PRIJSEVOLUTIES PRODUCENT/CONSUMENT - GESELECTEERDE PRODUCTEN - PowerPoint PPT Presentation

mina
prijsevoluties producent consument geselecteerde producten n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRIJSEVOLUTIES PRODUCENT/CONSUMENT - GESELECTEERDE PRODUCTEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRIJSEVOLUTIES PRODUCENT/CONSUMENT - GESELECTEERDE PRODUCTEN

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
PRIJSEVOLUTIES PRODUCENT/CONSUMENT - GESELECTEERDE PRODUCTEN
98 Views
Download Presentation

PRIJSEVOLUTIES PRODUCENT/CONSUMENT - GESELECTEERDE PRODUCTEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PRIJSEVOLUTIES PRODUCENT/CONSUMENT-GESELECTEERDE PRODUCTEN januari 2011

 2. Aandeel deelsectoren in totale productiewaarde 2010 Bron: Voorlopige berekeningen Boerenbond

 3. GRANEN Bron: Berekeningen Boerenbond + Indexcommissie FOD-Economie

 4. AARDAPPELEN Bron: Berekeningen Boerenbond + Indexcommissie FOD-Economie

 5. APPELEN (jonagold) Bron: Verbond Belgische Tuinbouwveilingen + Indexcommissie FOD-Economie

 6. PEREN (conference) Bron: Verbond Belgische Tuinbouwveilingen + Indexcommissie FOD-Economie

 7. PREI Bron: Verbond Belgische Tuinbouwveilingen + Indexcommissie FOD-Economie

 8. TOMATEN Bron: Verbond Belgische Tuinbouwveilingen + Indexcommissie FOD-Economie

 9. SLA Bron: Verbond Belgische Tuinbouwveilingen + Indexcommissie FOD-Economie

 10. RUNDVLEES DIKBILSTIEREN Bron: Berekeningen Boerenbond + Indexcommissie FOD-Economie

 11. RUNDVLEES DIKBILSTIEREN Bron: Berekeningen Boerenbond + Indexcommissie FOD-Economie

 12. VARKENSPRIJS T.O.V. VOEDERPRIJS Voeder + 10 euro/ton Varkens – 9 cent Bron: Berekeningen Boerenbond

 13. VARKENSVLEES (gebraad en gehakt) Bron: Prijzen COVAVEE – FOD-economie indexcommissie

 14. BRAADKIPPEN Bron: Berekeningen Boerenbond + Indexcommissie FOD-Economie

 15. EIEREN Bron: Berekeningen Boerenbond + Indexcommissie FOD-Economie

 16. MELK Bron: Berekeningen Boerenbond + Indexcommissie FOD-Economie