aksjonsl ring og aksjonsforskning n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aksjonslæring og aksjonsforskning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aksjonslæring og aksjonsforskning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Aksjonslæring og aksjonsforskning - PowerPoint PPT Presentation


 • 270 Views
 • Uploaded on

Aksjonslæring og aksjonsforskning. IKT-prosjektet i lys av aksjonslæring. Aksjonslæring. Litteratur: Tiller, kap. 4,5,6,7. Aksjonsforskning. Forskningskompetanse. Aksjonslæring. Kan drives av alle. SAMARBEID. Forsker og lærer. Læreren alene. Aksjonslæring. Noen viktige momenter.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Aksjonslæring og aksjonsforskning


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aksjonsl ring og aksjonsforskning

Aksjonslæring og aksjonsforskning

IKT-prosjektet i lys av aksjonslæring

aksjonsl ring
Aksjonslæring
 • Litteratur:
  • Tiller, kap. 4,5,6,7
aksjonsforskning
Aksjonsforskning
 • Forskningskompetanse
aksjonsl ring1
Aksjonslæring
 • Kan drives av alle
samarbeid
SAMARBEID
 • Forsker og lærer
l reren alene
Læreren alene
 • Aksjonslæring
noen viktige momenter
Noen viktige momenter
 • Å komme inn (starte)
 • Å forstå fra innsiden
feltarbeid unders kelsene i praksisfeltet
Feltarbeid: undersøkelsene i praksisfeltet
 • Mål:
  • Helhetlig forståelse
   • Hendelser forstås i sammenheng
   • Naturlige situasjoner
   • Aktørenes perspektiver i sentrum
   • Opplevelse og erfaringer i et helhetsperspektiv
metoder kap 5
Metoder (kap. 5):
 • Deltakende observasjon
 • Snakke med folk - legge merke til hva de sier
 • Dybdeintervjuer
 • Studere dokumenter
 • Noen faguttrykk
  • Etnografi
   • Kontekstdata
   • Prosessdata
   • Verdidata
  • Dagbok
  • Logg
   • GLL-metoden (tre nivåer i loggskriving)
  • Observasjon
   • Deltakende
   • Observerende
ikt prosjektet og l ring om skolen
IKT-prosjektet og læring om skolen

IKT-prosjektet

MÅL

LÆRING OM SKOLEN

MÅL

egne l ringsnotater
Egne læringsnotater
 • GLL-metoden
  • Virksomhet: temaoverskrift
  • Hva er gjort: en beskrivelse av det(hva dere holder på med/gjør/skjer):
  • Hva har vi lært? Hva din læring består i
  • Hva er lurt å gjøre (mht til det dere har gjort, det praktiske arbeidet og lignende)