Behandlingsrefrakt re depresjoner hos eldre
Download
1 / 31

Behandlingsrefraktære depresjoner hos eldre - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Behandlingsrefraktære depresjoner hos eldre. Geilokurset Mandag 11. mars 2013 Kl 9 40 til 10 10 Jon Johnsen overlege dr. med., Klinikk for rus og psykiatri, Blakstad [email protected] Prevalens - depresjon hos eldre. Vanligste psykiatriske sykdom hos eldre

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Behandlingsrefraktære depresjoner hos eldre' - mio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Behandlingsrefrakt re depresjoner hos eldre

Behandlingsrefraktære depresjoner hos eldre

Geilokurset

Mandag 11. mars 2013

Kl 9 40 til 10 10

Jon Johnsen overlege dr. med., Klinikk for rus og psykiatri, Blakstad

[email protected]


Prevalens depresjon hos eldre
Prevalens - depresjon hos eldre

 • Vanligste psykiatriske sykdom hos eldre

 • 3 % i generelle utvalg og 12 % i utvalg av geriatriske pasienter

 • 60 % responderer helt eller delvis på behandling

 • 40 % svarer ikke på adekvat behandling

 • Eldre selv mener at redusert forekomst av depresjon er det mest viktige for en vellykket alderdom

  Am J Psychiatry; 2013170:188-196.

  Alexopoulos at al 1996


Forskjellige kriterier for behandlingsrefrakt ritet
Forskjellige kriterier for behandlingsrefraktæritet

 • Ikke 50 % symptomreduksjon på en depresjonsskala sammenlignet med baseline 6 uker etter igangsatt behandling. Manglende respons

 • Ikke fall i MADRS og Ham-D under henholdsvis 12 og 16 poeng etter 12 ukers behandling. Manglende remisjon

 • Ikke remisjon etter to adekvate behandlingsforsøk

 • Pasienten oppnår ikke økt psykososialt funksjonsnivå, til tross for respons, etter behandling Koenig et al 1989


Forslag til definisjon av behandlingsrefrakt r depresjon
Forslag til definisjon av behandlingsrefraktær depresjon

 • En depresjon som ikke går i remisjon etter 8 -12 ukers behandling selv om det er forsøkt to adekvate behandlingsopplegg som følger evidensbaserte retningslinjer

  Greden et al 2011


Hva er respons remisjon og recovery
Hva er respons, remisjon og recovery

 • Respons er en klinisk signifikant symptom-reduksjon på mer enn 50 %; Depresjonen fortsatt tilstede, men i betydelig grad bleknet

 • Remisjon er fravær av symptomer i mindre enn 8 uker; Depresjonen er uten symptomer

 • Full tilfriskning er fravær av symptomer på depresjon i mer enn 8 uker

 • Tilbakefall er en depresjon som vender tilbake i respons eller remisjonsfasen

 • En ny affektiv episode debuterer etter at pasienten er i full tilfriskning

  Sachs et al. 2002


Sykehistorie
Sykehistorie

 • 68 år gammel kvinne med postpartum depresjon

 • Hun behandles for hypotyreose og hypertensjon

 • For 4 måneder siden søkte hun fastlegen på grunn av nedstemthet og lite initiativ. MADRS var 25 poeng

 • Hun fikk Cipramil tbl. 20 mg og samtaler

 • Etter 6 ukers behandling ikke noe bedre

 • Hun var nedstemt, initiativ - og gledesløs

 • Hun fortale følgende: Morgenen er verst. Jeg orker ikke gjøre husarbeid eller ha barnebarn på besøk. Orker ikke gå i klubb og går ikke ut å handler. Jeg har en klo som sitter i brystet mesteparten av dagen, og jeg klarer ikke konsentrere meg. Jeg har ikke lyst på mat og har bare lyst å legge meg ned å hvile. Jeg orker ikke dette en dag til. Jeg føler meg ussel og mislykket. MADRS 35 poeng.


Sykehistorie1
Sykehistorie

 • Hvordan utreder du henne?

 • Hva er de sannsynlige diagnoser?

 • Hvordan vurderer du faren for selvmord?

 • Hvordan vil du nå behandle henne?


Rsaker til behandlingsrefrakt r depresjon
Årsaker til behandlingsrefraktær depresjon

 • Medisinsk komorbiditet

 • Nevropsykiatrisk komorbiditet

 • Manglende etterlevelse av medikamentell behandling

 • Psykososiale faktorer

  Greden et al 2011


Symptomer som kan indikere en behandlingsrefrakt r depresjon
Symptomer som kan indikere en behandlingsrefraktær depresjon

 • Familiehistorie med vanskelige behandlbare depresjoner

 • Mange tidligere depressive episoder

 • Raske svingninger i stemningsleiet

 • Angst

 • Selvmordstanker og tidligere selvmordsforsøk

 • Alkohol- og legemiddelavhengighet

 • Manglende vilje til å akseptere og etterleve både psykososial og medikamentell behandling


Medisinske sykdommer hos eldre med behandlingsrefrakt re depresjoner
Medisinske sykdommer hos eldre med behandlingsrefraktære depresjoner

 • 80 % av eldre pasienter med depresjon har minst en indremedisinsk sykdom

 • 48 % har tre eller flere sykdommer

 • Pasienter med hjerneslag, koronar hjertesykdom, hjertesvikt har høyere depresjonsforekomst enn forventet

 • Depresjon er også en risikofaktor for utvikling av nye somatiske og psykiatriske sykdommer

 • Hypotyreose er meget vanlig hos eldre med depresjoner. Hypotyreose kan gi symptomer som apati og kognitive problemer

  Lacro og Jeste 1994


Hva er en vaskul r depresjon
Hva er en vaskulær depresjon? depresjoner

 • Debut etter 65 år uten positiv familieanamnese

 • Forverring av tidligere affektiv lidelse etter 65 år

 • Vedvarende symptomer

 • Assosiasjon mellom depresjon og hypertensjon, hyperlipidemi og koronar hjertesykdom

 • Høy forekomst av depresjoner etter hjerneslag

 • Leukoaraosis. Småkarsykdom - små hvite prikker på MR som er assosiert med depresjon

 • Hvis disse lesjonene sitter subkortikalt er det dårligere prognose

  Alexopoulos et al 1997Pasienter med vaskul r depresjon og eksekutiv dysfunksjon
Pasienter med vaskulær depresjon og eksekutiv dysfunksjon depresjoner

Hvis deprimert med utfall på kognitiv screening:

 • Svekket respons på antidepressiv behandling

 • Det tar lengre tid før antidepressiva virker

 • Får oftere bivirkninger av antidepressiva

 • Dårligere funksjonell prognose

 • Økt risiko for nye tilbakefall

  Simpson et al 1997


Angst og behandlingsrefrakt r depresjon
Angst og behandlingsrefraktær depresjon depresjoner

 • 50 % av eldre pasienter med depresjon har angst

 • Ofte er angsten subsyndromal, men kan også arte seg som generalisert angstlidelse eller panikkangstlidelse

 • Depresjoner med angst er forbundet med høyere fare for selvmord

 • Angst vil bidra til behandlings refraktæritet og dårligere prognose

  Lenze et al 2005


Angst og behandlingsrefrakt r depresjon1
Angst og behandlingsrefraktær depresjon depresjoner

 • Somatiske symptomer er veldig vanlig ved angst

 • Deprimerte pasienter med angst er vare for signaler fra kroppen

 • Ofte mistolker de symptomer som skyldes angst som bivirkninger av antidepressiva

 • Dette fører ofte til autoseponering


Selvmord og behandlingsrefrakt r depresjon
Selvmord og behandlingsrefraktær depresjon depresjoner

 • Forekomst av suicid er høyest hos eldre

 • Ta tak i aktuelle suicdale episode eller tanke

 • Reduser skyldfølelsen ved å si: Med de smertene du har er det ikke det minste rart….?

 • Når du i går fikk selvmordstanker- Hva skjedde? Hva skjedde så ?

 • Hvilke andre metoder har du for å ta livet ditt?

 • De stemmene du hører- hva sier de til deg?


Andre rsaker til manglende etterlevelse
Andre årsaker til manglende etterlevelse depresjoner

 • De fleste eldre mener at depresjon er en medisinsk sykdom, men kun 50 % vil bruke antidepressiv medikasjon

 • Kan skyldes uvitenhet og stigma

 • Dess flere andre medikamenter de bruker dess mer uvillige er eldre til å bruke antidepressiv medikasjon

 • Kognitiv svikt er assosiert med manglende etterlevelse

 • Rusmiddelproblemer er assosiert med manglende etterlevelse ( Cooper et al 2005)

 • Personlighetsforstyrrelser er assosiert med dårligere etterlevelse ( Thase 1996)


Behandling av refrakt re depresjoner hos eldre
Behandling av refraktære depresjoner hos eldre depresjoner

 • Hvis pasienten har komorbid angst vil jeg velge de antidepressive medikamentene med minst potensiale for bivirkninger som sertralin eller citalopram / escitalopram

 • Hvis pasienten bruker mange medikamenter vil jeg velge antidepressiva med færrest mulige interaksjoner som sertralin, citalopram/ escitalopram eller venlafaxin

 • Start med lave doser og øk dosen gradvis til adekavt dose som kan være like høy som hos yngre pasienter

 • Hvis begrenset respons etter 6 uker skift til et annet medikament – ikke skift bupropion hvis pasienten har komorbid angst

  Miller et al 2011


Behandling av refrakt re depresjoner hos eldre1
Behandling av refraktære depresjoner hos eldre depresjoner

 • Hvis pasienten har partiell respons,men ikke går i remisjon kan man potensiere den antidpreesive behandlingen; legge til litium fra 0,3-0,5 mmol/L, legge bupropion til SSRI eller legge til antipsykotisk medikasjon

 • Vurder ECT- behandling

 • Husk unngå TCA ved Alzheimers sykdom, ved hjertekar sykdom, grønn stær og diabetes

 • Unngå buprpion ved epilepsi

 • Ved nyresvikt og KOLS bruk SSRI


Bivirkninger av antidepresiva
Bivirkninger av antidepresiva depresjoner

 • SSRI – Redusert matlyst, kvalme, diare, svette, sikling, seksuell dysfunksjon, angst, apati, rastløshet, søvnvansker og manglende utskillelse av antidiuretisk hormon

 • SNRI – Kvalme, -svimmlehet, angst, søvnvansker, hypertensjon, munntørrhet og treg avføring

 • TCA – Sedasjon,munntørrhet, treg avføring, urinretensjon, synsforstyrrelser, tacycardi, forvirring, ortostatisk blodtrykksfall og arrytmi

 • Minaserin/ mirtazepin – Sedasjon, vektøkning og neutropeni

 • Bupropion – Epiletiske anfall, angst, agitasjon og rastløshet


Serotonin syndrom
Serotonin syndrom depresjoner

 • Milde symptomer; tachycardi, svetting, utvidede pupiller og intermitternde tremor

 • Moderate symptomer; hypertensjon, hypertermi, tachycardi, klonus og hyperrefleksi

 • Alvorlige symptomer; alvorlig hypertensjon, delirium og sjokk


Hyponatremi
Hyponatremi depresjoner

 • Na - nivå under 135 mmol/L

 • Na – nivå under 128 mmol/L gir kognitiv svikt

 • Na –nivå under 120 mmol/L kan gi forvirring, koma og død

 • Symptomer er; Slapphet, kvalme, apati og hodepine

 • Skyldes manglende utskillelse av ADH

 • Risikofaktor er eldre kvinne med hypertensjon som bruker antihypertensiva og diuretika


Hva med v r pasient og angst
Hva med vår pasient og angst? depresjoner

 • Hun hadde vedvarende angstsymptomer og måtte bruke benzodiazepiner for å komme gjennom dagen

 • Så uttalt angst indikerer dårligere prognose både for depresjon og en mulig underliggende depresjon


Hva med pasientenog hypotyreose
Hva med pasientenog hypotyreose? depresjoner

 • Hun hadde ikke tatt Levaxin tbl. 50 µg på flere uker

 • Fritt T4: 7,2 pmol/L og S-TSH 7,3 mU/L

 • S-kolesterol 8,1 mmol/L


Hva med v r pasient og vaskul re skader i hjernen
Hva med vår pasient og vaskulære skader i hjernen ? depresjoner

 • Hun har hatt hypertoni i mange år

 • MR caput viset multiple områder med fokale hyperintense områder i hvit substans kalt leukoaraiosis og to lacunære infarkt

 • Hun hadde derfor vaskulære skader som kan bidra til behandlings refraktæritetArteriosclerose
Arteriosclerose gangliene

 • Skader i små blodårer i hvit substans - skader i media

 • Etiologi; Hypertensjon

 • Komplikasjon; Lacunære infarkt og blødninger

 • MR caput viser hyperintense områder i hvit substans og lacunære infarkt


Hvordan ble hun behandlet
Hvordan ble hun behandlet? gangliene

 • Hun ble anbefalt ECT-behandling på grunn av høyt MARS skåre og lavt funksjonsnivå

 • Hun ønsket selv ECT og det var ingen kontraindikasjoner

 • Man trappet ned Citalopram og lot henne stå på Sobril tbl. 10 mg x 2

 • Hun fikk ECT 3 ganger ukentlig i alt 12 behandlinger

 • Hun fikk respons etter 6 behandlinger og gikk i remisjon etter 10 behandlinger

 • Hun ble innstilt på nortriptylin 75 mg x 1


Ect og depresjon
ECT og depresjon gangliene

 • Den mest effektive behandling ved refraktær depresjon med psykotiske symptom

 • ECT gir raskere respons – 2/3 i remisjon etter 3 uker

 • ECT virker fordi:

 • Hever krampeterskelen

 • Postictal og interictal inhibisjon i måneder etter en serie

 • Økt aktivitet av inhibitoriske nevrotransmittorer

 • Øker nivået av nevrotrofe faktorer

 • Kan nedregulere HPA-aksen


Hva med hennes videre etterlevelse
Hva med hennes videre etterlevelse? gangliene

 • Hun tok ikke Levaxin som avtalt mer enn 50 % av dagene

 • Mer enn 25 % av gangene tok hun ikke sin antihypertensive medikasjon

 • Hun hadde kognitiv svikt og forestillinger om at ikke noe ville hjelpe mot hennes depresjon

 • Hun slurvet med sin antidepressive medikasjon og uteble fra 50 % av samtale timene

 • Hun hadde manglende etterlevelse – et stort problem i alderspsykiatrien


Konklusjon
Konklusjon gangliene

 • Depresjon hos eldre er vanlig forekommende og kan behandles

 • Depresjon hos eldre er vanskeligere å behandle på grunn av medisinsk og psykiatrisk komorbiditet

 • Kroniske ischemiske forandringer er assosiert med depresjon og kan bidra til vaskulære depresjoner

 • Vaskulære depresjoner med kognitiv svikt har svekket respons på behandling og dårligere prognose

 • Start med lave doser antidepressiva og skift medikament ved manglende respons

 • Hvis fortsatt manglende respons kan man legge til litium eller antipsykotisk medikasjon eller prøve ECT


ad