leteck doprava n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Letecká doprava  PowerPoint Presentation
Download Presentation
Letecká doprava 

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Letecká doprava  - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Letecká doprava . MDaL. Úlohy leteckej dopravy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Letecká doprava ' - morna


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lohy leteckej dopravy
Úlohy leteckej dopravy
 • Z pohľadu celkového objemu medzinárodného obchodu je podiel leteckej prepravy zanedbateľný. Využíva sa hlavne u zásielok mimoriadnej povahy, akými sú napríklad náhradné diely, skaziteľné veci - potraviny, lieky, umelecké diela, starožitnosti, živé zvieratá a pod.
leteck doprava sa realizuje ako
Letecká doprava sa realizuje ako:
 • pravidelná linková, pri ktorej sa kusový tovar prepravuje bežnými leteckými linkami pre osobnú prepravu;
 • nepravidelná (charterová), pri ktorej je prenajímaný ložný priestor celého dopravného prostriedku, bez ohľadu na jeho vyťaženie.
pravideln preprava
Pravidelná preprava
 • Pravidelná preprava je preprava na pravidelných linkách leteckého dopravcu vykonávaná podľa publikovaného letového poriadku. Pravidelná letecká preprava je predávaná za verejné ceny stanovené na báze tarifou koordinovaných v rámci IATA alebo obchodných taríf jednotlivých leteckých spoločností.
nepravideln preprava chartre
Nepravidelná preprava - chartre
 • Nepravidelná preprava je letecká preprava realizovaná na priamu objednávku, pri ktorej je prenajímaná spravidla celá kapacita lietadla, ktoré je prevádzkované v časoch a na tratiach špecificky dohodnutých s objednávateľom.
nepravideln preprava
Nepravidelná preprava
 • Ceny, za ktoré je chartrová preprava ponúkaná, sú stanovené s ohľadom na skutočné náklady a vývoj na trhu. V princípe sú to však záležitostí dohody medzi leteckou spoločnosťou a zákazníkom. Nepravidelná preprava sa riadi rovnakými prevádzkovými predpismi ako prepravapravidelná.
al ie lenenie ld
Ďalšie členenie LD
 • Pravidelná i nepravidelná preprava môže byť uskutočňovaná na vnútroštátnych (angl. domestic) alebo medzinárodných (angl. international) letoch. Medzinárodné lety sa potom ešte rozlišujú podľa dĺžky na krátke (angl.short haul), stredné (angl. medium) a ´dlhé (angl. long haul). Medzi krátke Praha – Paríž, stredné na Stredný východ, dlhé do Ameriky a Ázie.
leteck spolo nosti
Letecké spoločnosti
 • Pravidelné - ČSA, KLM, BritishAirways
 • Charterove–sezónne do vybraných destinácií
 • Osobné - preprava cestujúcichČSA, KLM, Preprava tovarua pošty je skôrlen
 • doplnkovým produktom, 10-15 % výkonu
 • Cargo dopravcovia – spoločnosti poskytujúci lety na objednávku alebo pravidelné lety iba pre prepravu tovaru.
leteck doprava1
Letecká doprava
 • Viedenské letisko prepraví o milión cestujúcich viac ako Brusel. V leteckom náklade je však Brusel štyrikrát lepší. Hlavné mesto Európskej únie je po Paríži (letisko CharlesadeGaulla), Frankfurte, Amsterdame, londýnskom Heathrowe a Luxemburgu šiestym najväčším nákladným letiskom v Európe. V celosvetovom rebríčku uzatvára tretiu desiatku. V krajine sú navyše ešte dve dôležité nákladné letiská Liége-Bierset na východe krajiny, Ostend na pobreží Severného mora .
leteck doprava2
Letecká doprava
 • Vlani Brusel vybavil 783,7 tisíca ton nákladu, o 8,9 percenta viac ako rok predtým, čo je oveľa viac než celoeurópsky priemer. V porovnaní s Viedňou objem carga v podpalubí linkových lietadiel s cestujúcimi je približne rovnaký (v Bruseli vlani 92-tisíc ton, o štvrtinu viac než v roku 2006). Brusel však výrazne prevyšuje Viedeň objemom čisto nákladných letov. Vlani takto prešlo letiskom 310-tisíc ton kamiónového nákladu. Medziročný nárast predstavuje 14 percent.
slide11
IATA
 • Medzinárodná linková letecká prepravy sa uskutočňuje podľa jednotných prepravných podmienok Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (InternationalAir Transport Association – IATA). Prevzatie tovaru na prepravu podľa prepravných podmienok IATA je potvrdené prostredníctvom leteckého nákladného listu (AirWaybill – AWB), ktorý je súčasne i dokladom potvrdzujúcim uzavretie prepravnej zmluvy.
air waybill
Air Waybill
 • Obsahuje základné údaje o prepravovanom tovare, identifikáciu odosielateľa a príjemcu, miesto odoslania a miesto určenia, druh tovaru, obsah zásielky, jej hodnotu, váhu a objem, u líniovej prepravy i označenie leteckej linky, čo umožňuje monitorovanie zásielky počas celej prepravy. Pri úhrade prepravného platí zásada voľnej dohody odosielateľa a príjemcu, povinnosť úhrady prepravného sa vyznačuje v nákladnom liste.
air waybill1
Air Waybill
 • Letecký nákladný list vystavuje odosielateľ v troch pôvodných častiach.
 • Prvá časť sa označuje poznámkou „pre dopravcu“; podpisuje ju odosielateľ. Druhá časť sa označuje poznámkou „pre príjemcu“, podpisuje ju odosielateľ a dopravca. Tretiu časť podpisuje dopravca a odovzdá ju odosielateľovi po prijatí tovaru.