RSV
Download
1 / 12

RSV - PowerPoint PPT Presentation


 • 227 Views
 • Uploaded on

RSV. RNA vi i rus paramüksoviiruste perekond Kinnitumisvalgud = a ttachment proteins (G) - viiruse adhesioon peremeesrakule Fusio o n valgud = fusion proteins (F) - viiruse penetrat s i o on. RSV diagram by Dr J Randhawa available at: http://www.bio.warwick.ac.uk/easton/.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RSV' - minty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
RSV

 • RNA viirus

 • paramüksoviiruste perekond

  • Kinnitumisvalgud = attachment proteins (G)

   - viiruse adhesioon peremeesrakule

  • Fusioonvalgud =

   fusion proteins (F)

   - viiruse penetratsioon

RSV diagram by Dr J Randhawa available at: http://www.bio.warwick.ac.uk/easton/


Rsv oluline lapseea patogeen
RSV - oluline lapseea patogeen

C.pneum 0%

Adeno7%

M.pn %

H.inf 6%

Parag. 2%

Gripp B 2%

RSV 62%

Gripp A 3%

S.pn.8%

2000/2001 Belgias registreeritud <5a. laste respiratoorse haigestumise tekitajad Ducoffre et al.2001


Hospitalisatsiooni p hjus 1 a lastel
Hospitalisatsiooni põhjus < 1 a. lastel

(National Hospital Discharge Survey, 1997-1999)

RSV bronhioliit

Bronhioliit(täpsustamata etioloogia)

Pneumoonia

Ikterus

Dehüdratsioon

Leader S, Kohlhase K. PIDJ. 2002;21:629-32


Palivizumab

Palivizumab

RSV

Palivizumab

 • Inimese monoklonaalne antikeha, mis seondub RSV fusioonvalguga (F)

 • Kaitseb peremeesrakku infektsiooni eest

 • Vähendab viiruse replikatsiooni ja RSV transmissiooni rakult-rakule

Osterhaus, A; ICRV 2003

15 mg/kg i/m üks kord kuus RSV hooaja kestel


P alivi z umab prof laktika v hendab rsv hospitaliseerimist enneaegsetel lastel
Palivizumabprofülaktika vähendab RSV hospitaliseerimist enneaegsetel lastel

Palivizumab grupp n=1002

12.8%

14

Platseebo grupp n=500

11.0%

10.6%

12

9.8%

39%

10

8.1%

47%

55%

8

80%

RSV hospitaliseerimine (%)

78%

6

4

7.9%

5.8%

4.8%

2

2.0%

1.8%

0

Kõik e/a

e/a

e/a

ja CLD

e/a

ilma CLD

e/a

32-35 rn

<32 rn

P<0.001

P=0.003

P=0.038

P<0.001

P=0.002

Uuring ei tõestanud efektiivsust kõikides alagruppides

The IMpact-RSV Study Group. Pediatrics 1998;102:531-537


Aap juhend 2003 rsv p ro f laktika palivizumab pediatrics 1998 102 1211 16
AAP juhend2003RSV profülaktika – Palivizumab(Pediatrics 1998;102:1211-16)

≤28 näd. GV

≤12 elukuu

RSV hooaja alguses

Enneaegsus, ei CLD, ei CHD

29-32 näd. GV

≤6 elukuu

RSV hooaja alguses

32-35 näd. GV

≤6 elukuu

RSV hooaja algusesja esineb 2 riskifaktorit

CHD - hemodünaamiliselt oluline

südamehaigus

≤2 eluaasta RSV hooaja alguses

CLD*

*viimase 6 kuu jooksul on saanud CLD ravi


 • 586 last vastasid RSV profülaktika kriteeriumidele

  • 27 (4,6 %) hospitaliseeriti “profülaktika” perioodil

   Profülaktika hind

 • ≤32 rn ilma kroonilise kopsuhaiguseta

  • 43 lapse profülaktika hoiab ära 1 RSV infektsiooniga hospitalisatsiooni

  • € 215 000 – ühe hospitalisatsiooni ärahoidmise hind

 • CLD

  • 15 lapse profülaktika hoiab ära 1 hospitalisatsiooni

  • € 75 000 – ühe hospitalisatsiooni ärahoidmise hind

(Heikkinen,T et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2005; 90:F64-F68)


Soomlased soovitavad heikkinen t et al arch dis child fetal neonatal ed 2005 90 f64 f68
Soomlased soovitavad(Heikkinen,T et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2005; 90:F64-F68)

 • RSV profülaktika on õigustatud vaid individuaalselt valitud laste grupis

 • Profülaktika maht sõltub ühiskonna soovi ulatusest kulutada raha RSV hospitalisatsiooni ja kaugriskide vähendamiseks enneaegsetel lastel

 • Profülaktika peab põhinema RSV lokaalsetel epidemioloogilistel andmetel


Imikuea rsv b ronhioli it a stma ja a llerg ia r isk f a k tor

*

**

***

**

**

% of group

Any Wheezing

Asthma

Imikuea RSV bronhioliit–astma jaallergiariskfaktor

 • 47 last hospitaliseeriti RSV AHTI-ga 1. eluaastal

 • 93 last kontrollgrupisilma RSV AHTI-ta

 • Risk vilistavaks hingamiseks 7. eluaastal (p < 0.0001)

*p = 0.003***p < 0.0001

**p < 0.001 †p = 0.004

Sigurs, N et al.: Am J Crit Care Med. 2000;161:1501-7


Rsv infektsiooni prof laktika
RSV-infektsiooni profülaktika

 • Palivisumab profülaktika näidustuse üle imikul otsustab Eestis III etapi lastehaiglate juures eriarstide meeskond (lastearst/neonatoloog ja/või lastepulmonoloog ja/või lastekardioloog, vajadusel infektsionist). Profülaktika teostatakse:

 • ·enneaegsetena sündinud lastele, kellel esineb keskmises/raskes astmes krooniline kopsuhaigus (± hingamisteede kaasasündinud väärarend, tsüstiline fibroos, immuunpuudulikkus), kes on RSV hooaja alguses alla 2 aasta vanused ja kes on viimase 6 kuu jooksul vajanud oma põhihaiguse ravi

 • ·kombineeritud südamerikkega lastele, kellel on väljendunud kardiopulmonaalne puudulikkus ja kes on RSV hooaja alguses alla 2 aasta vanused

 • Palivisumabi manustatakse intramuskulaarselt kord kuus kogu RSV hooaja kestel, reeglina 5 kuu jooksul.


341R

Riskirühma imikute respiraator-süntsütiaalse viiruse(RSV) infektsiooni profülaktika rekombinantse monoklonaalse humaanantikehaga annuses 1 mg

1mg= 200EEK

Annuses 15mg/kg intramuskulaarselt

Ampullid 50mg ja 100 mg

1x kuus 5 kuud RSV hooajal

Teostab algul Tartu/Tallinna lastehaigla, vahepeal perearst või maakonna lastearst. Laps saab keskusest oma ravimi kaasa


ad