doprava n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DOPRAVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
DOPRAVA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

DOPRAVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

DOPRAVA. VÝZNAM DOPRAVY. přemísťování především osob a nákladů z místa na místo OSOBNÍ DOPRAVA ( terciér ) NÁKLADNÍ DOPRAVA ( sekundér ) v současnosti roste význam DOPRAVY INFORMACÍ druhem dopravy je i DOPRAVA ELEKTRICKÉ ENERGIE. SLOŽKY DOPRAVY. DOPRAVNÍ CESTY

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

DOPRAVA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v znam dopravy
VÝZNAM DOPRAVY
 • přemísťování především osob a nákladů z místa na místo
 • OSOBNÍ DOPRAVA ( terciér )
 • NÁKLADNÍ DOPRAVA ( sekundér )
 • v současnosti roste význam
 • DOPRAVY INFORMACÍ
 • druhem dopravy je i
 • DOPRAVA ELEKTRICKÉ ENERGIE
slo ky dopravy
SLOŽKY DOPRAVY
 • DOPRAVNÍ CESTY
 • silnice, železnice, vnitrozemské vodní cesty (splavné řeky, průplavy, jezera), potrubí atd.
 • DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
 • vlaky, automobily, letadla, lodě atd.
 • DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
 • nádraží, přístavy, letiště, překladiště atd.
druhy dopravy podle dopravn ch cest a dopravn ch prost edk
DRUHY DOPRAVY podle dopravních cest a dopravních prostředků
 • SUCHOZEMSKÁ
 • silniční - automobilová
 • městská - autobusová, trolejbusová, tramvajová, metro
 • železniční
 • lanové a horské dráhy
 • potrubní
 • energovody (doprava elektrické energie)
 • VODNÍ
 • námořní (zaoceánská a pobřežní-kabotáž)
 • jezerní
 • říční
 • VZDUŠNÁ
 • letecká
 • DOPRAVA ZPRÁV A INFORMACÍ
rove dopravy z kladn ukazatel
ÚROVEŇ DOPRAVY –základní ukazatelé
 • HUSTOTA DOPRAVNÍ SÍTĚ ( hlavně silnic a železnic)
 • (v km na 100 (1000) km2 plochy státu nebo na 10 000 obyvatel)
 • INTENZITA DOPRAVY (objem a výkon)
 • OBJEM PŘEPRAVY(tuny, osoby)
 • VÝKON PŘEPRAVY(počet tunokilometrů - tkm, osobokilometrů - oskm) - je to násobek přepravní vzdálenosti a objemu přepravy
 • RYCHLOST DOPRAVY
 • SPOLEHLIVOST DOPRAVY
elezni n doprava
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
 • vzniká ve 30.letech 19.století v Británii
 • přibližně 1/5 výkonu a 1/8 objemu celosvětové dopravy
 • převládá doprava objemných materiálů na střední a velké vzdálenosti
 • SÍŤ – délka-1,4 mil. km( USA (1/5), RUS, CHN, IND, CAN )
 • HUSTOTA -TWN (14,2 km tratí na 100 km² plochy), DEU (13,2 km) a CZE (12,0 km)
 • ROZCHOD KOLEJNIC – normální (1435mm)
 • úzký (1000mm, 1067mm)
 • široký ( 1520mm,1524mm,1668mm,1676mm)
elezni n doprava zaj mavosti
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA- zajímavosti
 • NEJDELŠÍ TRAŤ – TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA
 • 9288 km – Moskva - Vladivostok
automobilov doprava
AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA
 • 4/5 objemu a necelých 1/10 výkonu osob a zboží
 • převládá doprava osob a zboží na krátké vzdálenosti
 • SÍŤ – délka-33 mil. km( USA, IND, CHN, BRA, JPN, CAN )
 • 3/4 s pevným povrchem, z toho 2,5 mil km dálnic
 • HUSTOTA -BEL (4,8 km/km²) a JPN (3,5 km/km²)
 • nepočítáme ministáty (MCO – 26km/km ²)
 • OBJEM A VÝKON- v USA (třetina silnic světa a 3/4 dálnic-highways)
silni n doprava zaj mavosti
SILNIČNÍ DOPRAVAzajímavosti
 • NEJDELŠÍ SILNICE –
 • PANAMERICKÁ DÁLNICE
 • 48 tis. km
 • Prudhoe Bay – Ushuaia
 • ( 15 států ) – USA - ARG
n mo n doprava
NÁMOŘNÍ DOPRAVA
 • 3/5 výkonu dopravy
 • převládá doprava nákladů na velké vzdálenosti
 • pobřežní námořní doprava – kabotáž a trajekty
 • dělení nákladních lodí podle režimu plavby :
 • pobřežní, linkové, trampové
 • dělení nákladních lodí podle druhu nákladu :
 • lodě pro suché náklady, kontejnerové, pro přepravu kusových materiálů, kombinované, chladírenské, víceúčelové, specializované, pro tekuté materiály (tankery)
 • Nejrozšířenější lodě pro suchý náklad s prostorností kolem 50 000 BRT jsou dlouhé 200 i více m, ponor do 20 m, kombinují se s kontejnerovými.
n mo n doprava z kladn technick daje o lod ch
NÁMOŘNÍ DOPRAVA základní technické údaje o lodích
 • BRT ( Brutto Register Tonnage ) též GRT (Gross)
 • tzv.hrubá rejstříková tonáž vyjadřuje celkový obsah prostorů námořního plavidla.
 • 1 BRT = 2,83m³ ( 100 krychlových stop )
 • NRT ( Net Register Tonnage )
 • tzv.čistá rejstříková tonáž vyjadřuje velikost užitečného prostoru plavidla. Od BRT se odečítá objem ubytovacích a společenských prostor, strojovna atd.
 • DWT ( Deadweight Tons )
 • celková hmotnost nákladu, kterou je možno naložit na loď
leteck doprava
LETECKÁ DOPRAVA
 • převládá doprava osob na velké vzdálenosti
 • hlavní výhoda – rychlost
 • ročně se letecky přepraví přes 1,6 mld. osob
 • ročně se uskuteční na 25 mil. veřejných letů (2004)!
 • SÍŤ: polovina letecké přepravy světa - USA
 • v USA je více než 2/3 letišť světa (asi 15 tis.!!)
odkazy
ODKAZY
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/
 • http://www.nationmaster.com/cat/tra-transportation
 • http://www.cia.gov/
 • http://www.geographyiq.com/ranking/rankings.htm
 • http://www.jindrichpolak.wz.cz/
 • http://vlak.wz.cz/zelrekord_w.html