slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innovatie als strategisch vraagstuk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Innovatie als strategisch vraagstuk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Innovatie als strategisch vraagstuk - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Innovatie als bestuurlijk vraagstuk Inleiding door P. Pollen/Leo Lenssen Boardroom FO 11 april 2007. Innovatie als strategisch vraagstuk. betreft de continuïteit van de organisatie; is ingrijpend van aard;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Innovatie als strategisch vraagstuk


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Innovatie als bestuurlijk vraagstukInleiding door P. Pollen/Leo Lenssen Boardroom FO 11 april 2007

innovatie als strategisch vraagstuk
Innovatie als strategisch vraagstuk
 • betreft de continuïteit van de organisatie;
 • is ingrijpend van aard;
 • raakt uiteindelijk alle niveaus van de organisatie: bestuur, bedrijfsvoering, primair proces.
bestuurlijke innovatie
Bestuurlijke innovatie:
 • hoe maak je gebruik van je omgeving om innovatie te realiseren?
innovatie
Innovatie:
 • nut en noodzaak
 • kenmerken
 • legitimatie
 • instrumenten
innovatie en in de omgeving
Innovatie en/in de omgeving
 • De Europese/mondiale ontwikkelingen
 • Nederland en de actuele trends
 • De directe omgeving en de spelers daarin
de bestuurlijke opdracht van deze boardroom
De bestuurlijke opdracht( van deze boardroom)
 • Hoe analyseer ik de onderscheiden niveaus?
 • Hoe beoordeel ik de actuele maatschappelijke paradox?
 • Welke positie neem ik in als leider?
 • Aan welke oplossing voor welke vraagstukken verbind ik mij?
europese mondiale ontwikkelingen
Europese (mondiale ) ontwikkelingen
 • transitie naar een kennissamenleving
 • de invloed van de regio en Europa:

de nieuwe overheid

 • veranderende rol van de overheid
 • complexiteit samenleving
nederlandse ontwikkelingen
Nederlandse ontwikkelingen
 • van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving
 • maatschappelijke innovatie
 • marktwerking in publieke sector
 • terugtredende overheid
 • individualisering
tegenbewegingen
Tegenbewegingen:
 • Afremmen marktwerking
 • Toenemende greep overheid op publiek en privaat domein
 • Nationalisme en regressie
van middenveld naar maatschappelijke ondernemingen
Van middenveld naar maatschappelijke ondernemingen
 • Volkshuisvesting
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs

Rol overheid:

borgen toegankelijkheid,kwaliteit, doelmatigheid, beheersbaarheid.

innovatiedilemma s als oppositieketen
Innovatiedilemma’s als oppositieketen
 • Kwaliteit versus vernieuwing
 • Vernieuwing versus duurzaamheid
 • Duurzaamheid versus destructie
 • Destructie versus organisatie
 • Organisatie versus omgeving
 • Omgeving versus kwaliteit
innovatie in complexe omgevingen
Innovatie in complexe omgevingen
 • Innovatie en integraliteit
 • Innovatie en variatie
 • Innovatie en adaptatie
innovatie en cybernetica
Innovatie en cybernetica
 • Cybernetica: besturen van complexe systemen
 • Adaptiviteit = variabiliteit
 • In een open omgeving kunnen open systemen alleen overleven door optimale variabiliteit.
 • Succesvolle systemen zijn variabel en daardoor adaptief.
dubbele innovatie opdracht
Dubbele innovatie-opdracht
 • Onderwijs als open systeem: toegerust met een maximum aan variabiliteit.
 • De mens als open systeem: toegerust met een maximum aan adaptieve eigenschappen.
over innoveren
Over innoveren
 • Innovatie is de invoering van iets nieuws (Van Dale).
 • Innovatie is (ook) het gebruiken van bestaande technieken in nieuwe toepassingen.
 • Een innovatie is een nieuw produkt (dienst) dat echt onderscheidend is voor klanten en dat voldoet aan de rendementseisen van de onderneming.
 • Innovatie is het slim en marktgericht combineren van bestaande en nieuwe technologie.
innovatie en onderwijs o2l
Innovatie en onderwijs (O2L)

Positieve invloed op innovatie:

 • Externe oriëntatie;
 • Tolerantie afwijkend gedrag;
 • Improviserende managementstijl;
 • Delegerend leiderschap;
 • Heterogene cultuur en identiteit;
 • Complexiteit en uitwisselbaarheid van taken;
 • Doelgroepgerichte basisorganisatie;
 • Weinig hiërarchie.
enkele observaties over het onderwerp innovatie en onderwijs 1
Enkele observaties over het onderwerp innovatie (en onderwijs) (1)
 • Schumpeter: innoveren als creatieve destructie: het zoeken en toepassen van ‘neue Kombinationen’
 • Innoveren in het publieke domein
 • Innovatie en ondernemerschap
enkele observaties over het onderwerp innovatie en onderwijs 2
Enkele observaties over het onderwerp innovatie (en onderwijs) (2
 • Onderwijs: innovatie en publieke waarden
 • Rotonde en klapdeur: ‘neue Kombinationen’
 • Talmoed: kennis is handelen; betekenis geven is scheppen
misverstanden
Misverstanden
 • iedereen moet innovatief zijn
 • innovatie is altijd goed
 • mensen willen innoveren
 • vernieuwen is innoveren
 • innovatie ontstaat bij toeval
 • innovatie gaat over technologie
 • Innovatie komt bij klanten vandaan
 • Innovatie draait om creativiteit
waarnemingen uit een onderzoek je naar innovatie
Waarnemingen uit een onderzoek(je) naar innovatie:
 • de professional is de eenheid van verandering; (maar het belang van de deelnemer de norm)
 • leerlingen/deelnemers blijken geen actor van betekenis te zijn
 • Innovatie als structuur/cultuurelement t.o. innovatie als veranderinstrument
waarnemingen uit een onderzoek je
Waarnemingen uit een onderzoek(je)
 • Innovatie als veranderinstrument

Hoe creëer je binnen de organisatie vrijplaatsen (rafelranden) waarin professionals hun talenten kunnen exploreren en hoe breng je de resultaten daarvan op effectieve wijze in de organisatie?

innovatie als veranderinstrument
Innovatie als veranderinstrument
 • zorg voor rafelranden, schemergebieden, vrijplaatsen; plekken en situaties waarin mensen creatief gedijen
 • bevorder innovatieve incidenten en accepteer risico’s
 • innoveren komt voort uit tegendraads denken en bijbehorend gedrag
 • broedplaatsen van innovaties moeten zijn ingebed in een omgeving die daar responsief mee om kan gaan.
 • accepteer verschillen als standaard
welke betekenis heeft dit voor uw opvattingen over besturen en innoveren
Welke betekenis heeft dit voor uw opvattingen over besturen en innoveren?
 • Waar voelt u zich het beste bij?
 • Welk aangrijpingspunt is voor u essentieel?
 • In welk opzicht wilt u het verschil betekenen?