e learning v celo ivotn m a distan n m vzd l v n n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
E-learning v celoživotním a distančním vzdělávání

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

E-learning v celoživotním a distančním vzdělávání - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

E-learning v celoživotním a distančním vzdělávání. Bc. Jana Habustová UČO 102582. Co Vás čeká:. Uved u Vás do problematiky elektronického vzdělávání a seznámím Vás s postavením e-learningu v celoživotním  a distančním vzdělávání.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'E-learning v celoživotním a distančním vzdělávání' - moke


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
e learning v celo ivotn m a distan n m vzd l v n

E-learning v celoživotním a distančním vzdělávání

Bc. Jana Habustová

UČO 102582

VIK42A02 E-learning

co v s ek
Co Vás čeká:
 • UveduVás do problematiky elektronickéhovzdělávání a seznámím Vás s postavením e-learningu v celoživotním  a distančním vzdělávání.
 • Seznámím Vás s využitím e-learningu v celoživotním a distančním vzdělávání ve světě na příkladech z Velké Británie, USA a Francie.
celo ivotn vzd l v n
Celoživotní vzdělávání
 • The knowledge society – a society where lifelong learning plays a central role.
 • CŽV školní (akademické)
 • CŽV profesní
 • CŽV zájmové
strategie c v podle memoranda eu
Strategie CŽV podle memoranda EU
 • Zaručení všeobecného a stálého přístupu k učení
 • Růst úrovně investic do lidských zdrojů
 • Rozvoj efektivních vyučovacích metod
 • Zlepšení způsobů hodnocení učení, zejména pak tzv. učení neformálního
 • Zajištění přístupu k informacím a poradenství o příležitostem k učení pro každého v celé Evropě a v průběhu celého života
 • Přiblížit celoživotní učení lidem prostřednictvím informační a komunikační techniky
c v a eu
CŽV a EU
 • Evropa založená na znalostech
 • Rozvoj lidského kapitálu
 • Předčasné opouštění školy a nespokojenost mládeže
 • Evropská spolupráce ve vzdělávání a profesní přípravě
 • Lingvistická rozmanitost Evropy a učení se jazykům
 • Projekt „m-learning“
 • CŽV v globální znalostní ekonomice – Úkoly pro rozvojové země – Světová Banka
 • http://elearningeuropa.info
vzd l vac proces a sou asnost
Vzdělávací proces a současnost
 • nový aspekt  celoživotní vzdělávání
  • jako hlavní fenomen současnosti (budoucnosti) v CŽV se jeví distanční forma vzdělávání (DiV)
   • reakce na měnící se potřeby a požadavky studujících v návaznosti na potřeby a požadavky společnosti
  • vzrůstající důležitost a možnosti využití ICTa Internetu
   • nové období CŽV a DiV
   • nová forma vzdělávání  e-learning
vztah jednotliv ch rovn elektronick ho vzd l v n
Vztah jednotlivých úrovní elektronického vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Distanční vzdělávání

E - learning

vod do elektronick ho vzd l v n definice pojmu e learning
Úvod do elektronického vzděláváníDefinice pojmu e-learning

e-learning

electronic (z angl. = elektronické) learning (z angl. = učení se)

Definice:

E-learning lze chápat jako multimediální podporu vzdělávacího procesu

spojenou s moderními informačními a komunikačními technologiemi

pro zkvalitnění vzdělávání.

mo nosti e learningu
Možnosti e-learningu
 • Zvětšit kapacitu pro vzdělávání velkého počtu zájemců
 • Odstranit nebo zmenšit časové, geografické a psychologické bariery
 • Poskytnout studentům podle jejich časových dispozic jak synchronní tak asynchronní formu studia s možností interaktivních postupů při studiu.
e learning industry
E-learning industry
 • Obrat na e-l. trhu v USA na konci 2003 = 14 miliard dolarů
 • Očekávání roku 2004 = 20 miliard dolarů
 • Evropský trh 2003 – 4 miliardy dolarů
 • Očekávaný nárůst v r. 2004 Evropě = 98 %
 • Budoucnost E-l.= bude o 50% levnější, o 50 % rychlejší, o 50 % kvalitnější než klasické vzdělávání
vznik a v voj elektronick ho vzd l v n 1 2
Vznik a vývoj elektronického vzdělávání 1/2

1837 – vznik distančního vzdělávání (Isaac Pitman, výuka těsnopisu formou korespondenčních kurzů rozesílaných poštou, Velká Británie)

1895 – Barchese Guglielmo Marconi, bezdrátový telegraf (rádio)  rychlé šíření informací (auditivních)

1923 – Vladimír Zworykin, elektronka  „otec televizoru“  rychlé šíření informací (audiovizuálních)

1971 – Intel, mikroprocesor, PC  obrovské multimediální možnosti studijních materiálů

1971 – odeslání prvního e-mailu  nové možnosti komunikace (rychlé)

vznik a v voj elektronick ho vzd l v n 2 2
Vznik a vývoj elektronického vzdělávání 2/2

80. léta – začátek rozvoje vzdělávání prostřednictvím počítačů (CBT)

1991 – Tim Berners-Lee, World Wide Web (www)  rozvoj Internetu  nový způsob elektronic. vzdělávání (WBT)

1999 – e-learning, vznik vzdělávacích portálů (LMS)

Podrobné informace:

http://www.pbs.org/asl/dlweek/history/index.html

v voj distribuce obsahu c v
Vývoj distribuce obsahu CŽV

On-line

Internet

Off-line

CD ROM

4. počítač

3. televize

2. rozhlas

1. pošta

nev hody e learningu
Nevýhody e-learningu
 • Náročná tvorba kurzů
 • Závislost na funkčnosti ICT
 • Praktické zkušenosti studujícího s ICT
 • Nerovný přístup k ICT
 • Nekompatibilita
 • Nevhodnost pro určité typy kurzů
 • Nevhodnost pro určité typy studentů
v hody e learningu
Výhody e-learningu
 • Vyšší efektivnost výuky
 • Zapamatovatelnější forma informací
 • Vyšší míra interaktivity
 • Aktuálnost informací
 • Přístup k materiálům kdykoliv
 • Přístup k materiálům odkudkoliv
 • Větší možnosti testování znalostí
 • Překonání případných zdravotních bariér
 • Nižší náklady na vzdělávání
slide16

obrázky, animace, videosekvence

 • zapamatovatelnější forma informací

Smyslové vnímání člověka

získávání informací

Zapojení smyslů ve škole

získávání informací

formy e learningu
Formy e-learningu

Elektronické vzdělávání

Off-line výuka

On-line výuka

asynchronní

synchronní

on-line komunikace:

e-mail, diskusní fórum, chat, netmeeting (videokonference)

z kladn rovn elektronick ho vzd l v n ev
Základní úrovně elektronického vzdělávání (EV)
 • CBT (Computer-Based Training) neboli „vzdělávání za podpory počítačů“
  • multimedialita
 • WBT (Web-Based Training) neboli

„vzdělávání za podpory webových technologií“

  • on-line distribuce, on-line komunikace
 • EV přes LMS (Learning Management System) neboli „systém pro řízení výuky“- komplexní systém pro podporu výuky
generace distan n ho vzd l v n ko 2003
Generace distančního vzdělávání (Košč, 2003)

I. generace: korespondenční kurzy

II. generace: audio, video a počítačové technologie

III. generace: distanční vzdělávání na Internetu

p ij m n e learningu v div
Přijímání e-learningu v div
 • Rozvoj distančního vzdělávání je jednou z priorit univerzit v USA a Západní Evropě.
 • Americké a západoevropské univerzity vkládají do přípravy distančního vzdělávání velké finanční, intelektuální i organizační prostředky.
p ij m n e learningu v div1
Přijímání e-learningu v div
 • Nekritické kopírování amerického modelu, který označujestudium distanční za hlavní formu vzdělávání, ostatní formy považuje za překonané a neperspektivní.
 • Ignorování distančního vzděláváníjako módního výstřelku.
 • Distanční vzdělávání se považuje za jiný název pro dřívější dálkové studium.