Tietoa ja tiedonhankintaa yritystoiminnan tueksi - PowerPoint PPT Presentation

taya
tietoa ja tiedonhankintaa yritystoiminnan tueksi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tietoa ja tiedonhankintaa yritystoiminnan tueksi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tietoa ja tiedonhankintaa yritystoiminnan tueksi

play fullscreen
1 / 1
Download Presentation
Tietoa ja tiedonhankintaa yritystoiminnan tueksi
103 Views
Download Presentation

Tietoa ja tiedonhankintaa yritystoiminnan tueksi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kiravo- kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär-biblioteketsom ett öppetlärcentra Tietoa ja tiedonhankintaa yritystoiminnan tueksi 17.8.2011 Tiedonhankintaa uudessa verkkomaailmassa 12.30-12.50 Johdantoa Kiravo-koulutuksiin ja kirjaston palveluja 12.50 -13.20 Johdantoa sosiaaliseen mediaan yrittäjille 13.20 -14.00 Twitteryrityksen maineen seurannassa 14.00 -14.15 Tauko 14.15-15.40Toimialan seurantaa sosiaalisessa mediassa 15.40-16.00 Miten haen laillisesti käytettäviä kuvia internetistä?