invloed op je gedachten n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Invloed op je gedachten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Invloed op je gedachten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Invloed op je gedachten - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Invloed op je gedachten. Geroepen om vrij te zijn!. Gal. 5:13 13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn . Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, Joh. 8:31, 32

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Invloed op je gedachten' - moira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
geroepen om vrij te zijn
Geroepen om vrij te zijn!
 • Gal. 5:13
  • 13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde,
 • Joh. 8:31, 32
  • 31 Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij 32 en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.
slide3

Vrij (bevrijding) niet alleen van demonen, ook van verkeerde gedachten / gedachtepatronen, misleiding, bedrog, verkeerd Godsbeeld, verkeerde gewoonten, tradities die knellen.

Wij horen vrij te zijn om lief te hebben, vrij van ons verleden, vrij om relaties aan te gaan.

Waar de liefde van God regeert (in je hart) kan de leugen niet langer bestaan

Hij is de waarheid, de meetlat langs ons leven

De Heilige Geest wil het graag voor het zeggen hebben in je leven.

Het begint daarom met een intens verlangen door de Geest geleid te worden.

uit de context satans leugen
Uit de context: satans leugen
 • :42
  • 42 Jezus zeide tot hen: Indien God uw Vader was, zoudt gij Mij liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. 43 Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. 44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.
slide5

De satan houdt je zijn werkelijkheid voor, niet meer dan een Fata Morgana

Hij wil jou aan zich binden.

Dat ontstaat vaak op het niveau van je denken.

Daar probeert hij je te verleiden, te bedriegen, te manipuleren.

Hij kan je genot geven, hij kan je zelfs lichamelijk genezen… (maar het is altijd … ‘voor wat, hoort wat’)

Maar als je iets van hem accepteert (je deur op een kier zet), legt hij daarmee een claim op je leven.

Hij kan je gedachten niet lezen, hij kan niet in de toekomst kijken, hij is ook niet almachtig … maar hij ziet wel wat je doet, wat je leest, waar je naar kijkt, waar je heen gaat, hij kent je verleden, met wie je omgaat.

Kortom, hij kent precies je zwakke plek en weet daar haarfijn op in te spelen.

Hij kan je dingen influisteren … en jij herkent dat vervolgens als gedachten.

Hij probeert je koning te zijn, hij wil je laten geloven dat hij macht en gezag over je heeft.

Maar zijn leugen is niet de werkelijkheid.

misleiding
Misleiding
 • 2 Thes. 2:9
  • 9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen,
 • 2 Cor. 2:11
  • opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen. 11 Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.
gods werkelijkheid
Gods werkelijkheid
 • Ef. 3:20
  • 20 Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, 21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.
 • Spr. 18:20
  • 20 Van de vrucht van iemands mond wordt zijn binnenste verzadigd; hij verzadigt zich van de opbrengst van zijn lippen.
slide8

Maar … Jezus is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Hij is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen!!

Ervaar ik dat altijd … nee … maar wat ik ervaar is niet altijd de werkelijkheid.

Veel mensen leven nog met leugens in hun leven … die moeten ontmaskert worden.

Je kunt gebonden zijn … maar de werkelijkheid is dat Jezus je al heeft vrijgekocht.

Voorbeeld:

Ik ga gebukt onder depressiviteit of gebondenheid.

Je brengt jouw ‘werkelijkheid’ van dat moment onder de waarheid van God.

De waarheid is … Jezus heeft een volkomen werk gedaan aan het kruis.

Het is belangrijk om het ook uit te spreken, want als je het uitspreekt gebeurt er iets van binnen in mij. De woorden glijden je hart binnen … ze vullen je leven … dat wordt je fundament.

Samen opzeggen … Ef. 3:20

Wij moeten zeggen: ‘hier is mijn leven, U mag doen wat U wilt, hoe U het wilt, wanneer U het wilt en waar U het wilt.

We moeten God niet voor ons karretje spannen. (Niet zo van: God, ik wil dat U het nu doet.)

We zijn afhankelijk van de Heilige Geest.

Jou uitdaging is om Gods werkelijkheid te ontdekken maar ook de leugens die de satan je influistert om daar vervolgens mee af te rekenen.

gods werkelijkheid1
Gods werkelijkheid
 • Luk. 10:19
  • Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.
en nou komtie
En nou komtie:
 • Spr. 14:12
  • 12 Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.
slide12

Als je leven dor en droog is … ga je het op den duur geloven … en je wordt onder een juk gehouden, gevangen gehouden, terwijl de deur al open staat … en die waarheid moet worden verteld.

Die leugen … mijn leven is dor en droog … die nog vrucht voortbrengt, moet ontmaskert worden.

Ontdek wat de leugen in jouw leven is.

Als je nog geloofd in een leugen, en je denkt dat het de waarheid is, dan brengt het vrucht van die leugen voort

Totdat iemand je zegt … er is veel meer.

God wil je een andere vrucht geven: vreugde, blijdschap, overvloed.

Leven om van te genieten … overvloed om … uit te delen.

getuigenis van paulus
Getuigenis van Paulus
 • Joh. 7:38
  • Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
 • Fil. 4:11-13
  • 11 Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen. 12 Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. 13 Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
slide14

En dan maken de omstandigheden niet meer uit. God geeft je veel meer, Hij wil dat je geniet … ondanks de omstandigheden, net als bij Paulus.

Je bent namelijk aangesloten op de Bron. Hij is de enige die je kan verzadigen, al het andere is een leugen.

Daarmee zijn situaties niet anders, echt niet, maar je hart is verandert … je kijkt er heel anders naar.

Paulus zegt:

I have learned the secret, to be content, in every situation.

Ik heb het geheim geleerd, om tevreden te zijn, ongeacht de situatie

Tevreden, in het Grieks, nimmer falende kracht in mijzelf hebben

Dan maakt het niet meer uit wat er gebeurd.

de kern je gedachten
De kern: je gedachten
 • Spr. 4:23
  • Be careful what you think, your live is shaped by your thoughts.
  • Wees voorzichtig in hoe je denkt. Jouw leven wordt gevormd door wat je denkt.
slide16

Let op wat je denkt:

 • Als de leugen regeert, worden je gedachten gevangen genomen en heeft het invloed op je bestemming, want:
  • Gedachten worden woorden,
  • woorden worden daden,
  • daden worden gewoonten,
  • gewoonten bepalen je karakter
  • en je karakter bepaald je bestemming.
 • Dus als de leugen regeert, kom je nooit in je bestemming
je woorden
Je woorden
 • Spr. 18:20-21
  • 20 Van de vrucht van iemands mond wordt zijn binnenste verzadigd; hij verzadigt zich van de opbrengst van zijn lippen. 21 Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.
slide18

Je bent profeet over je eigen leven.

Daarom moet je het uitspreken/roepen als je het idee hebt dat God je iets zegt

breek met zonde
Breek met zonde
 • 1 joh. 3:8-9
  • 8 wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.
slide20

Daarom ook breken met zonde in je leven

Als de leugen regeert leef je in zonde en heeft de satan een claim op je leven.

Als wij breken met zonde heeft de satan geen grond meer

Als jij je bekeerd, wordt het woord van God in je hart uitgestort, en je spreekt de woorden uit en je gaat er ook naar leven

slide21
Hoe?!
 • Jac. 5:16
  • 16 Belijdt daarom elkanderuw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.
 • Ef. 1:7
  • 7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen,
slide22

Door direct te belijden wordt de leugen ontmaskert en wordt Gods kracht in ons vrijgezet.

Ik daag je uit om op zoek te gaan naar de leugen in je leven en die te belijden naar God en naar elkaar.

Let op: de mate waarin jij alle zonden in het licht brengt en belijd, de mate is waarin God in jou kan werken.

Schaamte en schuldgevoel kunnen je enorm vasthouden aan de leugen.

Maar als jij je zwak opstelt, wordt je relatie sterker naar elkaar en naar God toe

Mijn zondige leven is gekruisigd. Hoe houden we het gekruisigd, door direct te belijden, ook aan elkaar.

Op het moment dat ik belijd, komt Gods kracht in mij en maakt ons vrij:

Genezing / bevrijding / vrede en onze oude natuur blijft gekruisigd.

je geweten
Je geweten
 • 1 Tim. 4:2
  • 2 door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn,
 • Ps. 51:5
  • Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat bestendig vóór mij
slide24

Als de leugen regeert, heeft het invloed op je geweten.

Geweten = samen weten. Onderscheid van goed en kwaad, wat God je gegeven heeft.

Je geweten veroordeelt je, het staat als het ware in je geheugen gegrift.

Je geweten kan gebrandmerkt zijn, zenuwen gaan dood, de plek wordt gevoelloos, gevoelloos in je ziel.

Maar …

slide25
Wow
 • Hb. 9:14
  • hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?
slide26

Als er geen zonde meer is, je geweten is gereinigd, wordt je niet meer aangeklaagd, want de satan heeft geen recht meer, hij heeft geen vat meer op je.

Naar die situatie moet je toewerken … als je wilt, want jij moet het willen.

Je wordt dan weer gevoeliger, want je geweten gaat weer gezond functioneren.

dan mogen we weten
Dan mogen we weten:
 • 1 Joh. 5:18
  • Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem.
 • Matt. 4:11
  • Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem.
geweten oefenen
Geweten oefenen
 • Hd. 24:16
  • 16 En hierin oefen ik mijzelf, altijd een onergerlijk geweten te hebben voor God en de mensen.
 • Psalm 139:23,24
  • 23 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; 24 zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.
slide32

Wondertje:

Een vrouw kreeg een woord/gedachte van God:

Ga naar Peru, huur het grootste restaurant af en nodig blinden, armen en bedelaars uit.

Maar … er was geen geld

Na 2 maanden was er 8.500 euro en een ticket op naam (uitgenodigd)

Later bleken er 18 overboekingen te zijn in het vliegtuig.

De vrouw ging rustig thee drinken, om 5 voor 11 terwijl iedereen in het vliegtuig zat, behalve de 3 personen … zij en de twee die haar hadden uitgenodigd

Er kwam iemand naar hen toe en fluisterde, het komt goed. De vrouw zegt … weet ik (haha)

Om 11.00 uur werden ze meegenomen en hebben buisness class gevlogen.

Daarna volgde een gesprek met de burgemeester, heeft ze de bedoeling uitgelegd.

Vervolgens heeft ze het grootste restaurant gehuurd

Er ontstond een opstopping, de politie ging spontaan het verkeer regelen

Iedereen sprak erover

De vrouw getuigde: Ik heb in 1 week meer wonderen gezien dan daarvoor

Als je wilt luisteren naar Zijn stem.

Want de Heer is goed en Zijn goedertierenheid, is tot in eeuwigheid, amen.

wat ga je doen
Wat ga je doen?!
 • Dit kan een omslag in je leven zijn.
 • Ik daag je uit om schoon schip te maken en af te rekenen met de leugen(s) in je leven
slide34

Leugens, vul zelf maar aan:

Ben nog maar niet teveel met God bezig, dan moet je zoveel opgeven … niks, God geeft je er veel bij.

Kom, nog één keer, het is niet zo erg …

Mijn zonde is te groot, ik kan niet meer terug …

Wat zullen anderen van mij denken als ze dit weten …

Niemand weet/merkt het toch? …

Ik ben niets waard …

Morgen ga ik beginnen met Bijbel lezen … morgen … morgen …

Twijfel? … Daar heb je het al!