szkolny program profilaktyki n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PowerPoint Presentation
Download Presentation
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkolny Program Profilaktyki. = system działań profilaktycznych tworzony i realizowany przez całe grono pedagogiczne i personel szkolny w celu przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
szkolny program profilaktyki

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

ELżbieta Doroszuk, RODN "WOM" Częstochowa

szkolny program profilaktyki1
Szkolny Program Profilaktyki
 • = system działań profilaktycznych

tworzony i realizowany przez całe grono pedagogiczne i personel szkolny

w celu przeciwdziałania zachowaniomryzykownym dzieci i młodzieży

ELżbieta Doroszuk, RODN "WOM" Częstochowa

szkolny program profilaktyki2
Szkolny Program Profilaktyki

Powinien:

 • stanowić spójną całość z pozostałymi działaniami edukacyjnymi szkoły;
 • być dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska;
 • być adresowany do nauczycieli, uczniów i rodziców.

ELżbieta Doroszuk, RODN "WOM" Częstochowa

skuteczna profilaktyka szkolna
eliminuje lub redukuje czynniki ryzyka

Wzmacnia czynniki chroniące

Skuteczna profilaktyka szkolna

ELżbieta Doroszuk, RODN "WOM" Częstochowa

czynniki ryzyka
Czynniki ryzyka

‣Postępująca demokratyzacja życia społecznego,

‣ Dostępność do negatywnych wzorców - mass media,

‣ Zaburzone więzi rodzinne wynikające z tempa życia.

Zaburzone: poczucie wartości, akceptacja samego

siebie

ELżbieta Doroszuk, RODN "WOM" Częstochowa

czynniki ryzyka1
Czynniki ryzyka
 • Wpływ czynników ryzyka nie jest równiesilnywe wszystkich fazach rozwojowych (przełom dzieciństwa i okresu dojrzewania),
 • Efekty oddziaływania czynników ryzyka kumulują się,
 • U podłoża różnych zaburzeń leży wspólnyzestaw czynników ryzyka – np. zaburzeniawięzi z rodzicami - sięganie po używki, wczesna inicjacja seksualna, nerwice, bulimia.

ELżbieta Doroszuk, RODN "WOM" Częstochowa

do najpowa niejszych zachowa ryzykownych zalicza si
Do najpoważniejszych zachowań ryzykownych zalicza się:
 • używanie alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
 • wczesną aktywność seksualną,
 • zachowania agresywne i przestępcze,
 • porzucenie nauki szkolnej,
 • ucieczki z domu.

ELżbieta Doroszuk, RODN "WOM" Częstochowa

spp promuje zdrowie
SPP promuje zdrowie

Zachowania ryzykowne niosą określone zagrożenia dla zdrowia, zatem działania profilaktyczne są również edukacją prozdrowotną.

promocja zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego

ELżbieta Doroszuk, RODN "WOM" Częstochowa

czynniki chroni ce
Czynniki chroniące
 • silna więź emocjonalna z rodzicami;
 • zainteresowanie nauką, szkołą;
 • praktyki religijne;
 • poszanowanie autorytetów, norm i wartości;
 • przynależność do pozytywnej grupy.

ELżbieta Doroszuk, RODN "WOM" Częstochowa

profilaktyka podej cie interdyscyplinarne
Profilaktyka – podejście interdyscyplinarne

Dorobek:

 • Psychologii rozwojowej
 • Psychologii społecznej
 • Psychologii klinicznej
 • Psychiatrii
 • Epidemiologii
 • Kryminologii - prawa
 • Pedagogiki

Wspomaganie szkół

ELżbieta Doroszuk, RODN "WOM" Częstochowa

profilaktyka zintegrowana
Profilaktyka zintegrowana

Dwa wymiary integracji :

 • integracja różnych dziedzin profilaktyki;
 • integracja działań różnych podmiotów oddziaływujących na dzieci i młodzież

ELżbieta Doroszuk, RODN "WOM" Częstochowa

profilaktyka pierwszorz dowa
Profilaktyka pierwszorzędowa

(programy niespecyficzne)

CEL

Promocja zdrowego

stylu życia

Opóźnienie wieku inicjacji

np.Sieć Szkół Promujących Zdrowie

zdrowe odżywianie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, nauka asertywności, konstruktywne spędzanie wolnego czasu.

np. Program sportu i turystki aktywnej dzieci i młodzieży

ELżbieta Doroszuk, RODN "WOM" Częstochowa

profilaktyka drugorz dowa
Profilaktyka drugorzędowa

Adresat - grupy podwyższonego ryzyka

 • Cel : ograniczenie głębokości

i czasu dysfunkcji /umożliwienie wycofania się z zachowań ryzykownych/

Poradnictwo indywidualne, rodzinne, socjoterapia prowadzona w szkołach lub poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

ELżbieta Doroszuk, RODN "WOM" Częstochowa

profilaktyka trzeciorz dowa
Profilaktyka trzeciorzędowa

Adresat - grupa najwyższego ryzyka

Cel: leczenie i rehabilitacja, powrót

do społeczeństwa.

 • Polityka zmniejszania szkód jest wyrazem bezradności profesjonalistów wobec uzależnienia. Działania kontrowersyjne:
 • Dystrybucja prezerwatyw,
 • Docieranie z pomocą społeczną,
 • Wymiana igieł

ELżbieta Doroszuk, RODN "WOM" Częstochowa

jak tworzy spp
Jak tworzyć SPP?
 • Analiza własnych zasobów (ludzkich i materialnych)
 • Ocena sytuacji wychowawczej i zidentyfikowanie niepokojących objawów;
 • Do oceny zagrożeń nauczyciele mogą wykorzystać różnorodne narzędzia diagnostyczne (techniki i metody). Powszechnie stosowane są:
 • • obserwacja
 • • wywiad
 • • rozmowa
 • • analiza wytworów uczniów
 • • ankieta
 • • socjometria
 • • analiza dokumentacji szkolnej.

ELżbieta Doroszuk, RODN "WOM" Częstochowa

diagnozowane obszary
Diagnozowane obszary
 • Forma spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież,
 • Formy spędzania czasu wolnego w gronie koleżanek i kolegów,
 • Poczucie własnej wartości,
 • Relacje z rodzicami, radzenie sobie z sytuacją trudną,
 • Przynależność do grupy subkulturowej.

ELżbieta Doroszuk, RODN "WOM" Częstochowa

schemat programu
Schemat programu

Założenia teoretyczne

Modyfikacja programu

(głos rodziców)

Cel

Badanie

skuteczności

Zadania

Dobór metod ewaluacji

Strategia

ewaluacji

ELżbieta Doroszuk, RODN "WOM" Częstochowa

szkolny program profilaktyki3
Szkolny program profilaktyki

Działania informacyjne

Sposoby monitorowania

Programy alternatyw

Działania

edukacyjne

Zasady

Szkolne procedury reagowania

Działania

interwencyjne

ELżbieta Doroszuk, RODN "WOM" Częstochowa

szkolne procedury reagowania
Szkolne procedury reagowania
 • Procedura postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa ucznia i metod współpracy szkoły z policją.
 • Procedura Niebieska karta w oświacie.
 • ……..

ELżbieta Doroszuk, RODN "WOM" Częstochowa

szkolny program profilaktyki a program profilaktyczny
Szkolny program profilaktyki a program profilaktyczny

program profilaktycznyto:"odpowiednio dobrane i uporządkowane treści i zadania, które prowadzą do konkretnych zmian w jakości funkcjonowania jednostki lub grupy" (Z. B. Gaś).

SPP to system działańprofilaktycznych, w którym mogą być włączane także programy profilaktyczne.

ELżbieta Doroszuk, RODN "WOM" Częstochowa

programy profilaktyczne
Programy profilaktyczne
 • Szkolne interwencje

profilaktyczne;

 • Szkoła dla rodziców i wychowawców;
 • Akademia Wychowawcy;
 • Szkoła promująca zdrowie;
 • Archipelag skarbów.

ELżbieta Doroszuk, RODN "WOM" Częstochowa

szkolny teatr profilaktyczny
Szkolny teatr profilaktyczny
 • rozwija wrażliwość na sztukę;
 • uczy współdziałania w grupie;
 • pomaga rozumieć siebie i innych;
 • wzmacnia poczucie własnej wartości;
 • pomaga radzić sobie z emocjami, tremą.

ELżbieta Doroszuk, RODN "WOM" Częstochowa

dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę

ELżbieta Doroszuk, RODN "WOM" Częstochowa