slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Iekšzemes kopprodukts PowerPoint Presentation
Download Presentation
Iekšzemes kopprodukts

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Iekšzemes kopprodukts - PowerPoint PPT Presentation


 • 260 Views
 • Uploaded on

Iekšzemes kopprodukts. Iekšzemes kopprodukts ir valstī gada laikā saražoto galaproduktu un tirgus vērtība neatkarīgi no tā vai ražošanā ir izmantoti valsts iedzīvotāji vai ārvalstnieku darba resursi. Iekšzemes kopproduktu veidi:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Iekšzemes kopprodukts' - mrinal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Iekšzemes kopprodukts ir valstī gada laikā saražoto galaproduktu un tirgus vērtība neatkarīgi no tā vai ražošanā ir izmantoti valsts iedzīvotāji vai ārvalstnieku darba resursi.

Iekšzemes kopproduktu veidi:

 • Ja tirgus vērtību precēm un pakalpojumiem mēra faktiskajās cenās, tad iegūst nominālo IKP,
 • Ja mēra pastāvīgās cenās, tad reālo IKP.

Pastāvīgo cenu aprēķinam izmanto cenu indeksus.

slide3

IKP rādītāju aprēķini notiek uz Nacionālo kontu bāzes.

 • Aprēķinot IKP ņem vērā tikai preču un pakalpojumu galaproduktu vērtību.

Gala preces un pakalpojumi irpreces un pakalpojumi, kas gada laikā ir saražoti galējam patēriņam.

Starpprodukts - preces un pakalpojumi, kurus izmanto citu preču un pakalpojumu ražošanai.

ikp apr in anas metodes
IKP aprēķināšanas metodes

1. Nosakot pievienoto vērtību

 • IKP vispirms nosaka:
 • izmantojot Nacionālo kontu datus par ražošanu, preču un pakalpojumu kopējo izlaidi gadā.
 • no tā atskaita starpproduktu vērtību un pieskaita klāt produktu nodokļu neto vērtību (kopējie nodokļi mīnus subsīdijas) iegūst IKP tirgus cenās.

Citiem vārdiem, šādā veidā tiek noteikta tautsaimniecības nozaru pievienoto vērtību.

Šim modelim ir vairākas priekšrocības:

 • Viegla sākotnējo datu pieejamība.
 • Pievienotās vērtības metodes izmantošana atsedz IKP radīšanas procesu, parādot uzņēmējdarbības un ražošanas nozaru lomu IKP radīšanā.
 • aprēķinot pievienoto vērtību firmas līmenī, - tā tiek aprēķināta kā starpība starp firmas realizācijas ienākumiem un izdevumiem, ko sastāda izejvielas;
 • Aprēķinot IKP ņem vērā tikai jaunradīto vērtību noteiktā laika periodā. Tādas darbības, kas nerada jaunu vērtību neieskaita IKP.
slide5

2. Izmantojot izdevumu metodi

 • Izmantojot izdevumu metodi, tiek summēti ekonomisko aģentu izdevumi gada laikā:
 • mājsaimniecību,
 • uzņēmumu,
 • valdības,
 • ārvalstu izdevumi iekšzemes kopprodukta patēriņa procesā gada laikā.
slide6

IKP aprēķinā pēc izdevumu metodes izmanto formulu:

C + Ig + G + (x – m) = IKP

 • Izdevumi sastāv no:
 • Mājsaimniecību personiskais patēriņš (C) – IKP lielākā daļa. Tajā ietilpst ilglietošanas, ikdienas un neatleiekamā patēriņa (medicīnas u.c.) preces;
 • Kopējās investīcijas (Ig) - Ietver līdzekļus nolietotā pamatkapitāla atjaunošanai (amortizāciju), kas kompensē pamatfondu fizisko un materiālo nolietojumu. Kopējās investīcijā ietilpst tīrās investīcijas, tas ir, līdzekļi esošā kapitāla palielināšanai.
 • Valdības prečun pakalpojumu iepirkumi (G) – Izdevumi valsts pārvaldes realizēšanai. Investīcijas izglītības, veselības aprūpei. šajā grupā neieskaita transferta maksājumus.
 • Tīrais eksports (x – m) – Starpība starp eksportu un importu. Aprēķina , lai noteiktu ārvalstnieku iepirkto galaprodukta daļu.
slide7

3. Izmantojot ienākumu metodi

 • Aprēķinot IKP ar ienākumu metodi, tiek summēti visi ienākumi, ko gūst ražošanas faktoru īpašnieki:
 • darba alga,
 • rente,
 • procentus,
 • peļņu.
 • Iepriekš minētajiem komponentiem pieskaita amortizāciju un tīros netiešos nodokļus, kaut arī tie nav ienākumi no ražošanas.