motivation og ledelse af fagprofessionelle n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Motivation og ledelse af fagprofessionelle PowerPoint Presentation
Download Presentation
Motivation og ledelse af fagprofessionelle

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Motivation og ledelse af fagprofessionelle - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Motivation og ledelse af fagprofessionelle. v/ cand.merc., ph.d. Helle Hedegaard Hein helle.hein@mail.dk / hhh.lpf@cbs.dk Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School. Fordomme om primadonnaen. Urimeligt krævende Egocentreret Forfængelig Selvhøjtidelig

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Motivation og ledelse af fagprofessionelle' - naasir


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
motivation og ledelse af fagprofessionelle

Motivation og ledelse af fagprofessionelle

v/ cand.merc., ph.d. Helle Hedegaard Hein

helle.hein@mail.dk / hhh.lpf@cbs.dk

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi,

Copenhagen Business School

fordomme om primadonnaen
Fordomme om primadonnaen
 • Urimeligt krævende
 • Egocentreret
 • Forfængelig
 • Selvhøjtidelig
 • Temperamentsfuld
 • Lider af storhedsvanvid
 • Hysterisk
 • Barnlig
 • Ledelsesfremmed (eller ledelsesresistent!)
professionel hvad er det
Professionel – hvad er det?
 • Pro + fessio = at bekende sig til et højere formål
  • Middelalderbetydning: Offentligt at aflægge religiøse løfter
  • At bekende sig til et højere ikke-kommercielt formål, dvs. et formål, der er religiøst, kunstnerisk, omsorgsgivende, dannende etc.
  • Renæssancebetydning: Offentligt at erklære sig særligt kompetent inden for et område
  • Det højere formål indeholder samtidig et altruistisk element: Man giver sig ikke hen til Gud, men til at servicere eller tjene andre
hvad er motivation
Hvad er motivation?
 • Motivation er de faktorer i et individ, som vækker, vedligeholder og kanaliserer adfærd i retning mod et mål
 • Men motivation beskriver også en psykologisk og emotionel tilstand
 • Nøglen til god ledelse ligger i en forståelse af medarbejderens drivkræfter og motivation som tilstand
grundl ggende motivationsmodel
Grundlæggende motivationsmodel

Eksistentielle

motivationsfaktorer

”Motivation”

-

Emotionelle og

psykologiske

tilstande

Styrbare motivations-

faktorer og ledelses-

mæssige dyder

fire arketyper
Fire arketyper

Primadonnaen

Præstations-tripperen

Pragmatikeren

Lønmodtageren

Stor villighed til at bringe ofre

Lille villighed til at bringe ofre

frustrationsregression
Frustrationsregression
 • Når der ikke er udsigt til at få dækket et behov på et givent niveau, vil medarbejderen regrediere og fokusere på at få behov på lavereliggende niveauer dækket
 • Men det er ikke det samme, som at motivationen vil stige, hvis disse lavereliggende behov dækkes – tværtimod!
 • Medarbejdere skal ledes som det, de er af natur – ikke som det, de evt. er regredieret til
fire arketyper1
Fire arketyper

Primadonnaen

Stor villighed til at bringe ofre

Lille villighed til at bringe ofre

primadonnaens motivationsmodel
Primadonnaens motivationsmodel
 • Eksistentielle
 • motivationsfaktorer
 • Kald
 • Søgen efter mening
 • Styrbare motivations-
 • faktorer og ledelses-
 • mæssige dyder
 • Skærmende lederskab
 • ”Authentic alignment”
 • Feedback
 • Inspiration
 • Generøsitet
 • Vision
 • ”Motivation”
 • -
 • Emotionelle og
 • psykologiske
 • tilstande
 • Kick
 • Flow
 • Identitet
fire arketyper2
Fire arketyper

Præstations-tripperen

Stor villighed til at bringe ofre

Lille villighed til at bringe ofre

den ekstroverte pr stationstrippers motivationsmodel
Den ekstroverte præstationstrippers motivationsmodel
 • Styrbare motivations-
 • faktorer og ledelses-
 • mæssige dyder
 • Prestigesymboler
 • Anerkendelse (offentligt)
 • Målsætning
 • Feedback (ift. mål-
 • opnåelse)
 • Udviklingsmuligheder
 • Ansvar
 • ”Motivation”
 • -
 • Emotionelle og
 • psykologiske
 • tilstande
 • Præstation
 • Kick qua prestige
 • Identitet (som
 • den bedste)
den introverte pr stationstrippers motivationsmodel
Den introverte præstationstrippers motivationsmodel
 • Styrbare motivations-
 • faktorer og ledelses-
 • mæssige dyder
 • Skærmende lederskab
 • Authentic alignment
 • Autonomi
 • Inspiration
 • ”Motivation”
 • -
 • Emotionelle og
 • psykologiske
 • tilstande
 • Præstation
 • Kick (ved at knække
 • en faglig nød)
 • Flow
fire arketyper3
Fire arketyper

Pragmatikeren

Stor villighed til at bringe ofre

Lille villighed til at bringe ofre

pragmatikerens motivationsmodel
Pragmatikerens motivationsmodel
 • Styrbare motivations-
 • faktorer og ledelses-
 • mæssige dyder
 • Skærmende lederskab
 • Feedback ift. opgave-
 • løsning
 • Ros og anerkendelse
 • Sociale relationer
 • Moderat ansvar og
 • selvledelse
 • ”Motivation”
 • -
 • Emotionelle og
 • psykologiske
 • tilstande
 • Godt udført arbejde
 • Work-life-balance
 • Identitet
 • (tilhørsforhold)
 • Kick
 • Flow
fire arketyper4
Fire arketyper

Lønmodtageren

Stor villighed til at bringe ofre

Lille villighed til at bringe ofre

l nmodtagerens motivationsmodel
Lønmodtagerens motivationsmodel
 • Styrbare motivations-
 • faktorer og ledelses-
 • mæssige dyder
 • Løn
 • Belønning (og straf!)
 • Ros
 • Målsætning virker måske
 • ”Motivation”
 • -
 • Emotionelle og
 • psykologiske
 • tilstande
 • Positiv bidrags-
 • belønnings-balance
 • Oplevet
 • retfærdighed
fire arketyper5
Fire arketyper

Primadonnaen

Styret af et kald + ønske

om at gøre en forskel

Styret af ekstremt

stærke værdier og idealer

Arbejdet er en primær

kilde til tilfredshed og

Identitet

Har et eksistentielt forhold

til arbejdet og søger

det meningsfulde

arbejde

Præstations-tripperen

Ekstrovert: Styret af den

udadvendte præstation,

af anerkendelse og af

karrieremæssig succes

Introvert: Nørden, som er

styret af den

indadvendte præstation

Begge vil være de bedste

inden for deres felt og

investerer derfor meget i

arbejdet, men af

forskellige årsager

Pragmatikeren

Sætter en ære i at udføre

arbejdet korrekt

Prioriterer ud fra

og tænker i

work-life-balance

Søger tilhørsforhold til

en gruppe og lægger

vægt på arbejdsmiljø

Deler primadonnaens

værdier, men er ikke

villig til at bringe ofre

Lønmodtageren

Tænker i bidrags-

belønnings-balance

Bruger overenskomster

etc. til at argumentere

for en lavere standard

Bliver af primadonnaen

betragtet som ”kætter”

Er en hyppig årsag til

”frustrations-regression”

blandt de andre arketyper

Stor villighed til at bringe ofre

Lille villighed til at bringe ofre

det gode lederskab
Det gode lederskab
 • Byg organisationskulturen op om primadonnaerne – det skaber en modvægt til lønmodtagerkulturen
 • Suppler med tiltag, der fokuserer særskilt på de øvrige arketyper
 • Fokuser på det meningsfulde arbejde
 • Brug skærmende lederskab
 • Dyrk succeserne og skab anekdoter om ”det gode arbejde”
 • Giv sprog og symboler et serviceeftersyn
det gode lederskab1
Det gode lederskab
 • Der er ingen bedste ledelsesstil, men…
 • Fagprofessionelle er verdensmestre i dekobling af formel magt – lederskabet må baseres på autoritet
 • Autoritet og lederskab er ikke et spørgsmål om ledelsesstil, men om visioner og ledelsesdyder
det gode lederskab2
Det gode lederskab
 • Skab rum til de 3 p’er
 • Reflekter over din egen arketype og lederrolle
 • Brug passionen som drivkraft
 • Lederen bør spejle primadonnaens værdier
 • Gør ledelse til dit kald!