - svagheder

 • Stordriftsyndromer
  • for lange afstande
  • bureaukrati, svage beslutningsprocesser
  • centralisme
  • kulturkaos - interne - lokalopgør
  • fremmedgørelse
  • ligegyldighed
  • tab af lokalt tilhørsforhold
  • tab af lederjobs
  • modviljen kan blomstre

Biblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens Thorhauge

slide15

SWOT - muligheder

 • realisering af et biblioteksssystem af en helt anden standard - det reelle hybridbibliotek, der både har god net-service og spiller en rolle som kulturcenter i lokalsamfundet
  • udnyttelse af mange kompetencer
  • omlægning af driften, bedre service
  • synergi - også økonomisk, adm.

Biblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens Thorhauge

slide16

SWOT-risici

 • Ikke reelt netværk, men hierarki og kamp
 • udviskning af den lokale profil
 • rationalisering udnyttes politisk til beskæring af biblioteksbudgetterne, mulighederne for forbedring udebliver
 • der går ged i samarbejdet, hestene bides
 • Største risiko: den gamle struktur fastholdes, biblioteksleder bliver filialleder….etc.

Biblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens Thorhauge

udfordringer videnssamfundets hybride bibliotek 1
Udfordringer: Videnssamfundets hybride bibliotek 1
 • Vækst i kravet til e-ydelser
  • langt bedre hjemmesider: lyd, levende billeder, fortællinger, lokalt stof, god lokal implementering af de nationale komponenter (bibliotek.dk m.v.)
  • flere digitale medier: netmusik, adgang til det dybe net, e-bøger
  • relevante biblioteksproducerede tjenester- biblioteksvagten, DotBot etc

Biblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens Thorhauge

videnssamfundets hybride bibliotek 2
Videnssamfundets hybride bibliotek 2
 • Det fysiske rum og dets program tager konsekvensen af øget digital benyttelse
  • indretningen imødekommer behov hos de vigtigste brugergrupper
  • læringsprogrammer
  • kulturprogrammer

Biblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens Thorhauge

videnssamfundets hybride bibliotek 3
Videnssamfundets hybride bibliotek 3
 • Et mere intensivt samarbejde med uddannelsesinstitutioner, forskellige befolkningsgrupper (integration) og foreninger: biblioteker der ikke tilbyder ’noget ekstra’ visner.
 • Nye serviceformer - udvidet ’biblioteket kommer service’ f.eks.
 • Nye serviceområder: decentral borgerservice...

Biblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens Thorhauge

videnssamfundets hybride bibliotek 4
Videnssamfundets hybride bibliotek 4
 • Ændret intern organisation:
  • omprioritering af ressourcer- f.eks. håndtering af stigende antal e-bestillinger
  • markant opprioritering af :
  • kompetenceudvikling og projektarb.
  • kommunikation og markedsføring
  • organisationskultur, rekrutering m.v.

Biblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens Thorhauge

hvordan kommer bibliotekerne i gang
Hvordan kommer bibliotekerne i gang?
 • Start f.eks. med en ønskeliste: hvilke tre-fem ting vil hver af de deltagende bibliotekssystemer gerne gøre bedre?
 • Og omvendt: hvad er I bange for,(hvad der i givet fald skal tages højde for)?
 • Tænk i en udviklingshorisont mod f.eks. 2010, skitsér nogle milepæle
 • Sælg visionen til politikerne….! Når tiden er inde...

Biblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens Thorhauge

slide22

Hvordan kommer I videre?Afklar visionen!

 • Visionen: Bedre betjening af borgerne, fremtidssikring af bibliotekerne
 • Beskriv konsekvenser af fusion for
  • servicering af brugerne (nye/bedre ydelser)
  • bibliotekernes processer (biblioteksteknisk, administrativt, personaleudvikling)
  • kommunernes gevinster i.f.t. bedre ressourceudnyttelse, en succeshistorie: Bedre ydelser for de samme penge

Biblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens Thorhauge

f r diskussionen bredt i personalet
Før diskussionen bredt i personalet
 • Prøv at skabe en positiv holdning til fusion - fokusér på mulighederne,
 • hold personalemøder, nedsæt arbejdsgrupper, deltag i kurser og workshops….
 • Med pas på ikke at træde politikerne over tæerne
 • God arbejdslyst

Biblioteksledermøde Gentofte 5.11.04 Jens Thorhauge