P ehled syst mu rostlin
Download
1 / 50

Přehled systému rostlin - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

Přehled systému rostlin. Studijní materiál. Vypracovala: Kateřina Jenáčková. Říše: rostliny (Plantae). Nižší rostliny. Červené řasy. Hnědé řasy. Krásnoočka. Zelené řasy. Rozsivky. Chaluhy. Zelenivky. Spájivky. Parožnatky. Odd. Červené řasy (Rhodophyta).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Přehled systému rostlin' - moana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P ehled syst mu rostlin

Přehled systému rostlin

Studijní materiál. Vypracovala: Kateřina Jenáčková


E rostliny plantae
Říše: rostliny (Plantae)

Nižší rostliny

Červené řasy

Hnědé řasy

Krásnoočka

Zelené řasy

Rozsivky

Chaluhy

Zelenivky

Spájivky

Parožnatky


Odd erven asy rhodophyta
Odd. Červené řasy (Rhodophyta)

Červené řasy neboli ruduchy jsou většinou mnohobuněčné někdy i jednobuněčné autotrofní organismy s vláknitou nebo pletivnou stélkou se složitou strukturou. Nejznámějším zástupcem je potěrka.

Potěrka (Batrachospermum moniliforme)


Odd hn d asy chromophyta
Odd. Hnědé řasy (Chromophyta)

Hnědé řasy jsou charakteristické přítomností chlorofylu a, c, β-karotenu a řady xantofylů, z nichž nejrozšířenější je hnědý fukoxantin.Nejvýznamnější jsou rozsivky a chaluhy.

Rozsivka (Cyclotella) Chaluha bublinatá (Fucus vesiculosus)


Odd kr snoo ka euglenophyta
Odd. Krásnoočka (Euglenophyta)

Charakteristickým znakem krásnooček je výskyt světločivné skvrny při bázi bičíku, stejně jako i pulzující vakuoly. Povrch buňky kryje pevný plazmatický obal periplast.

Krásnoočko (Euglena)


Odd zelen asy chlorophyta
Odd. Zelené řasy (Chlorophyta)

Tř. Zelenivky (Chlorophyceae)

Mají jednobuněčnou nebo mnohobuněčnou stélku. Žijí jednotlivě nebo v různě složitých buněčných souborech. Rozmnožují se dělením buněk, tvorbou nepohlavních výtrusů a rozpadem (fragmentací) stélky.

Váleč

Zrněnka obecná

Řetízovka

Kadeřnatka

Žabí vlas

Pláštěnka (Chlamydomonas)


Tř. Spájivky (Conjugatophyceae)

Charaktristickým rysem této skupiny je způsob pohlavního rozmnožování – spájení (konjugace).

Šroubatka (Spirogyra)


Tř. Parožnatky (Charophyceae)

Považovány za nejvýše organizovanou skupinu zelených řas.

K podkladu je stélka upevněná příchytnými vlákny (rhizoidy).

Parožnatka (Chara)


Vyšší rostliny

mechorosty

kapraďorosty

Semenné rostliny

játrovky

psilofyty

cycadophyta

nahosemenné

krytosemenné

mechy

plavuně

kapraďosemenné

jinany

dvouděložné

přesličky

cycasy

jehličnany

jednoděložné

kapradiny


Odd mechorosty bryophyta
Odd. Mechorosty (Bryophyta)

Vláknitý nebo lupenitý prvoklíček (protonema). Pohlavní orgány (gametangia):

 • Samčí pelatky (produkce dvojbičíkatých spermatozoidů)

 • Samičí zárodečníky (oosféra)

  Z oplozené vaječné buňky zygoty vyrůstá diploidní sporofytní generace tvořená nohou, štětem a výtrusnicí.

  tř. Játrovky (Marchantiopsida, Hepaticae)

  Porostnice mnohotvárná (Marchantia polymorpha)


T mechy bryopsida
Tř. Mechy (Bryopsida)

Rašeliníky (Sphagnum), měříky (Mnium),

Zkrutek vláhojevný

Dvouhrotec chvostnatý

Pramenička obecná

Ploník ztenčený (Polytrichum formosum) Bělomech sivý (Leucobryum glaucum)


Odd kapra orosty pteridophyta
Odd. Kapraďorosty (Pteridophyta)

Přítomnost pravých cévních svazků

Listy asimilují a nesou výtrusnice

Stejnovýtrusné kapraďorosty

Různovýtrusné kapraďorosty (výtrusy samčí - mikrospory, samičí - megaspory)

Tř. Psilofyty (Psilotopsida)

Nejstarší a vývojově nejprimitivnější

Vymřelé - ryniofyty

Rhynia


T plavun lycopodiopsida
Tř. Plavuně (Lycopodiopsida)

 • Výtrusnicové klasy

 • Podzemní prokel

  Plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum)


T p esli ky equisetopsida
Tř. Přesličky (Equisetopsida)

Přeslička rolní aj. vytvářejí v jednom vegetačním období lodyhy dvojího typu: jarní, nezelené, nesoucí na vrcholu výtrusnicový klas letní, zelené, asimilující

 • výtrusy s haptery

 • Pelatky

 • Zárodečníky

  Přeslička rolní (Equisetum arvense)


T kapradiny polypodiopsida
Tř. Kapradiny (Polypodiopsida)

Výtrusnicové kupky chráněné blanitou ostěrou

Papratka samičí

Sleziníky

Hasivka orličí

Žebrovice různolistá

Kapraď samec (dryopteris filix-mas) Osladič obecný (Polypodium vulgare)


Odd semenn rostliny spermatophyta
Odd. Semenné rostliny (Spermatophyta)

Pododd. Cycadophytina

Tř. Kapraďosemenné (Lyginodendropsida) – vymřelá skupina

Tř. Cykasy (Cycadopsida) – nízké nevětvené stromy s velkýmy zpeřenými listy, výskyt v tropech

Cycas circinalis


Pododd nahosemenn
Pododd. Nahosemenné

Tř. Jinany (Ginkgoopsida)– opadavý, dvoudomý strom s listy s vidličnatou žilnatinou

Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba)


T jehli nany pinopsida
Tř. Jehličnany (Pinopsida)

Přítomnost pryskyřičných kanálků

Tyčinky (samčí, mikrosporofyly)

Plodolisty neboli semenné šupiny (samičí, megasporofyly)

Samičí šištice (megastrobily) dozrávají v šišky

Smrk obecný (Picea abies)


Jedle b lokor abies alba
Jedle bělokorá (Abies alba)

Vzpřímené rozpadavé šiškyMod n opadav larix decidua
Modřín opadavý (Larix decidua)

Každoročně opadavé měkké jehlice


Jalovec obecn juniperus communis
Jalovec obecný (Juniperus communis)

Keř či nízký strom


Tis erven taxus baccata
Tis červený (Taxus baccata)

Typická nepřítomnost pryskyřičných kanálků


Pododd krytosemenn rostliny
Pododd. Krytosemenné rostliny

Květ – květní lůžko (zde jsou umístěné květní části):

Květní obaly většinou rozlišeny v kalich (tvořen zelenými kališními lístky) a korunu (láká opylovače barvou a vůní), pokud rozlišeny nejsou, jde o okvětí. Květy, které nemají květní obaly, jsou bezobalné.Okvětí – tvarově i barevně nerozlišené okvětní lístky volné (tulipán), srostlé (konvalinka). Okvětí je typické zejména pro jednoděložné rostliny.

Reprodukční orgány – u většiny zastoupeny tyčinky i pestík – oboupohlavné květy květy jednopohlavné – samčí (prašníkové), samičí (pestíkové)

Tyčinky - samčí, produkce pylových zrn

- rozlišeny v nitku nesoucí prašník

Pestík - samičí, vznikl srůstem plodolistů

- blizna, čnělka, semeník


Květěnství

Jen málo rostlin vytváří jednotlivé

květy (tulipán, mák).

Většina krytosemenných

má květy uspořádané v

jednoduchých

či složených souborech.

Klas

Hrozen

Lata

Okolík

úbor


T dvoud lo n magnoliopsida dicotyledonae
Tř. Dvouděložné (Magnoliopsida, Dicotyledonae)

Čel. Leknínovité (Nymphaeaceae)

Leknín (Nymphaea) Viktorie (Victoria)


El prysky n kovit ranunculaceae
Čel. Pryskyřníkovité (Ranunculaceae)

Charakteristickým znakem je přítomnost četných látek (někdy i jedovatých), které se využívají va farmaceutickém průmyslu.

Pryskyřník prudký Koniklec

Blatouch bahenní Upolín nejvyšší

Hlaváček jarní Jaterník podléška

Sasanka hajní (Anemonoides nemorosa) Orsej cibulkonosný (Ficaria bulbifera)


El bukovit fagaceae
Čel. Bukovité (Fagaceae)

Opadavé větrosnubné dřeviny s jednoduchými listy a květy uspořádanými va vrcholičnatá květenství. Plodem je nažka zčásti či zcela uzavřená v číšce.

Dub (Quercus )

Dub letní

Dub zimní
El b zovit betulaceae
Čel. Břízovité (Betulaceae)

Větrosnubné dřeviny s jednoduchými střídavými listy. Květy uspořádané v jehnědovitých květenstvích. Plodem bývá nažka (bříza, olše) nebo oříšek (habr, líska).

Olše lepkavá

Olše šedá

Habr obecný

Líska obecná

Bříza bělokorá (Betula pendula)


El hvozd kovit caryophyllaceae
Čel. Hvozdíkovité (Caryophyllaceae)

Hmyzosnubné byliny, květy většinou oboupohlavné, 5četné, ospořádané do vrcholičnatých květenství.

Rožec rolní

Kohoutek luční

Hvozdík kropenatý

Ptačinec velkokvětý

Silenka nicí

Koukol polní (Agrostemma githago)


El merl kovit chenopodiaceae
Čel. Merlíkovité (Chenopodiaceae)

Byliny s jednoduchými listy, květy oboupohlavné (merlíky) nebo jednopohlavné (lebedy). Plodem je nažka.

Lebeda lesklá Merlík bílý

Řepa obecná Špenát setý

Lebeda lesklá (Atriplex sagittata) řepa obecná (Beta vulgaris)


El vrbovit salicaceae
Čel. Vrbovité (Salicaceae)

Dvoudomé dřeviny s celistvými střídavými listy. Bezobalné květy skládají jehnědovitá květěnství.

Topol (Populus) vrba (salix)


El brukvovit brassicaceae cruciferae
Čel. Brukvovité (Brassicaceae, Cruciferae)

Hmyzosnubné rostliny se střídavými listy a květy v hroznovitých květenstvích. Plodem bývá nejčastěji šešule a šešulka.

Brukev zelná

Kedluben

Květák

Zelí hlávkové (bílé, červené)

Kapusta

Ředkev setá

Hořčice bílá

Řepka olejka

Kořen selský

Penízek rolní


El r ovit rosaceae
Čel. Růžovité (Rosaceae)

Dřeviny i byliny se střídavými listy opatřenými palisty. Plody jsou měchýřky, nažky (mochna, jahodník), peckovice (slivoň), malvice (jabloň, jeřáb).

Jahodník Třešeň ptačí

Ostružiník křovitý Švestka domácí

Ostružiník maliník Meruňka obecná

Broskvoň obecná

Hrušeň obecná (Pyrus communis) Růže šípková (Rosa canina)


El bobovit fabaceae viciaceae
Čel. Bobovité (Fabaceae, Viciaceae)

Bobovité (vikvovité) zahrnují hmyzosnubné byliny i dřeviny, střídavé, většinou složené listy s palisty a zakončené často úponkou. Květy jsou nejčastěji v hroznu (vikev) či hlávce (jetel). Semeník většinou dozrává v lusk.

Podzemnice olejná Fazol obecný

Čočka kuchyňská Tolice vojtěška

Trnovník bílý, akát

Jetel luční (Trifolium pratense) Hrách setý (Pisum sativum)


El mi kovit apiaceae daucaceae umbelliferae
Čel. Miříkovité(Apiaceae, Daucaceae, Umbelliferae)

Miříkovité (mrkvovité, okoličnaté) jsou převážně byliny se složenými listy, květy zpravidla v okolíku. Řada druhů se pěstuje jako zelenina či koření.

Petržel zahradní Kopr vonný

Miřík celer

Mrkev

setá

(Daucus

Sativus) Kmín kořenný (Carum carvi)


El lilkovit solanaceae
Čel. Lilkovité (Solanaceae)

Hlavně byliny (v tropech i dřeviny), květy jsou oboupohlavné, 5četné se srostlým kalichem i korunou. Plodem je bobule nebo tobolka.

Lilek brambor Tabák virginský

Rajče jedlé Lilek černý

Rulík zlomocný (Atropa bella-donna) Paprika roční (Capsicum annuum)


El krti n kovit scrophulariaceae
Čel. Krtičníkovité (Scrophulariaceae)

Květy jsou souměrné, se srostlým kalichem i korunou, svrchní semeník dozrává v tobolku.

Náprstník velkokvětý

Krtičník hlíznatý

Rozrazil rezekvítek

Divizna velkokvětá

(Verbascum thapsiforme)


El hluchavkovit lamiaeceae labiatae
Čel. Hluchavkovité (Lamiaeceae, Labiatae)

Hluchavkovité (pyskaté) jsou byliny s čtyřhrannými stonky. Květy jsou výrazně přizpůsobené opylování hmyzem.

Máta peprná Rozmarýna lékařská

Majoránka zahradní

Hluchavka (Lamium) Šalvěj lékařská (Salvia officinalis)


El hv zdnicovit asteraceae compositae
Čel. Hvězdnicovité (Asteraceae, Compositae)

Hvězdnicovité (složnokvěté) mají oboupohlavné i jednopohlavné květy, pravidelné nebo souměrné. Kalich bývá přeměněn v chmýr nebo zcela chybí (slunečnice), plodem bývá nažka a v pletivech se často vyskytují mléčnice.

Locika salátová Listopadka indická (chryzantéma) Pampeliška lékařská

Sedmikráska Rmen polní Lopuch

Kopretina Pelyněk černobýl Chrpa polní

Slunečnice roční (Helianthus annuus) Heřmánek lékařský Chlamomilla recutita)


V znamn j u itkov druhy dvoud lozn ch rostlin
Významnější užitkové druhy dvoudělozních rostlin

Citroník rajský

Pomerančovník čínský

Mandarinovník sladký

Vinná réva

Fíkovník smokvoň

Aktinidie (kiwi)

Vavřín pravý

Skořicovník cejlonský

Čajovník čínský

Kávovník arabský

Kakaovník pravý

Chmel otáčivý

Mák setý

Bavlník bylinný

Len setý

Aktinidie (Actinidia chinensis)


T jednod lo n rostliny
Tř. Jednoděložné rostliny

Čel. Liliovité (Liliaceae)

Česnek kuchyňský Tulipány Ocún jesenní

Konvalinka vonná Lilie Bělozářka větvitá

Vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia) Cibule kuchyňská (Allium cepa)


El vstava ovit orchidaceae
Čel. Vstavačovité (Orchidaceae)

Jsou zde autotrofové i mykotrofní paraziti. Květy nápadně přizpůsobené k opylování hmyzem a ptáky, mají také nápadně zbarvené okvětí.

Střevíčník pantoflíček Kruštík širokolistý

Vemeník dvoulistý Prstnatec májový

Vanilovník plocholistý (Vanilla planifolia) Orchidej


El chorovit cyperaceae
Čel. Šáchorovité (Cyperaceae)

Byliny travitého vzhledu, většinou trojhranný stonek, květy oboupohlavné či jednopohlavné, uspořádány v kláscích.

Ostřice chlupatá

Suchopýr (Eriophorum)


El lipnicovit poaceae gramineae
Čel. Lipnicovité (Poaceae, Gramineae)

Lipnicovité (trávy) zahrnují větrosnubné byliny se silně redukovanými květními obaly. Stonek se nazývá stéblo.

Ječmen setý (Hordeum vulgare) Pšenice obecná (Triticum aestivum)


Oves setý (Avena sativa) Žito seté (Secale cereale)


Cukrovník lékařský Žito seté (Secale cereale)

Lipnice luční

Ovsík vyvýšený

Srha říznačka

Psárka luční

Bojínek luční

Rákos obecný

bambusy

Rýže setá (Oryza sativa)


V znamn j u itkov druhy jednod lo n ch rostlin
Významnější užitkové druhy jednoděložních rostlin Žito seté (Secale cereale)

Ananasovník chocholatý

Banánovník ovocný

Datlovník obecný

Kokosovník ořechoplodý


ad