Download
1 / 24

A vidékfejlesztés szervezési és ökonómiai problémái a pólusfejlesztés tükrében - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

1. A vidékfejlesztés szervezési és ökonómiai problémái a pólusfejlesztés tükrében. Fábián Attila. MRTT IV. Vándorgyűlés Szeged , 200 6 . október 26-27. 2. Az európai trend. A magyar településrendszer fejlődése a kilencvenes években

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A vidékfejlesztés szervezési és ökonómiai problémái a pólusfejlesztés tükrében' - myra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

1

 • A vidékfejlesztés szervezési és ökonómiai problémái a pólusfejlesztés tükrében

Fábián Attila

 • MRTT IV. Vándorgyűlés

 • Szeged, 2006. október 26-27.


2

Az európai trend

 • A magyar településrendszer fejlődése a kilencvenes években

  visszatért az európai urbanizációs trendhez.

 • Európa gazdaságát a nemzeti környezetéből kiemelkedő nagy-

  városi rendszer vezérli.

 • Magyarországon Budapest az egyetlen potenciális nemzetközi

  város

 • A hatvanas-hetvenes évek nyugat-európai fejlődése során a fa-

  lu és város alapvető civilizációs színvonala kiegyenlítődött.

 • A falusi településeink elmaradottsága jelentős, sőt növekvő,

  területi egyenlőtlenségeket fokozó tényező.

 • A fejlesztési pólusok koncepció a legfejlettebb gazdaságokra

  jellemző.


3

Probléma ill. figyelembe veendő:

 • kirívóak a területi egyenlőtlenségek (belső és külső perifériák)

 • a közigazgatási rendszer kialakulatlan

 • nagyok a kulturális különbözőségek

 • a határ menti többnemzetiségű közösségek revitalizációs törekvései

  erősödnek

 • a környező országok, határ menti nagyvárosainak fejlődése és gazda-

  ságfejlesztési elképzelései nem kellően feltérképezettek

  Az urbánus gazdaság, tudás intenzív gazdaság:

 • a technológia-intenzív iparágak fejlődnek

 • magas szintű pénzügyi üzleti szolgáltatások szükségesek

 • magas szintű kulturális szolgáltatások szükségesek

 • a hagyományos iparágak eltűntek a nagyvárosokból

 • az ország lakosságának egy része kirekesztődik a társadalomból, ki-

  szorul a munkaerőpiacról.


4

 • Fejlesztési pólusok és decentrumok:

 • Magyarország - nyolc város, hét fejlesztési pólus, francia mintára

 • Franciaország - 67 versenyképességi pólus

  A különbségek oka:

 • mennyiségi: az országok mérete, a településhálózati rendszerük,

 • minőségi: a fejlettségbeli különbségek

 • Fejlesztési vagy versenyképességi pólusok?

 • a magyarországi pólusok közül csak egyetlen esélyes a globá-

  lis szintű, meghatározó eredmények felmutatására: Budapest

 • Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged, Székesfehérvár és Vesz-

  prém, csak jelentős fejlesztések után érheti el az EU decentrumok

  szintjét

 • jelentős a kutatás-fejlesztési, oktatási, üzleti, infrastrukturális hát-

  rány


5


6

A pólusok stratégiai céljai

A pólusfejlesztés célja:

 • tovagyűrűző gazdaságfejlesztési eredmények létrehozása

 • tudás-intenzív, magas hozzáadott értékkel előállított termékek és

  szolgáltatások létrejötte

 • a vállalatok közötti együttműködés új formái

 • a klaszterek innovációs tevékenységének ösztönözése

  • K+F a hálózatszerű működés előnyeit kihasználó tevékeny-

   ségek erősítésével

  • a belső szolgáltatások fejlesztésével

  • a pólustengely hálózatszerű erősítésével


7

 • A pólusok stratégiai céljai

 • A pólusok és tengelyek stratégiájának sikere függ:

  • a reális, de egyben ambiciózus céloktól

  • a régió valamennyi szereplőjének program azonosulásától

  • a megfelelő koordinációtól

  • a források bevonhatóságától, elosztási rendszerétől

 • Az innovációra alapozott gazdaság megújításakor figyelemmel kell lenni:

  • a meglévő értékek megőrzésére,

  • a fenntartható környezet megteremtésére,

  • az életminőség javulásának biztosítására

  • a vízió, stratégiává közép-távú célokká formálhatóságára


8

 • A pólusfejlesztés hatásai, és ami kimaradt a programból

 • valódi válasz a perifériák (külső és belső) és a vidék fejlesztésére

 • a határon átnyúló fejlesztések állapotának teljes feltárására

 • a határok túli pólusok fejlődésének prognosztizálására (versenytárselemzés)

 • ipari, kereskedelmi kulturális fejlődési központok: Arad, Nagyvárad, Temesvár,

  Kassa….

  • egyetemeiken sok tízezren tanulnak,

  • többen szereznek műszaki diplomát, mint a Kelet-Magyarországon

  • tudáspotenciáljuknak tőke- és munkaerővonzó erő lehet

  • akár a Bánság, a Partium lehet Kelet-Magyarország „Nyugata”,

   Következmény:

 • munkaerő áramlási irányának megfordulása,

 • az autópályáinkat a román, szlovák, ukrán … áruknak építjük,

 • társadalom roncstársadalommá válhat


9

 • El kell tehát döntenie a politikának többek között:

 • hány elnéptelenedett falut kíván látni ebben az országban, ezer vagy

  ötszáz Gyűrűfűre van szükségünk, esetleg egyet sem akarunk,

 • meg kell mondaniuk, mi a társadalmi érdek

 • eldöntendő, hogy mit tegyenek, a mezőgazdaságból élő emberek

 • a pólusfejlesztés során a nagyvárosok rehabilitációját szeretnénk?

  Amennyiben idejekorán elfogy a pénz, magyar hagyomány szerint,

  akkor:

 • mit sem ér majd a közlekedésfejlesztés,

 • ugyanakkor jó lesz az EU kereskedelmének, mert legfeljebb áthalad

  Magyarországon a balkáni, az ukrán és az orosz transzfer forgalom,


10

 • No és mi lesz a magyar tájjal?

 • nem beszélhetünk csak a 7 pólusról,

 • nem beszélhetünk csak a vidékről, meg a mezőgazdaságról,

 • tájban kellene gondolkodnunk

 • az osztrákok harminc esztendeje rájöttek erre és rengeteg pénzt

  fektettek az osztrák tájba, rengeteget a tudásba

 • emberek százezreit képezték, képzik ma is, arra hogy meg tud-

  ják őrizni, még vonzóbbá tudják tenni az osztrák tájat

 • ami a leginkább eladható termék, az maga Ausztria

 • Ausztriában régóta így kérdeznek: hogyan lehet az ország képét

  vonzóbbá tenni?

 • Hogyan lehet a tájat egészséges állapotban tartani?


11

 • A következő jogos kérdések adódnak például:

 • Hogy lehet Bécsből kerékpárral eljutni a Tisza-tavon keresztül a

  Hortobágyra és a Felső-Tiszához?

 • Hogyan lehet a Fertő-tótól lovon eljutni Bugacon keresztül a

  Körösökhöz?

  A falu- és ökoturizmusnak pl., új tudásalapot, kell megteremteni:

 • az állattartást, a vendéglátást és a könyvelést egyforma természetes-

  séggel végző emberekre van szükség

 • a kerékpár- és lovastúra-utak és hidak a mezőgazdasági termelés

  útjai és hídjai is legyenek

 • a mezőgazdaság a magyar táj vizuális megtervezését is jelentse

  Magyar táj magyar termékkel!

  A vidék nem csak mezőgazdasági probléma, hanem komplex gazda-ság- és társadalom szervező feladat is egyben!


12

A pólusfejlesztés kihívásai, kérdései:

 • Hol vannak a vidékfejlesztés találkozási pontjai/határai a közös-

  ségfejlesztéssel és pólusfejlesztéssel?

 • Mi a vidék közhaszna?

 • Milyen struktúraváltásra van szükség a vidéki városhálózatban?

 • Melyik várossal mit szeretnénk „tenni”? Mi a feladata az adott

  városnak: rekreáció, lakóterület, szolgáltató város, ipari telep-

  hely?

 • A pólusprogram mindezt csak nagy nemzeti keretek között ha-

  tározza meg, de semmilyen a részletekig lenyúló megoldást nem

  kínál.


13

A pólusfejlesztés kihívásai, kérdései:

 • Lokalitás – egyediség – autonómia

  • a vidékről általában nem, csak konkrétan érdemes beszélni

  • egymástól térben és időben is különböznek a térségek.

  • egy térség társadalmi értelemben, emberekből, illetve közösségekből

   áll.

  • helyzete, jövője közvetlenül egyéni, szubjektív döntésektől is függ.

  • a térségek egyediséget, sajátos térségi karaktereket hoznak létre

  • nehéz ezt megtartani, de az életesélyeket is kiegyenlíteni

   Érdekekellentétek:

   az ott élők - a támogatáskezelő szervek - a tőkés befektetők – a nagyvál-

   lalatok - az intézményfenntartók - a közigazgatás érdekei között


14

A pólusfejlesztés kihívásai, kérdései:

 • Lokalitás: térségi különbözőség és egyediség

  • ? a közösség képes-e kezelni a helyi szellemi, kulturális, anya-

   gi vagyont, tisztában van-e az értékeivel, individuális vagy kö-

   zösségi értékeket képvisel-e?

  • A lokalitás akkor működik, ha egyben autonómia is (tehát nem

   egyoldalú függés például a pólustól),

  • A vidék esetében csak is az alulról jövő kezdeményezéseknek

   van értelme


15

A pólusfejlesztés kihívásai, kérdései:

 • Partnerség – részvétel

 • van-e működő helyi demokrácia, van-e és milyen a civil aktivitás, lé-

  teznek-e közös ügyek, a helyi elit „húzza-e” a közösséget vagy elkü-

  lönül?

 • Egy komoly program összefogást feltételez, részvételt

 • Mindez tartósan. Ne csak addig, amíg a támogatás tart,

 • Új együttműködési fórum javaslat:

  • a klaszter-tanács: önkormányzatok, egyetemek, gazdasági kamarák,

   klaszterek, vállalkozások

  • területelvű szociálpolitikai egyeztető fórum a civil szervezetekkel


16

A pólusfejlesztés kihívásai, kérdései:

Szemlélet: lokalitás – ember – értékközpontúság – közösségi részvétel – élhető természeti és társadalmi környezet.

Módszertan: közös jövőkép, közös stratégiaalkotás, partnerség, közösségi részvételen alapuló tervezés, új területi statisztika, mely segítené a „fejlesztés kontrolling” módszertanának kialakítását,

Pénzügyi módszertan: az elaprózott települési támogatások rend-szerének reformja, a támogatások területi hatását nem látjuk át pontosan (lakástámogatási rendszer = városfejlődés? előny vagy hátrány?)


17

A 1257/1999. számú EU tanácsi rendelet a vidékfejlesztési támogatás formáiról és módszereiről (Új Magyarország Vidékfejlesztési Program)

 • agrár-környezetvédelmi és tájgazdálkodási (Mo.?) támogatások (2. tengely);

 • kedvezőtlen adottságú területek (LFA) normatív támogatása (2. tengely),

 • melynek célja:

  • (a)kompenzáció a kedvezőtlen természeti adottságú térségek

  • számára,

  • (b)kompenzáció a környezet- és/vagy természetvédelmi korlátozá-

  • sok alá tartozó térségek számára;

 • mezőgazdasági beruházások támogatása (1 tengely);

 • mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének tá-

 • mogatása (1. tengely);

 • erdőtelepítési támogatások (1. tengely);

 • a vidéki térségek alkalmazkodásának és fejlődésének elősegítése (3. tengely);

 • idős gazdálkodók korai nyugdíjazásának támogatása (3. tengely);

 • fiatal gazdálkodók támogatása (1. tengely);

 • gazdálkodók oktatása, képzése (3. tengely).

 • partnerség, együttműködés, innovációs készségfejl., helyi kezdeményezések (4. tg.)


18

I. intézkedéscsoport

47%

II. intézkedéscsoport

32%

III: intézkedéscsoport

11,5%

IV. (LEADER) intézkedéscsoport

5,5%

Technikai Segítségnyújtás

4%

Összesen

100 %

NAVS = Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Források megosztása társadalmi egyeztetés után


19

Kritikus szemmel a pólusprogramról

 • a szakma, a politika előtt jár

 • nincs politikai konszenzus, nincs konszenzusra alapuló

  politikai motiváció, tehát kérdéses a valódi dereguláció kö-

  zeljövője

 • szükséges a politikamentes civil megegyezés is

 • a gazdaságfejlesztéshez, új térformáló erő kell

 • fejlődőképes, kisugárzó, nem csak a munkaerőt elszívó ré-

  gió központokra van szükség (nem egyenlő a pólusokkal!?)

 • regionális repülőterek

 • oktatási központok (nem csak a pólusokban) és hálózatok,

 • újraiparosítás (kézműipar, helyi fejlesztések-kezdeményezések)

 • az üzleti szolgáltatások színvonalának markáns emelése.


20

Kritikus szemmel a pólusprogramról

 • a decentrumok polgármesterei szkeptikusan szemlélik a „régió-

  központokká” avanzsált városok

 • K+F: egészséges arány az alap- és az alkalmazott kutatások kö-

  zött

 • a kis- és középvállalkozói szektor bevonása

 • a pólusprogram kooperációs hálózatából jelentős szereplők hiá-

  nyoznak:

  • a fejlődni vágyó kisvárosok

  • az apró- és törpefalvas településrendszerű térségek

 • valós veszély az elvándorlás a pólusok felé


21

Összegzés

Két alapvető folyamatnak kell tehát beindulnia a pólusfejlesztési prog-ramokkal: a koncentrációnak és a specializációnak

 • 1. el kell érni a versenyképes méreteket

 • 2. támogatni kell az alkalmazott kutatás-fejlesztést.

 • 3. meg kell fogalmazni az igényeket a kutatás-fejlesztés irányába

 • 4. meg kell teremteni az infrastrukturális feltételeket a K+F számára

 • 5. a hatékony mezőgazdaságot kell támogatni, ezzel támogatjuk a vidéket, az élhetőbb környezetet.


 • 22

  Összegzés

  •  A vidékfejlesztési támogatások súlyának növekedése ösztönző,

 • keressük meg azokat a lehetőségeket, amelyek kiegészítő tevé-

 • kenységek segítségével megfelelő forráshoz jutást biztosítanak az

 • agráriumnak.

 •  A pollenmentes, művelt vidéken fejlődhet a turizmus, amely

 • további megélhetési lehetőségeket rejt.

 •  A komplex gazdálkodás jövedelmet és profitot termel, visszaadja a reményt.


 • 23

  A XXI. század a kreativitás háborúja lesz a gazdaságban. Építő jellegű vita és az őszinte kérdésfeltevések irányába kell terelni a hazai pólus- és vidékfejlesztés szereplőinek gondolatait. A valódi verseny-képességet a pólusok és vidék együtt érheti el. A pólusfejlesztési program tehát, egyértelműen vidékfejlesztés is, de számos feltáratlan problémával és következménnyel.


  24

  Köszönöm figyelmüket!


  ad