Download
cz 1 07 1 4 00 21 2791 vy 32 inovace 246 ch9 v ukov materi l zpracovan v r mci projektu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Chemie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Chemie

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Chemie

158 Views Download Presentation
Download Presentation

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Chemie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CZ.1.07/1.4.00/21.2791 VY_32_INOVACE_246_CH9Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Chemie Ročník: 9. ročník Klíčová slova: Kyslíkaté deriváty uhlovodíků-rozdělení, alkoholy a fenoly, vliv alkoholických nápojů na lidský organismus Autor: Mgr. Helena Lehkoživová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne: 19. a 21. března 2012 Anotace: Prezentace definuje hydroxyderiváty, třídí hydroxyderiváty na alkoholy a fenoly, defiluje alkoholy podle počtu hydroxylových skupin na jednosytné a vícesytné. Prezentace slouží žákům k získání informací k vypracování pracovního listu.

  2. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků Alkoholy a fenoly

  3. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků • 1. hydroxyderiváty: • a) alkoholy • b) fenoly • 2.karbonylové sloučeniny: • a) aldehydy • b) ketony • 3.karboxylové kyseliny

  4. ALKOHOLYAlkoholy jsou deriváty uhlovodíků, které obsahují hydroxylovou skupinu –OH. • Mezi významné alkoholy patří methanol, ethanol, glycerol a ethylenglykol. • Podle počtu skupin –OH alkoholy dělíme na: A) jednosytné – jedna skupina –OH v molekule např. ethanol B) vícesytné – více – OH skupin v molekule např. ethan-1,2-diol

  5. Jednosytné alkoholy Methanol CH3OH Ethanol C2H5OH • bezbarvá hořlavá kapalina příjemného zápachu • malé množství způsobuje oslepnutí • větší množství způsobuje smrt (10 až 100 cm3) Využití: ekologické palivo, rozpouštědlo, výroba dalších organických látek. • bezbarvá hořlavá kapalina příjemného zápachu • méně jedovatý než methanol • malé množství snižuje citlivost smyslových orgánů, větší množství způsobuje bezvědomí až smrt Využití: jako rozpouštědlo, dezinfekční prostředky, alkoholické nápoje,palivo a výroba dalších chemikálií.

  6. Vliv alkoholu na lidský organismus Ethanol obsažený v alkoholických nápojích má omamné účinky na lidský organismus. Stavy opilosti se mění od pocitu spokojenosti, rozpustilosti až po těžkou otravu. Odbourávání alkoholu v těle člověka probíhá pomalu a vznikají při něm zdraví škodlivé produkty. Abstinenti – lidé, kteří vůbec nekonzumují alkohol. Alkoholici – lidé závislí na požívání alkoholu. U alkoholiků dochází k totálnímu rozpadu osobnosti, tito lidé trpí abstinenčními příznaky( nevolnost, pocity úzkosti, třes atd.)

  7. Vícesytné alkoholy Glycerol Ethylenglykol • bezbarvá olejovitá velmi jedovatá kapalina rozpustná ve vodě • má nízkou teplotu tuhnutí(-12.9°C) Využití:složka do nemrznoucích chladících směsí, rozpouštědlo, výroba plastů • bezbarvá olejovitá kapalina nasládlé chuti rozpustná ve vodě • je hlavní složkou tuků • má vyšší hustotu než voda Využití:lékařství-výroba mastí, kosmetika-krémy, tělová mléka, léčiva, potravinářství, výroba výbušnin

  8. FENOLYFenoly jsou deriváty uhlovodíků, které obsahují hy-droxylovou skupinu –OH vázanou na benzenové jádro. Fenol • Bezbarvá krystalická látka, která na vzduchu červená a tmavne • Má leptavé účinky a je jedovatá Využití: výroba nátěrových hmot, lepidel, plastů, syntetických vláken a indikátoru fenolftaleinu.

  9. Použitá literatura: Pavel Beneš-Václav Pumpr- Jiří Banýr, Základy praktické chemie 2 pro 9. roč. ZŠ 2. aktualizované vydání, Nakladatelství Fortuna Jiří Šibor, Irena Plucková, Josef Mach, Chemie pro 9. ročník, Nová Škola, s.r.o. Strukturní vzorce v této prezentaci byly vytvořeny s použitím programu Chem Sketch