administrat vi teritori l iedal juma projekts biju aj ludzas rajon n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Administratīvi teritoriālā iedalījuma projekts bijušajā Ludzas rajonā

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Administratīvi teritoriālā iedalījuma projekts bijušajā Ludzas rajonā - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

Administratīvi teritoriālā iedalījuma projekts bijušajā Ludzas rajonā. Darba autore: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības spec. studente Sanita Adamoviča Darba vadītājs: D ocents M. Mengots. Diplomprojekta DARBA MĒRĶIS:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Administratīvi teritoriālā iedalījuma projekts bijušajā Ludzas rajonā' - anila


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
administrat vi teritori l iedal juma projekts biju aj ludzas rajon

Administratīvi teritoriālā iedalījuma projekts bijušajā Ludzas rajonā

Darba autore:

Latvijas Lauksaimniecības universitātes

Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības spec. studente Sanita Adamoviča

Darba vadītājs: Docents M. Mengots

slide2

Diplomprojekta DARBA MĒRĶIS:

Izstrādāt administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu bijušajā Ludzas rajonā.

Diplomprojekta DARBA UZDEVUMI:

 • Iepazīties ar literatūrā un normatīvajos dokumentos aprakstīto Administratīvi teritoriālās reformas gaitu Latvijā.
 • Izstrādāt pētījuma objekta - Ludzas rajona teritorijas vispārīgu raksturojumu.
 • Apskatīt Administratīvi teritoriālās reformas norisi un rezultātus Ludzas rajonā.
 • Izstrādāt Ludzas rajona teritorijas administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu, veikt salīdzinājumu ar esošajiem novadiem.
slide3

Administratīvi teritoriālās reformas mērķis -

izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

Administratīvi teritoriālās reformas likums (1998)

slide5

Novadu izveidošanas galvenie kritēriji:

 • Pastāvīgo iedzīvotāju skaits novada teritorijā >4000;
 • Novada centrs ar iedzīvotāju skaitu >2000;
 • Attālumi no novada centra līdz novada pagastu centriem nepārsniedz 50 km;
 • Ceļu infrastruktūra ir piemērota nokļūšanai līdz novada administratīvajam centram;
 • Ir nodrošināta optimālas novada teritorijas izveidošana u.c.
slide6

Administratīvi teritoriālās reformas noslēgums notika līdz ar 2009.gada 6.jūnija Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanām,

kas notika saskaņā - 109 novadu un 9 republikas pilsētu pašvaldību robežām.

ludzas rajona teritorijas izvietojums
Ludzas rajona teritorijas izvietojums

Ludzas rajons

( līdz 01.07.2009.)

b tisk kie tr kumi 2
Būtiskākie trūkumi (2):
 • Ludzas novada teritorija nav ģeogrāfiski vienota, un ir lielākie attālumi līdz novada centram
 • Ciblas novadam :

- zemākās kvalitātes ceļu tīkls

- novada centrs – Blonti nav sasniedzams

ar sabiedrisko transportu

secin jumi 1
Secinājumi (1)
 • Izstrādātajā projektā novadi ir lielāki un vienlīdzīgāki pēc to kopplatības, iedzīvotāju skaita un iedzīvotāju skaita novada centrā,

turklāt uzlabojās novadu teritoriju ģeogrāfiskā vienotība, kompaktums un novadu centru sasniedzamība.

secin jumi 2
Secinājumi(2)
 • Pēc piedāvātā projekta realizācijas lielākie ieguvēji būtu novadu iedzīvotāji, tāpēc tā realizācijai svarīgākais veikt plašus izskaidrošanas darbus par projekta sniegtajiem uzlabojumiem.
 • Projekta realizācija sper soli visa reģiona attīstībā.
 • Lielākas novadu teritorijas paver iespēju piesaistīt lielāku Eiropas Savienības finansējumu un konkurēt starptautiskā līmenī.