gotika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gotika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gotika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Gotika - PowerPoint PPT Presentation


 • 308 Views
 • Uploaded on

Gotika. Základní charakteristika slohu Vypracovali: Josef Říkovský a ZuzanaHložková. Historické pozadí vzniku gotického slohu. Francie a Anglie vznik jednotných feudálních států Německo a Itálie feudální roztříštěnost Hegemonie církve

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gotika' - morag


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gotika

Gotika

Základní charakteristika slohu

Vypracovali: Josef Říkovský a ZuzanaHložková

historick pozad vzniku gotick ho slohu
Historické pozadí vzniku gotického slohu
 • Francie a Anglie
   • vznik jednotných feudálních států
 • Německo a Itálie
   • feudální roztříštěnost
 • Hegemonie církve
   • pevně sjednocená organizace podléhající právu kanonickému
   • také však konflikt mezi mocí světskou a církevní
 • Scholastika
   • učení Tomáše Akvinského: základ katolické filozofie
 • Laicizace
   • kultura a umění přestává být výhradně záležitostí církve
vymezen gotick ho slohu
Vymezení gotického slohu
 • umělecký výraz vrcholného a pozdního středověku
 • časové vymezení
   • polovina 12. století – 14. Století
   • v 15. století pozdní období
 • místo vzniku slohu
   • Francie; pak šíření do záalpských zemí, Itálie, Španělska a dalších oblastí Evropy
 • vysvětlení názvu
   • umění Gótů – tedy Barbarů
 • prvé gotické stavby
   • Saint Denis (1132-1144); Ile-de-France
gotika obecn znaky v um n
Gotika – obecné znaky v umění
 • Laicizace
 • Uvolnění formy
 • Realismus a symbolismus
 • Změna v myšlení a cítění
 • Umělecké osobnosti
 • Národní rysy gotického slohu
 • Vývoj gotiky je v různých evropských zemích odlišný
znaky gotick architektury
Znaky gotické architektury
 • Vertikalita
   • všechny články směřují do výšky
 • Odhmotnění
   • nahrazení zdí okny; ztenčení zdí; členění pilířů
 • Dynamismus
   • architektonické články v určitém napětí
 • Sjednocení prostoru
   • prodloužení chóru, vznik jednolodních chrámů
konstruk n prost edky gotiky
Konstrukční prostředky gotiky
 • Lomený oblouk
   • zmenšení tlaku a možnost volby výšky klenby
   • typický motiv konstrukce a dekorace
 • Žebrová klenba křížová
   • svedení tlaku klenby do čtyř bodů => ztenčení zdi
 • Vnější opěrný systém
   • opěrný parabolický oblouk; vnější opěrný pilíř; fiála s kraby a kytkou; vnitřní přípora
dekorativn prvky gotiky1
Dekorativní prvky gotiky
 • Zdroje inspirace:
   • geometrie
    • kružby oken; plaménky; fiály; vimperk; baldachýn
   • příroda
    • rostlinná ornamentika: břečťan, vinná réva, jahodník, dubové listy
    • různé profily gotických žeber
    • různé tvary konzol, svorníků
len n gotiky ve francii
Členění gotiky ve Francii
 • Raná gotika
   • 12. století
 • Klasická a poklasická gotika
   • 13. a 14. století
 • Pozdní gotika
   • 15. století
francie v voj katedr ly
Francie – vývoj katedrály
 • Předgotické období
   • cisterciáci; benediktýni
 • Raná gotika
   • Saint Denis; Notre-Dame; Sens; Senlis
   • Sinte Chapelle
 • Vrcholná gotika – klasické období
   • Remeš; Amiens; Beauvais; Chartres
 • Dekorativní (flamboyantní) styl
len n gotiky ve pan lsku
Členění gotiky ve Španělsku
 • Přechodné období
   • Cisterciácká (Salamanca)
 • Vrcholná gotika
   • Francouzský vliv (plaménková)

León, Burgos, Toledo

 • Isabelské období
   • Pozdní „nová“ Salamanca, Segovia, Sevilla
len n gotiky v anglii
Členění gotiky v Anglii
 • Raná gotika (Early English)
   • Canterbury, Lincoln, Salisbury
   • Guillaume ze Sens
 • Dekorativní (Decorated style)
   • Wesminster Abbey, Your, Gloucestr
   • Exeter, Wells
 • Perpendikulární (Pravoúhlá, kolmá)
   • King‘s College
anglick gotick architektura
Anglická gotická architektura
 • normanské vlivy; úzké sepětí s državami na území Francie
 • Raná (normanská)
   • Canterbury; Exeter
 • Dekorativní
   • Westminster Abbey; Gloucester; Wells
 • Perpendikulární
   • King‘s College; Oxford; Norwich
gotick architektura v it lii
Gotická architektura v Itálii
 • V Itálii se gotika vyvinula v národní sloh
    • Přednost horizontálnosti před vertikalitou; široce rozevřený prostor
    • Plné zdi; nepoužívaly se vnější opěrné systémy
    • „Předstádium“ renesance
 • Oblasti s gotickými stavbami
    • Charakteristické architektonické školy, odlišné od severu k jihu
    • Benátky -> Lombardie -> Toskánsko -> jižní Itálie
len n gotiky v esk ch zem ch
Členění gotiky v českých zemích
 • Raná 13. století
   • Přemyslovská
 • Vrcholná 14. století
   • Lucemburská
   • Krásný sloh
 • Pozdní 15. století
   • Jagellonská - Vladislavská
gotick pam tky v esk ch zem ch
Církevní architektura

Přemyslovská gotika

klášterní komplexy

Anežský klášter

Třebíč, Předklášteří,

Velehrad, Plasy

Osek

Lucemburská gotika

Sv. Vít; Emauzy;

chrám Panny Marie Sněžné

Světská architektura

Hrady

Zvíkov, Písek; Špilberk

Kokořín; Karlštejn

Městská architektura

Nové město pražské; opevnění

Veřejně prospěšné stavby

most v Písku; Karlův most

Gotické památky v českých zemích