1 / 5

Golfmessut 2014

Golfmessut 2014. Arctic golf finland ry. On mukana uudessa tapahtumassa 23.6. klo 18:00 – 24.6. klo 18:00 Pelataan yhtäjaksoisesti 24 tuntia Kolme 2 hengen ryhmää Ryhmän peliaika 1. Timo Hirvisalo, Juhani Vanhatapio 23.6. klo 18.00 – 24.00

moana
Download Presentation

Golfmessut 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Golfmessut 2014

  2. Arctic golf finland ry • On mukana uudessa tapahtumassa 23.6. klo 18:00 – 24.6. klo 18:00 • Pelataan yhtäjaksoisesti 24 tuntia • Kolme 2 hengen ryhmää Ryhmän peliaika • 1. Timo Hirvisalo, Juhani Vanhatapio 23.6. klo 18.00 – 24.00 • 2. Pekka Neitola, Esa Koukkula 24.6. klo 24.00 – 06.00 • 3. Juho Väänänen, Mikko Saviaro / Niklas Porsanger 24.6. klo 06.00 – 12.00 • 4. Timo Hirvisalo, Juhani Vanhatapio 24.6. klo 12.00 – 18.00 • Lisäksi junioritoimikunnan puheenjohtaja pelaa 4 speed golf kierrosta vuorokauden aikana. (vastaa noin maratonin matkaa) Esityksen otsikko sivu 2 Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, 00240 Helsinki, www.golf.fi

  3. ARG:N 24 h junnugolfille • Tuotto oman seuran junnutyöhön • Liitto hakenut keskitetyn keräysluvan! • golf.fi/24h tapahtumasivut • Twitter: #24hGolf ja #golffiseuraa projektia

  4. Tukijat ratkaisevat tuloksen • Tukijana voi olla yritys tai yksityinen • Tukija maksaa sovitun summan jokaisesta tehdystä par tuloksesta tai paremmasta. esim. 0,20 € - 5,00 € /kpl • Tavoitteena on pelata 8 kierrosta, jonka aikana pelaajat tekevät yhteensä 75 – 130 par tulosta (esim 100 par tulosta 0,20€ / par = 20 €; 5€ / par = 500€) • Tukija voi myös ilmoittaa vähimmäistuen ja enimmäistuen • Tuotto lyhentämättömänä junnugolfille • Tuotto mm. valmennukseen ja ohjaajatoimintaan sekä kilpailumatka kuluihin.

  5. MITEN MUKAAN tukijaksi Tukijaksi voit ilmoittautua jollekin seuraavista henkilöistä! Junioritoimikunnan pj Asko Hirvisalo 0400 245155 tai sähköpostilla askohirvisalo@gmail.com Jari Vanhatapio 0400 692842 tai sähköpostilla jari.vanhatapio@gmail.com Timo Hirvisalo 044559610 tai sähköpostilla timo.hirvisalo@gmail.com Ilmoitettavat tiedot: • Tukija _________________________( nimi, yritys) • Summa / par ____________ • Tai minimi summa ____________ • Maksimisumma ____________ • Sähköpostiosoite ________________________

More Related