brandos egzamin program kaitos kryptys 2013 m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Brandos egzaminų programų kaitos kryptys 2013 m. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Brandos egzaminų programų kaitos kryptys 2013 m.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Brandos egzaminų programų kaitos kryptys 2013 m. - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Brandos egzaminų programų kaitos kryptys 2013 m. Tikslas. pagal pakoreguotas vidurinio ugdymo bendrąsias programas (VUBP) parengti ir suderinti brandos egzaminų programų (BEP) projektus. Brandos egzaminų programų koregavimo uždaviniai.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Brandos egzaminų programų kaitos kryptys 2013 m.' - moses


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tikslas
Tikslas

pagal pakoreguotas vidurinio ugdymo bendrąsias programas (VUBP) parengti ir suderinti brandos egzaminų programų (BEP) projektus.

brandos egzamin program koregavimo u daviniai
Brandos egzaminų programų koregavimo uždaviniai
 • Egzaminų programas labiau orientuoti į kompetencijų vertinimą.
 • Aiškiai, detaliai apibrėžti egzaminų metu vertinamus mokinių pasiekimus.
 • Dalykų egzaminų programas pakoreguoti atsižvelgiant į reikalavimus, kad egzaminą išlaikytų ne tik mokiniai, kurių išplėstinio kurso pasiekimai bent patenkinamo lygio, bet ir mokiniai, pasiekę bendrojo kurso pagrindinį lygį.
 • Pakoreguoti BE programas taip, kad jose didžiąją dalį sudarytų dalykų 11-12 klasių kursų pasiekimai.
orientuojantis kompetencij vertinim reikia
Orientuojantis į kompetencijų vertinimąreikia
 • Mokinių gebėjimus suskirstyti į tris grupes: žinias ir supratimą, taikymą, problemų sprendimą
 • Iš ankstesnio problemų sprendimo gebėjimų aprašymo sudėtingesnius taikymus perkelti į taikymo dalį
 • Naujus gebėjimų aprašymus iliustruoti pavyzdžiais
 • Apytikriai 10 proc. padidinti realų problemų sprendimo svorį egzamino užduotyje (matricoje).
slide5

Taikymo gebėjimus mokiniai parodo:Tinkamai pasirinkdami reikšminius žodžius informacijos paieškai internete ar kituose informacijos šaltiniuose

Šiame teiginyje yra pabraukta keletas žodžių.

Astronomainumato, kad dar šiame amžiuje vyks Saturnotranzitas per Saulę, kuris bus matomas iš Neptūno.

Kurie trys iš pabrauktų žodžių būtų naudingiausi internete ar bibliotekoje ieškant galimos šio tranzito datos?

slide6
Taikymo gebėjimus mokiniai parodo: Aiškindami dabarties pasaulio įvykių, reiškinių, procesų atsiradimo priežastis ir pasekmes
 • Remdamiesi šaltiniu A, išskirkite du valstybės valdymo principus, kuriuos perėmė šių dienų demokratija.
 • Paaiškinkite, kaip kiekvienas principas funkcionuoja šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse.
slide7

Taikymo gebėjimus mokiniai parodo: Taikydami informacinių technologijų žinias ir gebėjimus argumentuotiems sprendimams priimti įprastoje situacijoje

Saulius parašė draugui Romui elektroninį laišką taisyklinga lietuvių kalba.

Sveikas, Romai.

Seniai besimatėm. Kaip Tau sekasi? Ar važiuosi savaitgalį žvejoti?

Linkėjimai šeimynai.

Saulius

Romas, atsivertęs Sauliaus

laišką, pamatė tokį vaizdą.

Nurodykite, ką Romas turi padaryti, kad matytų neiškreiptą elektroninio laiško vaizdą.

problem sprendimas
Problemų sprendimas
 • Atpažindami moksliniais metodais sprendžiamas problemas
 • Formuluodami probleminį klausimą ir hipotezę
 • Pritaikydami mokslinius metodus problemoms spręsti (išanalizuoja problemą, numato galimus sprendimo būdus, juos įvertina ir pasirenka vieną, sprendžia, įvertina sprendimą)
slide9
Problemų sprendimo gebėjimus mokiniai parodo:Formuluodami hipotezes apie gamtos ir visuomenės procesus ir reiškinius.

Naudodamiesi Neries kartoschema, atlikite užduotį. Pažymėtoje upės dalyje ( ) bus statoma užtvanka. Prognozuokite, kokią įtaką gali daryti aplinkai užtvankos pastatymas.

slide10

Problemų sprendimo gebėjimus mokiniai parodo: Vertindami mokslo ir technologijų poveikį žmogui ir aplinkai atsižvelgiant į socialinius ir ekologinius veiksnius.

1. Paveiksle pavaizduotas vienas iš būdų, kaip kuriami herbicidams atsparūs kultūriniai augalai.

1.1. Paaiškinkite, kodėl herbicidams atsparūs ir herbicidams neatsparūs augalai pagal visus kitus požymius yra genetiškai identiški.

1.2. Nurodykite, kuo ūkininkui galėtų būti naudinga auginti herbicidams atsparius augalus.

1.3. Daugelis žmonių abejoja herbicidams atsparių kultūrinių augalų nauda ir protestuoja prieš tokių augalų kūrimą ir auginimą. Pateikite du argumentus, kodėl nepageidautina kurti

herbicidams atsparių augalų.

minimal s reikalavimai mokini pasiekimams
Minimalūs reikalavimai mokinių pasiekimams
 • Egzamino programoje (išskyrus užsienio kalbų) turi būti aprašyti minimalūs reikalavimai išlaikyti egzaminą ir reglamentuotas taškų proc. už atsakymus į juos
 • Užsienio kalbų egzaminų programose turi būti aprašyti B1 ir B2 lygių pasiekimai
naujo vertinimo instrumento vedimo poreikis
Naujo vertinimo instrumento įvedimo poreikis

Atnaujintos vidurinio ugdymo programos aktualizuoja bendrųjų kompetencijų ugdymo svarbą (mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinę pilietinę, iniciatyvumo ir kūrybingumo ir pan.), kurioms įvertinti nepakanka naudojamų instrumentų (popieriaus -pieštuko testo) spektro.

slide14

Teorinės prielaidos

SUBJEKTYVU

OBJEKTYVU

Projektai

(BD)

Ese (rašiniai)

Atviro atsakymo/ nestruktū-ruoti klausimai

Struktū-ruoti klausimai

Trumpo atsakymo/ sprendimo klausimai

Pasirenka-mojo atsakymo klausimai

KAIP PANAUDOTI VISĄ INSTRUMENTŲ SPEKTRĄ BRANDAI ĮVERTINTI IR SERTIFIKAVIMUI REMIANTIS ATNAUJINTOMIS PROGRAMOMIS?

???

???

be ir bd samprata
BE ir BD samprata

Brandos egzaminas – fiksuoto, per nustatytą laiką metu atliekamas mokinio žinių ir gebėjimų, apibrėžtų egzamino programoje, patikrinimas, naudojant „popieriaus ir pieštuko“ tipo užduotį su konkrečiai apibrėžtais klausimais ir numatomais teisingais atsakymais visiems tą egzaminą tuo pačiu metu laikantiems mokiniams.

be ir bd samprata1
BE ir BD samprata
 • Brandos darbas – per tam tikrą ilgesnį laiką ugdymo procese atliekamas mokinio individualus tiriamasis ar kūrybinis darbas, leidžiantis įvertinti tuos moksleivio gebėjimus, kuriuos sunku patikrinti „popieriaus ir pieštuko“ tipo užduotimi (pavyzdžiui, mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninius ir kt.).
 • Technologijų egzaminas iš esmės yra brandos darbas
bd vertinimo sritys
BD vertinimo sritys
 • Planavimo procesas
 • Įgyvendinimo (kūrimo) procesas
 • Kūrinys (produktas)
 • Pristatymas
bd koncepcija

Technologijų krypties

Akademinės krypties

BRANDOS DARBAS

Menų krypties

BD koncepcija

2010 - 2011

2012-2013

Projekto metu išbandytas akademinis BD

Technologijų egzaminas

...

Muzikos, dailės egzaminai...

laiko juosta
Laiko juosta

Parengti BEP projektai paskelbti UPC interneto svetainėje http://www.upc.smm.lt/veikime/be/

Kovo-balandžio mėn. metodinės grupės, asociacijos ir kiti suinteresuoti asmenys/grupės komentuoja, teikia pastabas

Balandžio mėn. diskusija su aukštosiomis mokyklomis ir aptarimai regionuose

Gegužės mėn. BEP tvirtinimas