konkursy organizowane przez zesp szk ponadgimnazjalnych im j zefa nojego w czarnkowie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konkursy organizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konkursy organizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Konkursy organizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Konkursy organizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie. Regionalny "Konkurs Informatyczny dla uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych„ . Cele:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konkursy organizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie' - morrison


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konkursy organizowane przez zesp szk ponadgimnazjalnych im j zefa nojego w czarnkowie

Konkursy organizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnychim. Józefa Nojego w Czarnkowie

regionalny konkurs informatyczny dla uczni w szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Regionalny "Konkurs Informatyczny dla uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych„

Cele:

 • rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,
 • rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej uczniów,
 • rozwijanie logicznego myślenia w rozwiązywaniu problemów

z zastosowaniem środków i metod informatycznych,

 • kształtowanie aktywnych postaw społecznych uczniów.
konkursy o zasi gu krajowym i mi dzynarodowym
Konkursy o zasięgu krajowym i międzynarodowym:

Międzynarodowy konkurs z zakresu informatyki „Bóbr”

Cele:

 • rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjnąi komunikacyjną wśród uczniów,
 • zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin,
 • przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności,
 • stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń między uczniamii nauczycielami z różnych szkół w różnych krajach,
 • sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania TI w grupach dziewcząt i chłopców posiadających dostęp do komputerów,jak i nie mających takiego dostępu,
 • zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych w życiu osobistym

i w przyszłej pracy zawodowej.

konkursy w zasi gu szkolnym
Konkursy w zasięgu szkolnym:

Konkurs na logo szkoły

 • Cele:
 • kształtowanie wrażliwości na piękno, estetykę prac,
 • kształtowanie umiejętności korzystania z narzędzi
 • w edytorze graficznym,
 • ukazywanie możliwości techniki komputerowej
 • w twórczości plastycznej.
konkurs fotograficzny najciekawsze miejsce ekologiczne
Konkurs fotograficzny „Najciekawsze miejsce ekologiczne”
 • Cele:
 • odkrywanie, dokumentowanie i zgromadzenie najciekawszych fotografii ukazujących miejsca o atrakcyjnych walorach przyrodniczych miasta,
 • zwrócenie uwagi na uroki miasta, poprzez prezentację prac fotograficznych, ich propagowanie w wydawnictwach i materiałach promocyjno-reklamowych,
 • archiwizowanie dokumentacji fotograficznej miasta.
konkurs multimedialny prezentacja multimedialna o tematyce ekologicznej
Konkurs multimedialny„Prezentacja multimedialna o tematyce ekologicznej”
 • Cele:
 • kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,
 • wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody,
 • promowanie zachowań mających na celu ochronę Planety,
 • uwrażliwienie na piękno krajobrazu naturalnego najbliższej okolicy,
 • stworzenie uczniom możliwości ekspresji artystycznej i prezentacji własnych dokonań twórczych.
konkurs na najlepsz kartk walentynkow w j zyku angielskim
Konkurs na najlepsząkartkę walentynkową w języku angielskim
 • Cele:
 • pogłębianie znajomości języka angielskiego, wdrażanie uczniów do samodzielnych poszukiwań, rozwijanie postawy charakteryzującej się wnikliwością oraz dociekliwością, korzystanie
 • ze środków technicznego przekazu np. Internetu, programów graficznych.
konkurs plastyczny zagro enia a bezpiecze stwo w sieci
Konkurs plastyczny „Zagrożenia a bezpieczeństwo w sieci”
 • Cele:
 • uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu,
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu,
 • stosowanie zabezpieczeń i ograniczanie dostępu do niewłaściwych stron internetowych,
 • informowanie o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie ,
 • wykształcenie u uczniów umiejętności rozpoznawania wartości moralnych
 • i dokonywania świadomego wyboru w trakcie korzystania z komputerów oraz Internetu,
 • przygotowanie uczniów do korzystania z komputera i zasobów Internetu zgodnie
 • z obowiązującymi normami prawnymi,.
konkurs wady i zalety internetu
Konkurs „Wady i zalety Internetu”
 • Cele:
 • promowanie wiedzy na temat komputerów, Internetu i związanych z nimi zagrożeń i korzyści.
konkurs niebezpieczna sie
Konkurs „Niebezpieczna sieć”
 • Cele:
 • zwrócenie uwagi uczniów na zagrożenia wynikające z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu oraz sposobach zabezpieczeń przed tymi zagrożeniami.
konkursy o zasi gu regionalnym
Konkursy o zasięgu regionalnym:

Regionalny Konkurs Matematyczny

Cele: popularyzacja matematyki

Festiwal Nauk Matematyczno – Przyrodniczych

Cele: popularyzacja narzędzi multimedialnychw naukach ścisłych.

slide12

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie w konkursach, olimpiadach

OGÓLNOPOLSKIE

 • Certyfikat Znak Jakości Interkl@sa na lata 2010/2011 i 2011/2012
 • I miejsce w Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości
 • XV miejsce dla reprezentacji z Okręgu Piła w XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości, uczeń uzyskał tytuł finalisty
 • IV miejsce w XIII edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego Szkolna Liga Historyczna
 • uzyskanie tytułu: Szkoła Humanitarna
 • wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym TIK? – TAK!
slide13

REGIONALNE, WOJEWÓDZKIE

 • I miejsce w „Konkursie Informatycznym dla uczniów Szkół Gimnazjalnych iPonadgimnazjalnych" organizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałczu
 • I miejsce drużynowe XXXVI edycja Olimpiady Wiedzyo Wynalazczości
 • 33 miejsce w I etapie(wojewódzkim) V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie

POWIATOWE

 • Powiatowy Konkurs Matematyczny