Capelo introductie van loopbaangegevensbank en e pensioendossier voor overheidspersoneel
Download
1 / 48

Capelo Introductie van loopbaangegevensbank en e-pensioendossier voor overheidspersoneel - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Capelo Introductie van loopbaangegevensbank en e-pensioendossier voor overheidspersoneel. December 2008. Capelo: wat, wanneer, waarom Situering van de PDOS: in het pensioenlandschap in de Sociale Zekerheid Wat is Sigedis? Huidige toestand Gewenste situatie Oplossing: Capelo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Capelo Introductie van loopbaangegevensbank en e-pensioendossier voor overheidspersoneel' - nadda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Capelo introductie van loopbaangegevensbank en e pensioendossier voor overheidspersoneel

Capelo Introductie van loopbaangegevensbank en e-pensioendossier voor overheidspersoneel

December 2008


Agenda

Capelo: wat, wanneer, waarom

Situering van de PDOS:

in het pensioenlandschap

in de Sociale Zekerheid

Wat is Sigedis?

Huidige toestand

Gewenste situatie

Oplossing: Capelo

Win-Win-Win

AgendaDe uitdaging

Informatieplicht rond pensioenopbouw ( Cfr. Maatregel 44 Generatiepact)

Vanaf 55 jaar:

loopbaanoverzicht

pensioenraming (ambtshalve en jaarlijks)

Voor 55 jaar:

mogelijkheid loopbaaninfo

Hoe? Invoering van een loopbaangegevensbank die de basis vormt voor het e-pensioendossier.

Deadline = 2010

De uitdaging


Capelo
Capelo?

Carrière publique électronique

Elektronische loopbaan overheid

Carrière publique électronique

Elektronische loopbaan overheid

Capelo


Doelstelling
Doelstelling

Verzamelen en beheren van loopbaangegevens overheidspersoneel

Capelo

Communicerenvan gegevensaan de pensioeninstellingen (vnl. PDOS) en de sociaal verzekerden


Toepassingsveld capelo
Toepassingsveld Capelo

 • Welke personen?

  • Alle werknemers van de overheidsdiensten, contractueleninbegrepen

 • Welke regimes?

  • Alle pensioenregelingen onderworpen aan de wet van 14 april 1965, ongeacht wie ze beheert


Missie pdos
Missie PDOS

 • Wettelijke opdrachtenWet van 12 januari 2006 (BS 3 februari 2006)

 • Opdrachten inzake de pensioenen van de overheidssector

  • Onderafdeling A: conceptie- en studieopdrachten

  • Onderafdeling B: financiële opdrachten

  • Onderafdeling C: uitvoerende opdrachten

 • Opdrachten inzake de vergoedingspensioenen & oorlogsrenten

  • Onderafdeling A: conceptie- en studieopdrachten

  • Onderafdeling B: uitvoerende opdrachten

 • Informatieopdrachten


Bevoegdheden pdos
Bevoegdheden PDOS

 • De overheidspensioenen van:

  • Federale overheid

  • Ministeries en instellingen van de gemeenschappen en de gewesten

  • Gemeenschapsonderwijs, gesubsidieerd onderwijs

  • Sommige instellingen van openbaar nut

  • Bijzondere instellingen zoals magistratuur, Rekenhof, Raad van state, Grondwettelijk Hof

  • De meeste gemeenten, OCMW’s en intercommunales

  • Het leger

  • Vroegere kaders van Afrika

  • De Post, Belgacom, BIAC, Belgocontrol …

  • De geïntegreerde politie

  • De bedienaars van erkende erediensten

Capelo introductie van loopbaangegevensbank en e pensioendossier voor overheidspersoneel

17

17

Wat is Sigedis?


Capelo introductie van loopbaangegevensbank en e pensioendossier voor overheidspersoneel

Maatschappelijke evolutie

Vraag naar betere dienstverlening en informatieverstrekking over loopbaan en toekomstig pensioen

Beleidsnota’s 2005-2007: analyse

Generatiepact: concrete doelstelling (zie hoger)

Juridische operationalisering: Generatiepactwet en volgende

Wet van23-12-2005 m.b.t. het Generatiepact(BS 30-12-2005)

KB van 12-06-2006 tot uitvoering van Titel III, hoofdstuk II van de wet van 23-12-2005 m.b.t. tot het Generatiepact (Volmachtbesluit; BS 22-06-2006)

KB van 26-04-2007 tot uitvoering voorgaande (BS 15-05-2007)

Waarom Sigedis?


Waarom sigedis
Waarom Sigedis?

1

Individu

1 Loopbaan

Focus Generatiepact

1

Infobehoefte

1

Antwoord

3

Profes-sionele

statuten

3 Pensioen-stelsels

Veelheid aan infomiddelen en standaarden

Meerdere,

aparte

antwoorden

Organisatie overheid

Gemeenschappelijke opdracht Gemeenschappelijk uit te voeren

Sigedis = instrument

voor administraties

om doelstellingen te realiseren

 • Missie bij wet uitgebreid tot:

 • Databank Aanvullende pensioenen

 • Archivering elektronische sociale documenten (arbeidscontract, enz.)


Wat doet sigedis
Wat doet Sigedis?

 • Activiteitdomeinen

 • Kerntaken

 • Soorten ‘klanten’

 • loopbaangegevens (werknemers en ambtenaren)

 • gegevensopbouw aanvullende pensioenen

 • elektronische arbeidscontracten

 • gegevens verzamelen/ontvangen en beheren/bewaren

 • gegevens meedelen

 • pensioendiensten + socialezekerheidsinstellingen

 • CBFA + fiscus + overheid in het algemeen

 • natuurlijke personen + werknemers + rechthebbenden


Wat doet sigedis1
Wat doet Sigedis?

 • Mogelijk maken dat:

  • Loopbaaninfo altijd kan verstrekt worden, ongeacht het professioneel statuut (nu is dit enkel mogelijk voor de periodes gepresteerd als werknemer)

   • Loopbaanfiche

   • Online loopbaanrekening

  • Informatie over toekomstig pensioen altijd kan verstrekt worden, ongeacht de leeftijd (nu is dit virtueel onmogelijk voor ambtenaren of mensen met een ‘gemengde’ loopbaan)

   • Pensioensimulaties

   • Pensioenramingen


Dus wat is sigedis
Dus … wat is Sigedis?

 • Dienstverlenende vzw opgericht in 2006

 • Leden: RVP, PDOS, KSZ, RSZ, FODSZ en RSZPPO

 • Technisch en uitvoerend ondersteunen van leden bij loopbaanbeheer en vereenvoudiging samenstelling pensioendossier

 • Leden (beter) in staat hun wettelijke opdrachten te realiseren, met name inzake informatieverstrekking over loopbanen en pensioenen

 • Met daarnaast eigen wettelijke opdrachten


Capelo introductie van loopbaangegevensbank en e pensioendossier voor overheidspersoneel

23

Huidige toestand

Problematiek van hetpapieren pensioendossier


Audit rekenhof
Audit Rekenhof

Berekening van de overheidspensioenen &

Betrouwbaarheid van de gegevens

Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 5 maart 2008


Audit rekenhof1
Audit Rekenhof

 • Laatste werkgever bezorgt de pensioenaanvraag aan de PDOS

  • verplichting loopbaangegevens verzamelen en certificeren

  • geen sanctie voorzien

  • gegevens niet uniform en gecentraliseerd, verzameling pas bij pensioenaanvraag

 • Gevolgen voor de PDOS

  • soms onvolledige en slecht gedocumenteerde dossiers

  • tijdsdruk en dreiging financiële sanctie (Handvest van de Sociaal Verzekerde)


Audit rekenhof2
Audit Rekenhof

 • Conclusie

  • slecht omschreven verdeling verantwoordelijkheden

 • Oplossing

  • persoonlijk en geactualiseerd dossier tijdens hele loopbaan

  • ook verplichtingen en sancties voor werkgevers (Handvest)

  • bij informatisering: certificatie nodig die eenvoudig databankbeheer overstijgt


Audit rekenhof3
Audit Rekenhof

 • Synthese antwoord van de AG

  • Totaalvisie nodig om de problemen uit de audit (=bewijskracht) te kunnen oplossen

  • Capelo: het project waarmee PDOS dit probeert te realiseren

  • Menselijke en financiële inspanningen van de overheid zijn nodig

  • Juridische basis: enkele bestaande wetteksten (artikel 37 wet 21 juli 1844; wet 15 mei 1984; KB 8 mei 1936) zullen wellicht moeten herschreven worden

  • Herdefiniëring van de missie van PDOS + de organisatie en de uitvoering ervan

  • Werkgever responsabiliseren door de invoering van een protocol in aanvulling van een wettelijke verplichtingCapelo introductie van loopbaangegevensbank en e pensioendossier voor overheidspersoneel

29

Gewenste situatie


Betere dienstverlening
Betere dienstverlening

 • Opeenvolgende werkgevers responsabiliseren

  • I.p.v. enkel de laatste werkgever

 • Opbouw pensioenrecht onmiddellijk controleren

  • I.p.v. enkel op het ogenblik van de pensionering

 • Opgebouwde pensioenrecht en pensioensimulatie ter beschikking stellen

  • I.s.m. de andere pensioeninstellingen van de 1ste pijler

 • Papieren pensioendossier vervangen

  • Invoering e-pensioendossier dat gelijklopend met de loopbaan wordt opgebouwd van indiensttreding tot pensionering


Capelo introductie van loopbaangegevensbank en e pensioendossier voor overheidspersoneel

31

Oplossing:

Capelo


Actiepunten
Actiepunten

 • Loopbaangegevensbank creëren

  • Bij Sigedis. Die bezorgt de nodige gegevens voor het e-pensioendossier aan de PDOS

 • Gegevensstroom aanpassen

  • De afstemming van de DmfA-gegevens van de overheidswerkgevers op de behoeften van de PDOS

 • Wettelijk kader creëren

  • Het wettelijke kader: o.a. wettelijke afdwingbaarheid vorm gegevensoverdracht, elektronische bewijskracht van gegevens …

 • Werkgevers ondersteunen

  • Technische en inhoudelijke ondersteuning door de PDOS


Actiepunten1
Actiepunten

 • Afstemmen op andere projecten

  • bestaande projecten van de partners binnen Sigedis (bijv. loopbaanfiche werknemers)

  • bestaande en nieuwe projecten van PDOS (bijv. Pencalc, Codeman, automatische raming …)

 • Kwaliteit bewaken

  • De kwaliteitsregels en verificatie van de gegevens

 • Historische gegevens verwerken

  • Pragmatische aanpak (prioriteiten, fasering…)


Oprichting loopbaangegevensbank
Oprichting loopbaangegevensbank

Trimestriële stroom (DmfA)

Historische gegevensDmfa stroom en afgeleide stromen1
DmfA-stroom en afgeleide stromen

Toekomstige toestand
Users panel
Users panel

 • Samenstelling

  • De partners + RVA, FOD SZ, FOD P&O, CDVU, Ministerie Vlaamse Gemeenschap

  • Onderwijs Vlaamse en Franse Gemeenschap

  • Ministerie van Defensie (militair personeel)

 • Rol

  • Representatieve groep die functioneert

   • als woordvoerder en tussenpersoon v/d werkgevers

   • als pilootgroep

 • Concreet

  • Kwaliteitsaudit achter de rug (oktober-november 2008)Overdracht historische gegevens
Overdracht historische gegevens


Algemene tijdslijn

Tijdslijn

Algemene tijdslijn

Behoefteanalyse

Informaticaproject

Historische gegevens

Juridische aanpassingen

Communicatieplan


Capelo introductie van loopbaangegevensbank en e pensioendossier voor overheidspersoneel

43

Win-Win-Win


3 winnaars
3 winnaars

Toekomstige gepensioneerde

 • Proactieve en interactieve pensioensinformatie en –communicatie

Werkgever

 • Correcte responsabilisering, betere HR, administratieve vereenvoudiging

PDOS en overheid

 • Administratieve vereenvoudiging, snellere informatiedoorstroming


3 voordelen
3 voordelen

Administratieve vereenvoudiging

 • Papieren pensioendossier verdwijnt. Onderzoek van het pensioenrecht volgt op de aangifte

 • Jaarlijkse werkgeversverklaring (art. 60 W 15/5/1984) kan worden opgeheven

Correcte responsabilisering

 • Elke werkgever is slechts verantwoordelijk voor

  zijn eigen werkgeversverklaring

Beter HR-beleid

 • Controle van opgebouwde pensioenrecht +

  pensioensimulatie mogelijk op elk moment


Uw medewerking is cruciaal
Uw medewerking is cruciaal

Hoe anticiperen?

 • Interne behoefteanalyse personeelsbeheersystemen

  • Analyse van de gegevens in DmfA, de vernieuwde DmfA en de eigen personeelsbeheersystemen (lijst aanpassingen wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd)

  • Analyse eventuele kloof tussen gegevens nieuwe DmfA en gegevens in eigen personeelsbeheersystemen

  • Meer info over eerste gevalideerde nieuwe data op www.capelo.be

 • Budgettaire en administratieve impact ramen en voorzieningen treffen

 • Standaardisering en normalisering

  • Te verwachten, rekening mee houden


Maximale steun
Maximale steun

 • Technische en inhoudelijke ondersteuning van PDOS

 • Eenvoudige uitbreiding DmfA

 • Informatie: uitgebreide info op www.capelo.be vanaf 2009

 • Vragen? Bel 02 558 63 65


Capelo introductie van loopbaangegevensbank en e pensioendossier voor overheidspersoneel

48

Dank u!

Vragen & antwoorden