De hyppigst anvendte relationer
Download
1 / 2

De hyppigst anvendte relationer - PowerPoint PPT Presentation


  • 88 Views
  • Uploaded on

De hyppigst anvendte relationer. Type-relation. Type-relation (kan være – er en ) Kobler et OVERBEGREB med dets UNDERBEGREBER Eksempel: celle kan være standardcelle , flerpersonscelle , sikringscelle Eksempel: kontraktafdeling er en særafdeling. Del-helheds-relationer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De hyppigst anvendte relationer' - muriel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
De hyppigst anvendte relationer
De hyppigst anvendte relationer

Type-relation

Type-relation (kan være – er en )

Kobler et OVERBEGREB med dets UNDERBEGREBER

Eksempel: cellekan være standardcelle, flerpersonscelle, sikringscelle

Eksempel: kontraktafdeling er en særafdeling

Del-helheds-relationer

Bestandels-relation (består af – er en del af)

Kobler en HELHED med dens funktionelt forskellige BESTANDDELE

Eksempel: håndjern består af låsering, lænke, nøgle

Eksempel: institution, tjenestested er en del afKriminalforsorgen

Opdelings-relation (opdeles i – er en opdeling af)

Kobler en HELHED med dens funktionelt ens potentielle OPDELINGER

Eksempel: brød opdeles i skiver

Eksempel: minutter er en opdeling aftime ?

Materiale-relation (lavet af – er materialekomponent af )

Kobler en HELHED med dens MATERIALEKOMPONENTER

Eksempel: pistoler lavet af stål, gummi

Eksempel: polyester er materialekomponent afuniform

Mængde-element-relation (omfatter – omfattes af)

Kobler en HELHED med dens ELEMENTER

Eksempel: rockerbandeomfatterrockere

Eksempel: familiemedlem omfattes af familie

Temporal-relationer

Fase-relation (efterfølger – går forud for)

Kobler FASERNE i en proces mht. tid, rang eller placering

Eksempel: §808-undersøgelse → anholdelse → varetægt →

anmeldelsetilafsoning → afsoning → tilsyn → afslutning

Eksempel: høring ← beslutning

Udviklings-relation (udvikles til – udvikles fra)

Kobler UDVIKLINGSSTADIER mht. ændring (over tid)

Eksempel: barn → ung → voksen

Eksempel: slutprodukt ← prototype


De associative relationer
De associative relationer

Relationsnavn (Verbum)

Rolle

Aktivitet

Agent-modtager-relation (indvirker på – påvirkes af)

Kobler en AKTØR til en MODTAGER

Eksempel: dommerindvirker på arrestant

Eksempel: Kriminalforsorgen påvirkes afRetsudvalget

Aktivitets-agent-relation (udføres af - udfører)

Kobler en AKTIVITET til dens AKTØR

Eksempel: domsafsigelseudføres afdommer

Eksempel: personaleafdeling udførerpersonaleadministration

Aktivitets-modtager-relation (ydes til - modtager)

Kobler en AKTIVITET til en MODTAGER

Eksempel: domsafsigelseydes tilarrestant

Eksempel: It-bruger modtagersupport

Agent-resultat-relation (forårsager – forårsages af)

Kobler en AKTØR til et RESULTAT

Eksempel: sagsbehandler forårsagerhandleplan

Eksempel: straffuldbyrdelse forårsages afKriminalforsorgen

Aktivitets-resultat-relation (resulterer i – er resultat af)

Kobler en AKTIVITET til dens RESULTAT

Eksempel: domsafsigelseresulterer idom

Eksempel: straf er resultat afkriminalitet

Agent-instrument-relation (anvender – anvendes af)

Kobler en AKTØR til et VÆRKTØJ

Eksempel: fængselsbetjent anvenderhåndjern

Eksempel: borgerrettigheder anvendes afperson

Aktivitets-instrument-relation (udføres vha. – anvendes ved)

Kobler en AKTIVITET til et VÆRKTØJ

Eksempel: stofmisbrugsbehandlingudføres vha. metadon

Eksempel: visitationsdatabase anvendes ved anmeldelse

Modtager-resultat-relation (ændrer status til - fra)

Kobler en MODTAGER til et RESULTAT

Eksempel: arrestantændrer status til domfældt

Eksempel: vinder ændrer status fraspiller ?

Modtager-instrument-relation (udsættes for – anvendes på)

Kobler en MODTAGER til er VÆRKTØJ

Eksempel: strafafsonerudsættes forfodlænke

Eksempel: straf anvendes påstrafafsoner

Instrument-resultat-relation (frembringer – frembringes af)

Kobler et VÆRKTØJ til et RESULTAT

Eksempel: kaffemaskinefrembringerkaffe

Eksempel: stoffrihed frembringes afbehandling

Aktivitets-statisk-lokationsrelation (foregår på/i – er sted for)

Kobler en AKTIVITET til et statisk UDFØRELSESSTED

Eksempel: behandling foregår påbehandlingsafdeling

Eksempel: mødelokale er sted formøde

Entitets-egenskabs-relation (kendestegnes ved - kendetegner)

Kobler en ENTITET med beskrivende EGENSKABER

Eksempel: personkendetegnes ved køn, statsborgerskab, cpr-nr

Eksempel: journalnummer kendetegnersag

Aktivitets-kilde-relation (sker fra - er kildested for)

Kobler en AKTIVITET til dens statiske KILDESTED

Eksempel: udslusningsker frapension

Eksempel: narkomiljø er kildested forkriminalitet

Entitets-måleenheds-relation (måles i - er måleenhed for)

Kobler et ENTITET med en tilhørende MÅLEENHED

Eksempel: alkoholkoncentration måles ipromille

Eksempel: kroner er måleenhed forbødestraf

Aktivitets-mål-relation (sigter mod – er målsted for)

Kobler en AKTIVITET til dets dynamiske MÅLSTED

Eksempel: missilaffyring sigter modubåd

Eksempel: bogbussener målsted forbogudlåning

Entitets-statisk-lokationsrelation(befinder sig i – er opholdssted for)

Kobler en ENTITETtil et OPHOLDSSTED

Eksempler: indsat befinder sig ifængsel

Eksempel: ungeafdeling er opholdssted forunge indsatte

Kilde-målrelation (overfører noget/nogen til - fra)

Kobler et UDGANGSPUNKT til en DESTINATION

Eksempel: fra fængsel overføres en klient tilpension

Eksempel: til Kriminalforsorgen overføres en sag frapolitiet

Lokation

Entitet