slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Projektiidee: Pärnumaa Tööhõiveamet Projekti rahastajad: * Euroopa Sotsiaalfond

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Projektiidee: Pärnumaa Tööhõiveamet Projekti rahastajad: * Euroopa Sotsiaalfond - PowerPoint PPT Presentation


  • 167 Views
  • Uploaded on

Pärnu linna ja Pärnumaa koondamisteate saanud isikute tööturule integreerimine aktiivsete tööhõivemeetmete abil Pr nr 1.0301-0161. Projektiidee: Pärnumaa Tööhõiveamet Projekti rahastajad: * Euroopa Sotsiaalfond * Pärnumaa Tööhõiveamet * Eesti Töötukassa Projektiperiood: dets 04 – märts 06.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projektiidee: Pärnumaa Tööhõiveamet Projekti rahastajad: * Euroopa Sotsiaalfond' - mirra


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Pärnu linna ja Pärnumaa koondamisteate saanud isikute tööturule integreerimine aktiivsete tööhõivemeetmete abilPr nr 1.0301-0161
slide2

Projektiidee: Pärnumaa Tööhõiveamet

Projekti rahastajad:

* Euroopa Sotsiaalfond

* Pärnumaa Tööhõiveamet

* Eesti Töötukassa

Projektiperiood: dets 04 – märts 06

2004. aasta kujunes Pärnu linnas ja maa-konnas märkimisväärseks ettevõtete tegevus-mahtude vähenemiste, pankrotistumiste ja likvideerimiste aastaks. 2004. aastal võeti Pärnumaa Tööhõiveametis koondamisteatega ja koondatud isikuid arvele viimaste aastate rekordarv - 797 isikut, samas 2003. aastal 324 ja 2002. aastal 182 isikut. Esikoondajaks aastal 2004 oli AS Viisnurk 246 töötajaga, talle järgnesid OÜ Oettinger 74 ja OÜ Pärnu Õmblustööstus 73 töötajaga.

Pärnu linna ja Pärnumaa koondamisteate saanud isikute tööturule integreerimine aktiivsete tööhõivemeetmete abil
slide3

Üldine eesmärk

Koondamisteate saanud isikud on rakendunud uutele töökohtadele

Pärnu linna ja Pärnumaa koondamisteate saanud isikute tööturule integreerimine aktiivsete tööhõivemeetmete abil

Otsesed eesmärgid:

Kutsenõustamise, toimetuleku ja erialase koolituse kaudu on tõusnud projektis osalejate konkurentsivõime tööjõuturul, rakendades uut aktiivset tööhõive meedet - tööpraktika.

2. Koostöös ettevõtjatega on projektis osalejad tagasitoodud tööturule.

slide4

Projekti tulemused

Indikaator

Kavandatud

Tegelik

I poolaasta

Projektis osalenud töötuid kokku

180

219

Naisi

130

151

Mehi

60

68

Peale aktiivsetes tööturumeetmetes osalemist töölesaanute arv kokku

120

142

sh tööpraktika

25

25

Projekti muud mõõdetavad tulemused

  • Toimetulekukoolitus

100

109

* arvutikoolitus

60

70

* võõrkeeltekoolitus – eesti keel

30

32

* võõrkeelekoolitus – muu

92

60

* tööalane ümberõpe

84

81

* tööalane täiendõpe

20

60

  • kutsenõustamine

100

73

Pärnu linna ja Pärnumaa koondamisteate saanud isikute tööturule integreerimine aktiivsete tööhõivemeetmete abil
slide5

ÕNNESTUMISED

Pärnu linna ja Pärnumaa koondamisteate saanud isikute tööturule integreerimine aktiivsete tööhõivemeetmete abil

1. Eeltöö võimaliku sihtgrupiga – THA ettevõtluskonsultandilt sai hangitud teavet, sh kollektiivsete koondamiste kohta, mis võimaldas korraldada ennetavaid kohtumisi nii ettevõtete esindajate kui ka tulevaste projekti sihtgrupi liikmetega. Kohtumistel sai ülevaade antud nii THA arvele tulemise protseduuridest kui ka konkreetse projektiga seonduvast. Tulemuseks oli sihtgrupi valmisolek ja positiivne häälestatus.

2. Koondatud, likvideeritud või pankrotistunud organisatsioonide töötajad on tänuväärne sihtgrupp, sest:

- neil on olemas kõrge motivatsioon võimalikult kiiresti tööle rakenduda

- nad teavad enamasti ülitäpselt, millest neil teadmiste, oskuste ja kogemuste osas vajaka on – aitab kaasa eelkõige täiendus- ja ümberõppekoolituste pakkumisel

- nad on motiveeritud õppima, sest tihti ei ole neil tänu suurele töökoormusele enesetäiendamiseks juba pikemat aega nii aega kui ka rahalisi vahendeid olnud

- nad on lõpmata tänulikud projektis osalemise eest.

slide6

ÕNNESTUMISED

Pärnu linna ja Pärnumaa koondamisteate saanud isikute tööturule integreerimine aktiivsete tööhõivemeetmete abil

3. Projekti raames läbi viidud tööotsingukoolitused osutusid osalenutele väga vajalikeks. Mitmed sellised isikud, kelle osalemist THA spetsialistid väga vajalikuks pidasid, kuid kes ise esmalt osaleda ei tahtnud, kinnitasid hilisemalt, et antud koolitused annavad tervikuna oskusi, mida edasises õppes, töökoha otsingutel või juba ka töös vaja läheb. Mis peamine – need tõstsid osalejate eneseusku ja teotahet.

4. Venekeelse sihtgrupi kaasamine, sh kohapealse venekeelse õppe pakkumine on tõenäoliselt suurendanud olulisel määral eri rahvuste vahelist integratsiooni – tänud kaasatud firmadele ja konkreetsetele õpetajatele

5. Asjatundlik erialakoolituste valik – klienditeenindus, hotellindus, massaaž jne – võimaldavad koolitatutel leida kergemini rakendust, kuna nii Pärnu linna kui ka maakond on vabariiklikul ja rahvusvahelisel tasandil tunnustatud turismi, sh terviseturismi piirkond. See on võimaldanud osalejatel juba õppeprotsessis osalemise ajal nii heatasemelist praktiseerimist kui ka hilisemat tööle rakendumist.

slide7

ÕNNESTUMISED

Pärnu linna ja Pärnumaa koondamisteate saanud isikute tööturule integreerimine aktiivsete tööhõivemeetmete abil

6. Kõrgel tasemel tulemuse saavutamiseks integreeriti tervikuteks erinevaid koolituskursusi, mis moodustasid konkreetse osaleja või osalejate grupi vajadustest lähtuvalt tervikuid – näit massaaži koolituse läbinutel võimaldati lisaks õppida nii võõrkeeli kui ka ettevõtlus. Sellise kombinatsiooni tulemusel alustavad 2006.aastal projektis osalenutest vähemalt neli isikut ettevõtjana Pärnu- ja Saaremaal.

7. Erinevate elementaaroskuste omandamine või täiendamine – arvutikoolitus, erinevad keelekoolitused – on suurendanud projektis osalenute eneseusku ja valmisolekut töökohtadele kandideerimisel – näitena võib tuua raamatupidamisoskusega inimese, kes otsis kogu projekti vältel küll omale erialast tööd, kuid täiendav inglise keele koolituse läbimine võimaldas, tal oma CVsse lisada info inglise keele oskuse kohta, mis samaaegselt tõstis ka tema konkurentsivõimet. Tänaseks on konkreetne isik juba kenasti tööl ja igati oma valikutega rahul.

slide8

ÕNNESTUMISED

Pärnu linna ja Pärnumaa koondamisteate saanud isikute tööturule integreerimine aktiivsete tööhõivemeetmete abil

8. Venekeelse erialakoolituse tarbeks oli kohapeal tihti keeruline koolitajat leida. Selles osas ulatas abikäe ja valmistas ette just koolitatavate vajadustest lähtuva õppekava SVS-L koolitus Ida-Virumaalt. Nii õppisidki Ida-Virumaal 4 keevitajat ja 1 ehitaja, kelle tarbeks leidis koolitaja ka omaette majutamise ja soodsatel tingimustel toitlustamise võimaluse. Koolitus, mille osalenud läbisid oli peaaegu et individuaalkoolitus. Seda otseses mõttes noormehele, kes ehitajaks õppis.

9. Erinevad koolitajad olid kogu projekti vältel valmis koostööks ja seda nii õppekavade kohandamisel vastavalt spetsiifilise sihtgrupi vajadustele, õppeaja planeerimisel kui ka praktika, sh tööpraktika, kohtade leidmisel.

10. Projekt võimaldas osalenutel uue töökogemuse saamist läbi tööpraktika. Siingi tasub ära märkida, et ettevõtjad olid igati valmis koostööks. Tööpraktika kasutamine toimis projektis nii, et esmalt andis osalenu teada oma huvist konkreetse koolituse vastu, siis arutleti ühiselt, kus rakendust võiks leida ja kui õppe läbinu nüüd juba konkreetsete tööandjate andmetega välja tuli, siis tehti kolmepoolset koostööd ja ikka OSALENU INITSIATIIVIST – st mitte midagi tegelikult projektis osalenu eest ära ei tehtud ja tema aktiivsust ei pärsitud, vaid vastavalt vajadusele lihtsalt toetati.

slide9
Pärnu linna ja Pärnumaa koondamisteate saanud isikute tööturule integreerimine aktiivsete tööhõivemeetmete abil

Tänan tähelepanu eest!

Piia Karro

ESF pr nr 1.0301-0161

Projektijuht

Tel 5041839