slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
צבעים וציפויים מעכבי בערה תקנים ומונחי יסוד נפוצים משה זמיר – מנהל טכני PowerPoint Presentation
Download Presentation
צבעים וציפויים מעכבי בערה תקנים ומונחי יסוד נפוצים משה זמיר – מנהל טכני

play fullscreen
1 / 50
Download Presentation

צבעים וציפויים מעכבי בערה תקנים ומונחי יסוד נפוצים משה זמיר – מנהל טכני - PowerPoint PPT Presentation

monet
230 Views
Download Presentation

צבעים וציפויים מעכבי בערה תקנים ומונחי יסוד נפוצים משה זמיר – מנהל טכני

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. צבעים וציפויים מעכבי בערה תקנים ומונחי יסוד נפוצים משה זמיר – מנהל טכני

 2. הסקירה ... צבע אינטומיסנטי – מהו ? תשתיות בבנין - מספר תקנים קונסטרוקציות פלדה במבנים קונסטרוקציות פלדה בתעשיית הנפט

 3. לא בידינו היא ! הדרישות להגנה בפני אש הכוללים: תאור התשתיות המיועדות לצביעה תקינה נדרשת זמן הגנה נקבעים אך ורק ע"י יועץ בטיחות מוסמך או רשויות כיבוי האש . חברות הצבע מציעות את פתרונן בצבע או בציפויים על פי דרישות הבטיחות ואינן רשאיות לאשר את הפתרונות במקום המוסמך לכך.

 4. צבע אינטומיסנטי- מתנפח פי 10-100 מנפחו המקורי מוליכות החום בשכבת הבידוד נמוכה במיוחד בסביבות 200 מעלות צלזיוס הצבע ניתך , משחרר גז המנפח את הצבע

 5. דרך פעולה –דוגמה עם החשיפה השרף בצבע ניתך. בתוך הצבע מתחולל פירוק המשחרר חומצה החומצה +פוליאלכוהול יוצר חומצה אסטרית . חומצה אסטרית יחד עם תרכובות אורגניות ומוספים מיוחדים מייצרים קצף פחמני היוצר בידוד. הגז המשתחרר תוך כדי התפשטותו מקרר את שכבת הבידוד. הגז המשתחרר "מדלל" את נוכחות החמצן בסמיכות לצבע .

 6. הגנה בפני אש של מרכיבים בבנין שיטות בדיקה וסיווג

 7. UBC26-2UL263, ASTME119 Test Method for the Evaluation of Thermal Barriers מידת העברת החום דרך דגם צבוע הלוח הנבדק נחשף לטמפרטורה של עד 2000 מעלות פרנהייט. קבלת ערך המקסימלי בדקות שנקבע לדגם (יציבות,קריסה, מעבר אש).

 8. ASTM E-119

 9. ASTM -E-119

 10. 119E - ASTM סוף הבדיקה מתייחס לגובה הטמפרטורה שנקבע מראש לניסוי בצידו מהאחורי של הפנל הנבדק או לזמן הגנה קצוב מראש או עד כשל מקביל לסטנדרט

 11. ASTM E-119 20-800 צלזיוס צד חשוף 20-100 צלזיוס . הצד שאינו חשוף לאש

 12. Fire Resistant Tests UBC 26-2 UniformBuilding Code (UBC) Small-scale Horizontal Exposure Furnace אורך בדיקה של 15 דקות בעקומת טמפרטורה הדומה ל ASTM E-119 הבדיקה מיועדת בעיקר לתשתיות מבודדות על בסיס קצף ומודדת בעיקר את יכולת הדגם לעכב מעבר טמפרטורה דרכו בחשיפה לאש.

 13. תקן ישראלי 755- תגובות בשריפה של חומרי בנייה- שיטות בדיקה וסיווג תקן ישראלי 755- תגובות בשריפה של חומרי בנייה- שיטות בדיקה וסיווג ( תקנים בין לאומיים המשמשים את התקן BS 476 PART 7,ISO 1182, DIN 4102-1) דרגת התלקחות ,מסווג לפי דרגות , 6 דרגות דרגת צפיפות עשן,- בליעת אור ב 4 דרגות עיוות צורה התפרקות וטפטוף ( 1 מתפרק ומטפטף טיפות בוערות) ציון סיכון כולל של גזים רעילים סימון כולל לדוגמא : ( 40=N) ,3 , 2 IV, סיווג החומרים הינו בסיס ל"שימוש בחומרי בניה" כפי המובא בת"י 921על חלקיו השונים

 14. ת"י 785 חלק 25-צבעים ולכות תגובה בשרפה בדיקה בשיטת המנהרה הקצרה (דומה לתקן 476 חלק 7) שיטה להערכת התפשטות אש בציפויי צבע על ידי קביעת תכונות בערה יחסיות (השוואה בין משטח מוגן ללא מוגן ) בתוך מנהרת אש קצרה . התשתית : לוחות עץ אשור צבע: מתאים לתקן 1267 . מודדים מספר פרמטרים עיקריים - מקדם התפשטות אש יחסי - היפרדות - דרגת תפיחה ונפח הפיחום - בידוד - סיכון כולל של הגזים הרעילים.

 15. ת"י 1267 צבעים תופחים מעכבי התפשטות אש לזמן קצוב התקן בוחן צבע תופח על בסיס מים או מדלל סימון אריזה, הוראות שימוש , אחידות והחסנה מגדיר תכונות פיזיקליות מנימליות נדרשות . תגובות בשרפה לאחר עמידה ברטיבות ( 120 שעות תא לחות וייבוש ) ת"י 785 חלק 24

 16. ת"י – 931 , עמידות אש של אלמנטים בבנין מיועד בעיקר לאלמנטים המשמשים כחציצה שימוש בתנור המקיים עקומת עלייה בטמפרטורה של עד 1193 (המושגת ב 360 דקות ) מעלות צ'. 1. התקנה של אלמנטים בבנין בתנור. 2. העמסתו במידת הצורך כאלמנט נושא כדי ליצור מאמצים כבאתר הבניה. 3. חימומו ומדידת טמפרטורה בצד החשוף והלא חשוף לצורך בדיקת. פרמטרים נבחנים בדגם יציבותועד קריסה ) שלמותו (סידוק ) כושר בידוד ( בצד הלא חשוף 140 צ' מעל טמפ' התחלתית ) התקן "מנדב" טבלה של ערכים משוערים לאלמנטים שונים בבנין בשעות עמידות

 17. room corner test UBC 26-3 /UBC-8-2 בבדיקה זו נבחנים חומרי בניה שונים המוגנים על ידי צבע מעכב בערה על מנת לבחון את יכולתם להפחית או למנוע מעבר אש הנתרם ממקור אש המוצב בפינת חדר

 18. בוחן "פינה" לפי תקן : UBC 26-3 /UBC8-2

 19. בוחן פינה 2 בנינים זהים בבדיקה השוואתית

 20. FF88FIREFREE תקינה ב 3 וקטורים במרחב FIRE RETARDENT : התפשטות אש אופקית, מעכב התפשטות אש. : FIRE RESISTANCE התפשטות בניצב דרך האובייקט עצמו המאופיין בתקן התנגדות לאש. :ROOM CORNER TESTS התפשטות לגובה. עמידה בתקן המדמה בפינת בית באמצעות מקור אש

 21. מה שצבע יכול לעשות... מערכות צבע מעכבי בערה אמורים לקיים במקביל מספר פעילויות שונות הגנה אנטיקורוזיבית אדהזיה קוהזיה קושיות בשעת בערה לקיים שרשרת תהליכים שראשיתם שחרורו חומרים אקטיביים, שחרור גז, התנפחות של הצבע ויצירת שכבת חיץ מבודד. 6. הגזים הנפלטים חייבים להיות: לא דליקים . לא רעילים בעלי יכולת לקרר את השכבה המבודדת במהלך הנידוף. בעל יכולת להרחיק ולדלל נוכחות חמצן בשטח המגע עם האש. כל התהליכים הנ"ל חייבים להיות מתוזמנים היטב על מנת לייצר הגנה מרבית בפני אש

 22. קונסטרוקציות פלדה

 23. קריסת מבנה מתכת בשרפה התעוותות המתכת וקריסה

 24. מרחב ציבורי מוגן בצבע מעכב בערה – שדה תעופה

 25. HP/A מדד המשפיע על העובי הנדרש להגנה בפני אש ככל שעובי הצבע יותר גבוה זמן ההגנה ארוך יותר Section Factor (High) Hp/(Low) A Section Factor (Low) Hp/(High) A

 26. מטרת ההגנה למנוע מהמתכת להגיע לטמפרטורה הקריטית בד"כ מ 700 -300 מעלות צ' ומעלה. Hp/A factors נקבע על ידי היקף הפלדה שטח החתך לצורך הורדת העובי הנדרש יש להקטין את: החשיפה (היקף ) להגדיל את העובי (חוסן )

 27. פרמטרים נוספים לקביעת עובי הצבע הנדרש האם קורה אנכית או אופקית האם מחוזקת עם קורות נוספים או שאינה מוגבלת בתנועתה . 4או 3 צדדים חשופים? (בד"כ 550 לעומת 620 צ' ) צורה הנדסית של הקורה (דוגמה: צינור מול קורה חלולה ) מהי טמפרטורת הקריסה עומס

 28. קונסטרוקציות במבנה ציבור 476-20-22BS – אלמנטים בקוסטרוקציות פלדה עומס האם מחוזק ? בד"כ 550 צ' תקן ארופאי 13381-8EN קונסטרוקציות "I" H”" "ם" , באנאליזה גם "T" מ 350-750 צלזיוס

 29. B.S 476 PART 20

 30. חזרה לחיים האמיתיים... זכור! התקנים מאפשרים בדיקה השוואתית בלבד! גורמים משפעים בשעת שרפה ב"חיים האמיתיים": מידת העומס פיזור העומס תנאי אוורור וזרימת אוויר גודל האובייקט צורה משולבת (ביחס לבדיקות ) קצב עליית האש תשתיות וחומרים משולבים אחרים במבנה

 31. אבל לא רק התנגדות לאש.....

 32. ASTM E-662-97צפיפות עשן בחינה של צפיפות עשן באמצעים אופטיים

 33. בחינה של גזים רעילים גז שנאסף מדגם נבחן נבדק באנאליזה כימית לגלות ולדווח מספרית על ריכוז החומרים להלן :

 34. חשיפה לתנאי אקלים משתנים Weatherization: ASTM D 2898 Using the Method B חשיפה לתא אקלים חשיפה לתנאים מחזוריים חשיפה לשמש ACCELERAT 26,000o coating Thermal cycling study AGING: FREEZE-HEAT CYCLES Sprayed daily with water -50 F – 150 F :

 35. קירות בטון – הגנה מעל 3 שעות 3 שעות .

 36. 3 שעות לפי a8 - 119 ASTM E צד חשוף לאש עד F 360 צד אחורי

 37. הלכה למעשה- עוביים נדרשים לתשתיות שונות לזמנים שונים

 38. FIREFREE F 88

 39. טיח צמנטי מעכב בערה לפלדה

 40. התעשיה הפטרוכימית - 1709UL "Rapid Rise Fire Tests of Protection Materials for Structural Steel." BS476 Appendix D, ISO 834 (hydrocarbon curve) Norwegian Petroleum Directorate (NPD)ASTM E1529 בחינה של קורות פלדה בתנאים קיצוניים הבדלים עיקריים ביחס לבדיקות המקובלות עקומת הטמפרטורה תלולה ומגיעה ל 2000 מעלות צ' כבר לאחר 5 דקות. עמידות בפני אווירה קורוזיווית חיצונית . תא לחות תא ריסוס מלח. מחזורים של הרטבה, קפאון וייבוש, חשיפה לאווירה של פחמן דו חמצני וגופרית דו חמצנית, במידת הצורך חשיפה לסביבה חומצית ומדללים. בדיקות האקלים מבקשות לוודא כי המוצר יתפקד כראוי ביום דין.

 41. אופן השמה 1 21

 42. גמישות מספקת למניעת היסדקויות –שימוש בסיבים

 43. טיח צמנטי (קל ) עמיד בפני אש – FIRECUT 100 יתרונות בהשוואה לצבעים הגנה בפני אש של עד ל 4 שעות חומר הציפוי זול יותר מצבע ל 1 ממ"ר טווח אישורים ועמידות בתקינה נרחבים לתעשיית הנפט כגון:UL 1709 חסרונות בהשוואה לצבעים 1.גמר דמוי טיח 2.קשה להשמה 3. משקל רב 4. עובי גבוה (2-5 ס"מ ) 5.נטייה להיסדקות עם השנים (כ 20 שנה ) 6. נטייה להיסדקות במתכות תחת ויברציות

 44. תכונות חשובות הנדרשות מהטיח הצמנטי 1.נקי מאזבסט ומחומרים רעילים, 2. תכונות מכאניות מצוינות , גמישות, היסדקות מנימלית, שומר על תכונותיו גם לאחר 3 שעות חשיפה לאש. (וורמיקולייט +סיבים ) 3.עמידות לסביבה תעשייתית כבדה, סביבה ימית, מחזורי קור ,חום לחות וקיפאון. 4.בטיחותי להשמה 5. תוצרי פירוק לא רעילים (עמיד בתקןASTM E84 (UL 723) , רעילות עשן = 0 6. ניתן ליישום ישירות על פלדה , מגן בפני התפתחות קורוזיה. (עדיף בכל זאת יסוד ) 7. תקינה מתאימה כגון : 1709 UL,

 45. טיח צמנטי מעכב בערה

 46. אפוקסי תופח – עומד בתקן 1709 UI CHARTEC 1709 חדש ! צבע אפוקסי נטול מדללים המיועד להגנה בפני אש של עד 120 דקות מיושם בעוביים של עד 18 מ"מ עובי של 3 מ"מ לשכבה עמידות מעולה בפני קורוזיה אין צורך בצבע עליון מתאים להשמה גם באירלס דו ראשי

 47. בעוביים גבוהים יש לחזק ברשת חיזוק.

 48. שלא נצטרך! תודה