Samgranskning med Bentley Navigator Förbifart Stockholm 9 N ovember 2012 - PowerPoint PPT Presentation

misty
samgranskning med bentley navigator f rbifart stockholm 9 n ovember 2012 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samgranskning med Bentley Navigator Förbifart Stockholm 9 N ovember 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samgranskning med Bentley Navigator Förbifart Stockholm 9 N ovember 2012

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Samgranskning med Bentley Navigator Förbifart Stockholm 9 N ovember 2012
129 Views
Download Presentation

Samgranskning med Bentley Navigator Förbifart Stockholm 9 N ovember 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Samgranskning med Bentley NavigatorFörbifart Stockholm9 November 2012 Santhosh Tirunagaru Roman Hassas

 2. Agenda • Kort om Grontmij • Förbifart Stockholm • Trafikplats Kungens Kurva • Arbetsflöde • Modeller • Live demo Sammanslagning till i-model Packetering Granskning och navigering

 3. Om Grontmij • Namnet Grontmij kommer från bokstäverna i de nederländska orden för markförbättring och återvinningsföretag, Grondverbetering och ontginningmaatschappij. Grontmij har en historia som sträcker sig tillbaka till 1915, när verksamheten fokuserade på just dessa teknikområden. • Grontmijär tekniska konsulter inom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, arkitektur och miljö. Med omkring 9 000 medarbetare är Grontmij Europas tredje största teknikkonsultbolag. Grontmij i Sverige är rikstäckande med cirka 800 konsulter på ett 25-tal orter. • Globalt : 9000 medarbetare • Sverige : 800 konsulter (ca 100 st jobbar med Förbifart Stockholm) • Stockholmskontoret ligger i Liljeholmen

 4. Förbifart Stockholm Längd: Drygt 21 km Tunnel: Drygt 18 km Restid: Ca 15 min Antal körfält: Tre i vardera riktning Trafikplatser: 6 Trafik 2035: 140 000 fordon/dygn Byggstart: Tidigast år 2012 Byggtid: 8-10 år

 5. Förbifart Stockholm • Förbifart Stockholms tunnelprofil med ramper upp till trafikplatserna på Lovö och Vinsta. Obs att profilen inte är proportionerlig

 6. TrafikplatsKungensKurva(FSK01) Organisation Beställare: Trafikverket Konsultuppdrag FSK01 Konsulter: Grontmij & Golder Andra konsultuppdrag Konsulter: ÅF & URS

 7. TrafikplatsKungensKurva(FSK01) Före Efter

 8. Arbetsflöde Använda programvaror och format - samgranskningsmodell Programvaror: ProjectWise Navigator i-model Composer MicroStation AutoCAD Format: DGN (V8) DWG (2010) PDF (3D-export, länkar) Bilder (Tiff, Jpeg, ….)

 9. Arbetsflöde Arbetsflödesmatris ProjectWise • Projektör skapar och arbetar i Status 01 (filen syns enbart för projektören) • När projektören har granskat och vill dela med sig fil så skickas filen till Status 02 (filen syns för egna teknikområdet) • Teknikansvarig granskar och skickar vidare fil till Status 03 (filen syns för egna teknikområdet) • Funktionsansvarig granskar och skickar vidare fil till Status 04 Filen är låst och tilldelad för alla teknikområden Även denna fil som används vid samgranskning

 10. Arbetsflöde Använda programvaror och format - samgranskningsmodell • referenser • sektioner • vyer • länkar MicroStation i-model Composer OVERLAY Navigator

 11. 3D-Modeller

 12. Användning Hur används modellen? Intern projekteringsarbete: Visuella kontroller (rutter) Kollisionskontroller Snitt och sektioner Acceptans och godkännande Modellen skickas till beställare för granskning, acceptans samt godkännande Förfrågningsunderlag (FU) Modellen kommer att ingå som handling i FU

 13. Tack! Kontakt & Frågor • Roman.Hassas@grontmij.com • Santhosh.Tirunagaru@grontmij.com