Wykonała: Karolina Bijok - PowerPoint PPT Presentation

wykona a karolina bijok n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wykonała: Karolina Bijok PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wykonała: Karolina Bijok

play fullscreen
1 / 15
Wykonała: Karolina Bijok
249 Views
Download Presentation
moanna
Download Presentation

Wykonała: Karolina Bijok

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wykonała: Karolina Bijok Szkodliwość etanolu

 2. Etanol Etanol (alkohol etylowy) – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi. W temperaturze pokojowej jest to bezbarwna, łatwopalna ciecz o charakterystycznej wonii piekącym smaku. Na powietrzu pali się słabo widocznym, niebieskawym płomieniem.

 3. Skutki działania • Małej, jednorazowej dawki • Dużej, jednorazowej dawki • Systematycznego spożywania • Spożywania przez dzieci i młodzież • Skutki społeczne nadużywania

 4. Mała, jednorazowa dawka W małych dawkach – rzędu 30–35 ml (duże piwo, dwa kieliszki wódki) wywołuje on stan pobudzenia, przyspieszone bicie serca, rozszerzenie źrenic, zaprzestanie odczuwania zmęczenia i ogólną poprawę nastroju.

 5. Dużej, jednorazowej dawki Znaczne upojenie alkoholowe może skutkować ostrym nieżytem żołądka, a nawet prowadzić do groźnego krwotocznego zapalenia żołądka. . Dawka śmiertelna alkoholu etylowego (czyli etanolu) dla zdrowej osoby dorosłej wynosi 100 – 300 gramów w przeliczeniu na czysty alkohol (tzw. absolutny) w jednorazowym użyciu. Dla dzieci, a zwłaszcza dla niemowląt, jednorazowa dawka śmiertelna etanolu jest znacznie niższa.

 6. Systematyczne spożywanie Ja tylko odpoczywam Spożywanie działa niszcząco również na wątrobę, początkowo powodując jej odwracalne stłuszczenie, a po wielu latach picia nieodwracalną marskość, co przekłada się na komplikacje w przetwarzaniu substancji odżywczych trafiających do organizmu podczas trawienia.

 7. Spożywanie przez dzieci i młodzież • Dla młodego, rozwijającego się organizmu częste spożywanie alkoholu jest wręcz zabójcze, gdyż w krótkim czasie powoduje:  •  różnego rodzaju uszkodzenia organiczne • zaburzenia w sferze psychiki, głównie: dysfunkcje pamięci, obniżenie uczuciowości wyższej, obniżenie krytycyzmu,  •  konflikty w sferze interakcji, • Psychodegradacja - wynika to z mniejszej tolerancji na alkohol młodego organizmu.  Psychodegradacja - trwałe zaburzenia psychiki człowieka wskutek organicznych zmian w nerwowym układzie ośrodkowym

 8. Skutki społeczne nadużywania • Skutki społeczne: • przemoc w małżeństwie, • porzucenie rodziny, • prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości, • bójki w miejscach publicznych,

 9. Spożywanie alkoholu podczas ciąży Spożywanie alkoholu etylowego podczas ciąży może prowadzić do wystąpienia u dziecka alkoholowego zespołu płodowego lub encefalopatii alkoholowej.

 10. Alkoholowy zespół płodowy

 11. piątka Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi w ruchu drogowym w poszczególnych krajach europejskich.

 12. Źródła: http://pl.wikipedia.org/wiki/Etanol#Dzia.C5.82anie_na_organizm_cz.C5.82owieka.5B13.5D