Liikunnanopetuksen suunnittelun hahmottamisen tueksi - PowerPoint PPT Presentation

myra-joseph
liikunnanopetuksen suunnittelun hahmottamisen tueksi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Liikunnanopetuksen suunnittelun hahmottamisen tueksi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Liikunnanopetuksen suunnittelun hahmottamisen tueksi

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Liikunnanopetuksen suunnittelun hahmottamisen tueksi
115 Views
Download Presentation

Liikunnanopetuksen suunnittelun hahmottamisen tueksi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Liikunnanopetuksen suunnittelun hahmottamisen tueksi Sami Yli-Pentilä 2011

  2. JAKSON JA TUNTIEN SUUNNITTELU JAKSON TAVOITE JAKSON OSATAITOJA JA –TAVOITTEITA, YDINASIOITA - - - - - - - - 4. TUNTSARI 4. TUNNIN OSATAIDOT JA –TAVOITTEET - - - 2. TUNTSARI 3. TUNTSARI 3. TUNNIN OSATAIDOT JA –TAVOITTEET - - - 1. TUNTSARI 1. TUNNIN OSATAIDOT JA -TAVOITTEET - - - 2. TUNNIN OSATAIDOT JA –TAVOITTEET - - - ALKU

  3. KUVAUKSIA tuntsarin tekstien sisällöistä

  4. TERMIEN SELITYKSIÄ ”Ydinasiat” = ne päätavoitteet, joiden ympärille muita asioita kasataan (vrt. ”mustknow”) ”mustknow” = ensimmäisen tason tavoite, jonka kaikki saavuttavat tunnin aikana (tai viimeistään seuraavalla kerralla) ”shouldknow” = toisen tason tavoite, jossa osaaminen vastaa arvosanaa 8 ”nice to know” = kolmannen tason tavoite, jossa osaaminen vastaa arvosanoja 9-10 ”PM” = psykomotorinen eli liikkumiseen ja liikkeeseen kohdistuva oppimis- tai taitotavoite ”K” = kognitiivinen eli tiedollinen oppimistavoite ”S-A” = sosiaalis-affektiivinen eli tois(t)en kanssa toimimisen, tunne- ja elämyskokemusten oppimistavoite (vrt. sosioemotionaalinen)

  5. LIIKUNNAN TUNTISUUNNITELMAPOHJA ryhmä:___ aika:___________ paikka:____________ TUNNIN PÄÄTAVOITE:______________________________________________________ Tavoitteet Sisältö/harjoitteet Organisointi+aika Arviointi+Palaute

  6. Opetus-/kasvatusfilosofian peili (vrt. käyttöteoria) TAVOITTEELLISTA, MIELEKÄSTÄ TOIMINTAA SUUNITTELU > TOTEUTUS > ARVIOINTI > (MUUTOKSET) > SUUNNITTELU > TOTEUTUS … • VALINTOJA: • PALAUTTEENANNON MUOTO • ERIYTTÄMISRATKAISUT • ONGELMIEN RATKAISEMINEN • RESURSSIEN KOHDISTAMINEN (ESIM. HEIKOIN KOLMANNES) Ohjaus ja harjoittelu auttavat toteuttamaan käytännön työssä näitä SUUNNITTELU: TAV. SIS. ORG. ARV. MENETELMÄT MÄÄRÄ? LAATU? Suunnitel-massa eläminen

  7. OPETTAJUUDEN RAKENTAMISEN PALIKOITA Kokemukset koulusta ja opetuksesta Käsitys oppimisesta … Käsitys tiedosta Oma opetusfilosofia, oma opettajuus, oma käyttöteoria Eettiset ja moraaliset periaatteet Uskonto-suhde Arvot Ihmis-käsitys

  8. Opiskelijan aktiivinen rooli opiskelujen ja ohjauksen aikana: • OMA OPETUSFILOSOFIA, KÄYTTÖTEORIA, …